Зменшити норму добрив за рахунок біопрепаратів: у пошуку фактів

07 лютого 2023, 06:40 1716

Українські сільгоспвиробники шукають способи зниження собівартості вирощеної продукції. Через проблеми логістичних ланцюгів, експорту, нестачу обігових коштів, відсутність можливості вчасного збирання врожаю в кінці сезону-2022, а також глобальне подорожчання ресурсів, аграрії починають зменшувати витрати на добрива та готуватися до нижчих врожаїв.

Усе частіше обговорюється питання скорочення норми добрив і використання дешевших біопрепаратів для компенсації цього скорочення і збереження врожайності. Тема викликає багато дискусій: біопрепарати — це реальна альтернатива чи розпіарена тема в особливо складний сезон?

propData.content.image
Максим Головатюк, керівник Центрального та Південного регіонів «БТУ-ЦЕНТР»

Ми практикуємо зменшення норм добрив без втрати врожайності за рахунок біопрепаратів з 2017 року. Але зараз це стало особливо на часі. Наші українські мікробіологи 6 років тому розробили та протестували РК-мобілізатор ГРАУНДФІКС, який дозволяє зменшити внесення кількості добрив до 30%. Зараз цей продукт використовують в 11 країнах світу, зокрема ЄС, і 86% фермерів бачать результат його застосування. Ми демонструємо цю унікальну властивість — покращення засвоєння NPK уже протягом 6 років, але результати ефективності застосування препарату набули особливого значення саме цього року, коли в аграріїв немає іншого вибору, ніж економити на добривах.

У чому фішка?

Проблема фосфорного та калійного живлення полягає в тому, що валові запаси цих елементів у більшості ґрунтів є значними, але частка доступних для рослин форм невелика. ГРАУНДФІКС сприяє вивільненню фосфору та калію з ґрунту та мінеральних добрив, за рахунок чого підвищується коефіцієнт їх засвоєння рослиною. 

ГРАУНДФІКС — це біологічний препарат. До його складу входить унікальний комплекс бактерій — Bacillus subtilis, Bacillus megaterium var. phosphaticum, Azotobacter chroococcum, Enterobacter, Paenibacillus polymyxa. 

Ці мікроорганізми виробляють специфічні біологічно активні речовини — карбонові кислоти, амінокислоти, поліпептиди, полісахариди, ферменти, фітогормони, антибіотики. Саме завдяки ним відбувається перетворення недоступних елементів живлення з ґрунту і добрив на доступні для рослини форми. Тобто здійснюється переведення фосфатів кальцію у розчинну форму, вивільнення фосфору з фосфатів алюмінію і заліза, а також фосфору і калію, закріплених мінералами. Крім того, відбувається фіксація азоту атмосфери і перетворення його на доступну для рослин форму, підвищується рухомість і доступність рослинам кремнію, покращення розвитку кореневої системи, поліпшення структури ґрунту і його вологозабезпеченості й, до того ж, біодеградація хлоровмісних ароматичних сполук, у т.ч. залишків пестицидів. 

Що показують прикладні дослідження

Кіровоградська область, Інститут сільського господарства Степу НААН

Ґрунти на території закладення досліджень — чорноземи звичайні середньогумусні глибокі важкосуглинкові. 

Вивчався вплив РК-мобілізатора ГРАУНДФІКС на фоні застосування повної норми мінеральних добрив (N60P60K60) і зменшеної на 30% норми (N42P42K42) на врожайність соняшнику. 

Спосіб внесення — під передпосівну культивацію. 

У якості добрив використовувалась нітроамофоска (NPK 16:16:16).


Отже, висновки:

  1. Варіант 1 (100% норми мінеральних добрив — N60P60K60) отримана врожайність соняшнику 3,90 т/га.
  2. Варіант 2 (70% повної норми добрив — N42P42K42 з додатковим застосуванням РК-мобілізатора ГРАУНДФІКС (2,5 л/га) і біостимулятора Азотофіт (1,5 л/га)) урожайність соняшнику склала 3,95 т/га, заощадження за рахунок економії добрив — близько 86 $/га. 
  3. Варіант 3 (70% повної норми добрив N42P42K42 з додатковим застосуванням ГРАУНДФІКС (5 л/га)) врожайність склала 3,80 т/га, але заощадження на 1 га — близько 62 $/га.
  4. За застосування ГРАУНДФІКС простежується не лише тенденція до збільшення вмісту рухомих форм фосфору та калію в ґрунті, а й додатково відзначається зниження вмісту патогенної мікрофлори у ньому.

Вінницька область, Вінницький національний аграрний університет

Для отримання об’єктивних даних щодо ефективності дії ГРАУНДФІКС із різними нормами мінеральних добрив було проведено низку досліджень на посівах соняшнику, кукурудзи та сої. 

Ґрунт дослідних ділянок — сірий лісовий середньосуглинковий на лесі.

СОНЯШНИК

У варіанті, де використовувалися лише мінеральні добрива, врожайність насіння становила 3,87 т/га, а за використання ГРАУНДФІКС нормою 8 л/га — 3,85 т/га. Тобто у цьому випадку застосування ГРАУНДФІКС (8 л/га) можна прирівняти до внесення мінеральних добрив дозою N60P60K60. Слід зауважити, що така ефективність була досягнута за високого рівня родючості ґрунту.

Використання ГРАУНДФІКС нормами 3 і 5 л/га сприяло збільшенню урожайності порівняно з контролем за повної норми мінеральних добрив на 0,46 та 0,54 т/га (12-14%), а за зменшеної на 30% норми внесення біопрепарату приріст урожайності становив 0,22 та 0,29 т/га (6-7%) відповідно.

Скільки добрив можна економити?

КУКУРУДЗА

На фоні повної норми мінеральних добрив N90P90K90 (NPK 100%) внесення ГРАУНДФІКС нормами 3 та 5 л/га підвищило врожайність кукурудзи на 0,65 і 2,32 т/га у порівнянні з контролем (лише мінеральні добрива).

Застосування зменшеної на 30% норми мінеральних добрив (70% NPK) сумісно з ГРАУНДФІКС нормами 3 і 5 л/га забезпечило приріст урожайності до контролю (100% NPK) — 1,23 та 1,45 т/га відповідно.

Проаналізувавши вплив на врожайність кукурудзи мінеральних добрив, установлено, що ефективність останніх за повної їхньої норми використання, завдяки внесенню ГРАУНДФІКС нормою 5 л/га, підвищилась на 20%. За зниження повної норми добрив на 30% і застосування ГРАУНДФІКС нормами 3 і 5 л/га приріст врожайності був дещо нижчим і склав 10 і 12% відповідно, але слід враховувати додаткові грошові заощадження, отримані від економії добрив. Результати 2019 року підтверджують аналогічні дані, які отримали в цій установі 2018 року щодо ефективності мінеральних добрив завдяки РK-мобілізатору ГРАУНДФІКС.

Скільки добрив можна економити?

СОЯ

Використання ГРАУНДФІКС нормами 3 і 5 л/га у поєднанні з повною нормою мінеральних добрив збільшувало врожайність культури на 0,41 та 0,68 т/га порівняно з внесенням самих лише мінеральних добрив.

За зменшеної на 30% норми добрив і додавання ГРАУНДФІКС (3 і 5 л/га) приріст урожайності становив 0,21 та 0,5 т/га відповідно.

Під час аналізу підвищення врожайності на варіанті з повною нормою мінеральних добрив та біодобривом ГРАУНДФІКС® (5 л/га) встановлено підвищення ефективності внесених добрив завдяки бактеріальному препарату на 21%. За зниження повної норми добрив на 30% (і внаслідок цього — зниження собівартості продукції) та застосування ГРАУНДФІКС нормами 3 і 5 л/га приріст урожайності склав 6 і 15% відповідно.

Скільки добрив можна економити?

Що говорять аграрії

Олександр Чумак, власник ТОВ «Мічуріна+», Одеська обл.

Загальна площа обробітку в двох наших господарствах — 3200 га. З компанією «БТУ-ЦЕНТР» ми знайомі з 2016 року. Використовуємо їхні препарати на 20-25 $/га за рік, а то і менше. Тобто досить суттєво скорочуємо затрати на деякі технології. Особливо зараз, коли добрива коштують дуже дорого. Застосовуємо під час посіву системи внесення рідких добрив. Робимо це для того, щоб зменшити обсяг витрат на 1 га. Тобто ми зменшуємо норми діючої речовини фосфору за рахунок його знаходження поряд із насіниною у більш доступній формі. Досягаємо цього завдяки калій-фосфор мобілізуючим бактеріям ГРАУНДФІКС.

Отже, знайдено підтвердження, що біопрепарати можуть стати реальним способом заощадження коштів. На ринку присутні близько десяти виробників біопрепаратів. Розслідування проведено на прикладі української компанії «БТУ-ЦЕНТР». 

Важлива порада для аграріїв — звертайте увагу на виробника, перевіряйте доказову базу, збирайте відгуки та робіть самостійні висновки.

Багатих і здорових урожаїв кожному в цей переможний сезон!


Світлана Яценко, AgroPortal.ua