Цифрова трансформація: модне поняття чи шлях до оптимізації процесів?

05 травня 2020, 06:27 5324

Провідниками інновацій в агросекторі завжди виступають великі аграрні компанії. Саме вони стають рушієм змін у технологічному світі. Це ті компанії, які не шукають причин, чому інновації неможливі, не звинувачують державу або конкурентів, а всупереч навіть сьогоднішній пандемії коригують свою діяльність та будують майбутнє.

Редакція AgroPortal.ua поспілкувалася з представниками найбільш інноваційних агрохолдингів України за результатами 2019 року (згідно рейтингу delo.ua) та запитала в них про впровадження цифрових технологій, ефект, який можна отримати від використання інновацій, та наскільки сприятливе в Україні середовище для цифрової трансформації бізнесу.

Для яких потреб ваша компанія застосовує новітні цифрові технології в першу чергу?

Для МХП цінність використання новітніх трендів в ІТ-технологіях спрямована на:

1. Зменшення впливу людського фактору, оптимізацію трудовитрат та виключення помилок.

2. Підвищення точності та якості вхідних даних шляхом автоматичного отримання та проведення оцінки їхньої коректності.

3. Оцінку успішності прийнятих рішень у залежності від отриманих результатів та факторного аналізу.

4. Накопичення історії внесення змін, створення та вдосконалення математичних моделей управління бізнес-процесами.

Рухаючись у цьому напрямку, в повному масштабі впроваджений програмний продукт DigitalAgroTech MHP, що використовують усі агровиробничі підприємства холдингу. Цей інструмент дозволяє формувати оперативні завдання на виконання польових робіт, забезпечує автоматичний збір даних з обладнання, виконує формування документів бухгалтерського обліку за рахунок отримання даних із додатку агрономів, системи GPS-моніторингу та контролю витрат палива, накопичує в системі історії полів для можливості вибору оптимальної технології в розрізі кожного поля на основі попереднього досвіду.

Планові показники ефективності впровадження проєкту спрямовані на підвищення врожайності за рахунок використання інструменту для оперативного реагування на зафіксовані проблеми, необхідності внесення своєчасних змін у технологію, контролю якості виконання технологічних операцій в режимі онлайн і прийняття управлінських рішень.

Стандартизація збору даних із різних пристроїв, організація їх збереження та обробки для подальшого аналізу даних із використанням математичного моделювання та штучного інтелекту реалізована на базі платформи Microsoft Azure.

Загалом існує три основні функції ІТ-технологій для будь-якої компанії. Перша — це підтримка бізнесу, тобто забезпечення безперервності роботи офісу, активів, співробітників. Друга — розвиток, як із погляду збільшення активів, зростання продажів і кількості клієнтів, так і з погляду якості обслуговування або підвищення ефективності бізнес-процесів. А третя — це платформа для інновацій та трансформацій. В компанії запущені проєкти цифрової трансформації за всіма напрямками: Трейдинг та Логістика, Агробізнес і Виробничі активи (заводи, елеватори і термінали), які використовують такі технології, як Big Data, IoT, Machine Learning, Artificial Intelligence та інші новітні цифрові технології.

На сьогоднішній день діджитал-інструменти настільки глибоко інтегрувалися у виробничу та менеджмент структури компаній, що уявити свій робочий день без їх використання стало неможливо: починаючи з механізатора, який використовує цифрові термінали в тракторі для полегшення своєї роботи та контролю якості її виконання, й закінчуючи топ-менеджером, який проводить аналіз ключових показників компанії на планшеті в офісі. Тому можна сказати, що потреби, для яких такі інструменти використовуються, абсолютно різноманітні, але всі направлені на досягнення однієї мети — підвищення ефективності роботи.

Маржинальність агробізнесу знижується з року в рік, і якщо компанія хоче залишитись на ринку та продовжити розвиватись, необхідно максимально ефективно управляти земельним банком, виробничими процесами, парком сільськогосподарської техніки та товарно-матеріальними цінностями, персоналом, своєчасно реагувати на ризики. А найголовніше — робити всю управлінську роботу онлайн за допомогою сучасного програмного забезпечення.

Вирішити ці задачі неможливо без якісного планування, обліку та аналізу всього ланцюга виробничих процесів  з використанням сучасних IT-рішень, які максимально оцифровують бізнес-процеси, дають мобільність та оперативність.

У зв'язку з тим, що представлені на ринку IT-рішення вирішували задачі агробізнесу частково, в 2017 році топ-менеджментом агропромислового холдингу «Астарта-Київ» було прийнято рішення створити програмний продукт — екосистему, яка б забезпечила всі потреби компанії, в першу чергу в галузі рослинництва — сировинній та кормовій базі для інших напрямів бізнесу.

Для досягнення поставлених цілей була створена власна inHouse-компанія AgriChain. Багатомодульна платформа об'єднала IT-рішення, які оптимізують роботу ключових напрямів діяльності підприємства: управління земельним банком, виробництвом, моніторингом посівів, складом, закупівлями та поставками, технікою та ремонтами, логістикою ТМЦ та готової продукції.

Від якої із недавно впроваджених вашою компанією цифрових технологій сьогодні спостерігається найбільший ефект у виробництві?

Один із прикладів використання продуктивної та масштабованої платформи — розробка Оптимізаційної моделі логістики зернової сировини. Власний програмний продукт компанії використовуємо для прогнозування результатів діяльності щодо розміщення урожаю, реалізації надлишків сировини, закупки зерна з ринку та трейдингу. Оцінюємо потенційні можливості збільшення ефективності шляхом зниження собівартості зернової компоненти комбікорму та збільшення маржі від операцій реалізації зерна за результатами альтернативних розрахунків за більш ніж 10 млн варіантами переміщень.

Автоматизація роботи із великими обсягами даних дала можливість переходу від однотипових операцій розрахунку до аналітичної діяльності на основі отриманих результатів:

1. Прогнозне моделювання показників вирощування птиці.

2. Накопичення історичних та оперативних даних метеоумов для регулювання завдань та зміни технології виробництва.

3. Користувацькі інтерфейси звітності BI: надання оперативних зведень, аналіз ризикових показників, прогноз розвитку та пропозицій за кращими рішеннями.

Нова продуктивна та масштабована платформа сприяє подальшому росту бізнесу, тому ми не зупиняємося на досягнутому і продовжуємо шлях розвитку компанії та її спеціалістів.

Варто зазначити, що в період пандемії, коли компанія перейшла на віддалений графік роботи, команда МХП не відчула дискомфорту. А все тому, що в нас давно втілена система віртуальних робочих столів із повним доступом до необхідних документів і всіх IT-сервісів компанії. Вже впроваджена культура проведення онлайн-нарад, використання документів спільного доступу та інше.

Тож налаштована інфраструктура дозволяє співробітникам працювати з будь-якої точки світу так само комфортно, як і в офісі.

Використання мобільних додатків та Big Data дозволило виконувати свою роботу у будь-якому місці та отримувати інформацію для прийняття рішення в режимі реального часу. Використання імітаційного моделювання та штучного інтелекту в проєкті управління логістичними процесами допомагає логістам керувати тим, щоб у порту завжди був необхідний обсяг продукції за мінімальних витрат на перевезення. При цьому система дозволятиме обрати баланс між авто- та залізничними перевезеннями або спрогнозувати проблеми в тій чи іншій точці приймання або відвантаження та запропонувати сценарії вирішення цієї проблеми.

Ще один важливий проєкт — автоматизація процесів трейдингу. Ми пішли шляхом комплексної автоматизації всього процесу закупівлі та продажу на базі платформи Microsoft Navision. Наше завдання — допомогти співробітникам офісів закупівель реєструвати договори, підписувати їх за допомогою ЕЦП. Це дозволяє їм укладати угоди в короткі терміни, що дуже важливо в період збирання врожаю. Крім цього, ми будуємо і CRM-рішення, яке також допоможе офісам закупівель керувати співпрацею з партнерами-фермерами. На наступному етапі ми плануємо запровадити модуль управління продажами й запасами. У такий спосіб усі співробітники компанії будуть працювати в єдиному інформаційному середовищі, що ґрунтується на єдиній ERP-платформі.

Не можна не згадати про автоматизацію процесів на наших активах: заводах, терміналах і елеваторах. Ми прагнемо, щоби ці процеси також використовували цифрові технології для підвищення параметрів приймання, переробки, перевалки. Наприклад, щоб підвищити швидкість приймання на елеваторі й полегшити переміщення транспорту територією елеватора. Водій, під’їжджаючи до елеватору, стає в електронну чергу й у потрібний момент отримує повідомлення на телефон або бачить свій номер на табло. Вага в нас визначається автоматично, без участі людини. І найголовніше — ці дані вносяться до системи, тому термінал знає, що вже виїхав автомобіль або склад із певним вантажем. Тобто всі IT-системи інтегровані між собою й у режимі реального часу обмінюються інформацією.

Продукти AgriChain, які впроваджені та працюють у компанії, вже довели свою економічну ефективність. А особливо зараз, коли світ охопила пандемія, в нашій країні карантин, а посівна вже почалась, надважливо мінімізувати контакти між працівниками, максимально швидко реагувати на ризики та відслідковувати події в онлайн.

Наприклад, за допомогою модулю AgriChain Land вже відбувається управління всією площею земельного банку агропромислового холдингу «Астарта-Київ».

Завдяки продукту було виявлено ряд проблем — недообробіток, переобробіток та технічні втрати. В результаті першого року використання був отриманий реальний ефект, підтверджений кількісними та фінансовими показниками, близько $7 з гектара.  

При цьому використання модуля AgriChain Farm — управління виробництвом, який об’єднує роботу всіх служб — агрономічної, інженерної, диспетчерської, складської, бухгалтерської в онлайн-режимі з максимальною мобільністю всіх учасників, дозволило досягти прямого економічного ефекту в розмірі $8,1 на га в перший рік використання в одному з підрозділів холдингу.  

Сьогодні, як ніколи раніше, дуже гостро постало питання діджиталізації бізнес-процесів. Тепер це не іграшки, забаганки чи фічі. Оцифровані бізнес-процеси, якими можна керувати 24 на 7 з будь-якої точки країни чи світу, — це необхідність!

Впровадження усіх високих технологій в агро на даному етапі в основному поділяється на два великих блоки: програмне забезпечення та технічні рішення. І якщо говорити про прямий та яскраво виражений економічний ефект, то його, звісно, легше прорахувати та побачити у випадку технічних рішень, що працюють у полях: автопілоти, системи відключення секцій на перекриттях, контроль якості виконання операцій тощо.

Чи сприятливе в Україні середовище для цифрової трансформації бізнесу?

Наша компанія продовжує відслідковувати тренди, тримати руку на пульсі інновацій, тестувати нові технології й потім впроваджувати їх у бізнес-процеси. Адже тільки завдяки діджиталізації ми можемо управляти найбільшим банком землі в Україні, транспортувати найбільші обсяги сировини на заводи компанії та щороку нарощувати обсяги експорту нашої продукції. На своєму прикладі ми показуємо, що виконувати такі трансформації в Україні цілком реально.

В період становлення економічної стабільності та жорсткої конкуренції виникають сприятливі умови для експериментів, фантастичних ідей, нових кроків. І цифрова трансформація — це вже не інноваційне рішення, а вимога сьогодення.

Україна, навіть у порівнянні зі США, набагато швидше просувається у розвитку технологій в плані автоматизації рутинних операцій та оптимізації бізнесу. Наша країна одна з тих, де можна застосовувати те, що пропонує світовий інноваційний ринок.

Насправді це залежить від самого бізнесу, його керівника, власника чи менеджера. В Україні є багато прикладів, де цифрова трансформація проходить майже безболісно й з максимальним «вихлопом». Тоді як діаметрально протилежних випадків теж немало. Звісно, є й об’єктивні проблеми, такі як несприйняття та надлишковий консерватизм у працівників на місцях або недостатньо розвинена цифрова інфраструктура.

ДУМКА ЕКСПЕРТА

Сьогодні процес цифровізації усіх без винятку сегментів продовольчого ланцюга набуває неабиякого значення. Для цього є цілий ряд об’єктивних чинників, вплив яких лише «викристалізовується» внаслідок пандемії коронавірусу. Так, з огляду на поточні тенденції на енергетичних ринках, можна з упевненістю сказати, що цінова кон’юнктура аграрних ринків реагуватиме відповідним чином і змінюватиметься в бік негативу.

Впровадження ринку землі матиме негативний вплив на інвестиційну спроможність бізнесу в короткостроковій перспективі. Також зростатиме opportunity cost робочої сили і важливість віддаленого управління процесами та персоналом. Помітні останнім часом екологічні негаразди буквально «кричать» про те, що питаннями впливу змін клімату потрібно було займатися ще вчора. Інфраструктурні проблеми здорожчують логістику, що серйозним чином позначається не лише на ефективності зберігання і постачання аграрної продукції, а й на продовольчій безпеці. Податкове навантаження на підприємства зростатиме, а державна підтримка сільського господарства скорочуватиметься з огляду на нагальну необхідність вирішення вищезазначених проблем.

Всі ці фактори — загроза для ефективності та прибутковості ведення бізнесу. І, як показують приклади успішних компаній, з усіма цими факторами допомагають справлятися інновації в галузі цифрових технологій як на рівні програмного забезпечення для здійснення управлінських функцій, так і в сфері технічних рішень для вдосконалення виробничих процесів.


Іванна Панасюк, AgroPortal.ua