Земля — це ключовий актив будь-якого агровиробника та основа його діяльності. Перед відкриттям ринку землі все більше компаній задаються питанням, як якісно провести аудит земельного банку та уникнути виникнення «шахматки» в майбутньому. Адже обробка розрізнених ділянок на противагу обробці консолідованого земельного масиву створює безліч труднощів для аграріїв.

«Шахматка»* — одна з головних проблем земельного банку України. Її виникнення в межах масиву господарювання агрокомпанії — це інструмент нечесної конкуренції та роботи рейдерських груп, проблема юридичного супроводження орендованої землі, неможливість побудови якісної сівозміни, недоцільні економічні витрати бізнесу тощо.

Вирішення даної проблеми — це неймовірно складне завдання, але потужний розвиток agtech дає аграріям інструменти для попередження виникнення «шахматки».

Можливості ІТ-рішення має AgriChain Land, яке є частиною порталу з управління агробізнесом AgriChain. AgriChain Land — це онлайн-система для управління земельним банком.

«Наша команда займалась розробкою рішення два роки, а його вдосконалення та розширення функціональності триває і сьогодні. Ми постійно збираємо зворотній зв'язок від різних представників агробізнесу, щоб доповнювати продукт новими можливостями», — зазначає технічний директор AgriChain Максим Сукманюк.

AgriChain Land пропонує інструменти для ефективного управління земельним банком.

Візуальний аналіз даних

Система дозволяє створити власну кадастрову карту, на якій будуть нанесені як власні, так і зовнішні ділянки, завантажити або створити в системі контури полів, а далі приступити до аналізу. У користувачів є можливість аналізувати інформацію за різними атрибутивними даними ділянок, за обмінами ділянками, полями, договорами та контрагентами на карті. Для візуального аналізу в системі є декілька типів шарів.

Технологічні шари. Вони генеруються в системі автоматично на основі атрибутів та геометрії об’єктів у базі даних. За допомогою технологічних шарів є можливість швидко відфільтрувати дані щодо терміну дії, статусу та типу договорів, за типами ділянок, формами власності, типами документів на власність та іншими важливими параметрами, відобразити на карті обміни земельними ділянками, спірні ділянки (юридична складова) та інші дані.

Крім того, в AgriChain Land є можливість відобразити на карті технічні втрати по земельних ділянках, переобробіток та недообробіток полів, при цьому програма вміє рахувати геометрію, а отже розрахує площі цих показників та консолідує ці дані у вигляді звітів.

Користувацькі шари. Це шари карти, які створюються користувачами самостійно за допомогою вбудованих інструментів для створення об’єктів або за допомогою завантаження даних із файлів. У системі доступне створення полігонів, мультиполігонів, маркерів та поліліній. Для кожного нового типу об'єктів є можливість створити окремі реквізити для заповнення. За допомогою користувацьких шарів можна відображати на карті проєктні дороги, нетипові обміни, природоохоронні та заповідні зони, елеватори, заводи, зрошувальні системи, газопроводи та будь-які інші важливі об'єкти, наносити на карту санітарні, природоохоронні та інші зони.

Контроль договорів

Впорядкування договорів із контрагентами, їх структурування та постійний моніторинг — це не лише основа в управлінні земельним банком агрокомпанії, але й запорука того, що компанія уникне ризиків, таких як втрата врожаю на ділянках, що обробляються без правових підстав, або втрата земельного банку через невчасні процесуальні дії. Контроль договорів — це запорука сталості земельного банку.

В AgriChain Land є можливість працювати з реєстром договорів у зручному форматі (візуалізація даних на карті або у вигляді табличного реєстру даних), створювати шаблони договорів та використовувати їх при оформленні, впорядковувати архів договорів із використанням QR-кодів, формувати договори та додаткові угоди з бізнес-процесів.

Окремим пунктом слід виділити важливість фіксації всіх домовленостей щодо обмінів земельними ділянками. В програмі реалізовано функціонал для створення як формалізованих, так і неформалізованих договорів обміну, фіксації окремих домовленостей, погодження обмінів земельними ділянками на основі бізнес-процесу, контроль площ, переданих та отриманих за обміном ділянок, окрема звітність за обмінами.

Звітність

Консолідація та аналіз даних потрібні в кожному процесі, а тим паче — в процесі якісного управління земельним банком. Керівникам компаній потрібні звіти верхнього рівня для того, щоб швидко побачити інформацію щодо загальної кількості землі в обробітку, землі, що обробляється без правових підстав, та порівняти дані з площами землі, яку орендує підприємство, при цьому важливо відображати цю інформацію з прив’язкою до контурів полів. Для землевпорядників потрібні більш деталізовані звіти з можливістю від верхнього рівня даних перейти до самих ділянок, із яких сформовані дані. Звіти не лише допоможуть прийняти вірні управлінські рішення, але й зроблять роботу спеціалістів земельного відділу більш ефективною.

Кожен блок AgriChain Land містить звіти для спеціалістів усіх рівнів, що працюють із землею. Наприклад, звіт про консолідацію земельного банку, поконтурна відомість, звіт про обміни земельними ділянками, звіт про технічні втрати, звіт про термін дії договорів, стабільність земельного банку, стан реєстрації та багато інших.

«Ми постійно аналізуємо площі землекористування та моніторимо обробіток на предмет технічних втрат, настроїв пайовиків тощо. Одні сидять і чекають, коли можна буде продати свій пай, інші вирішили, що хочуть самі спробувати обробляти свою землю. Ми ніяк на це не можемо вплинути  ? це право та рішення цих людей. Але завдяки потужній системі звітів у AgriChain Land ми тримаємо руку на пульсі та ефективно управляємо земельним банком», — зазначає начальник управління земельних ресурсів «Астарта-Київ» Галина Барська.

Бюджетування

Маржинальність агробізнесу з кожним роком зменшується, при цьому витрати на оренду паїв збільшуються. Бюджетування витрат, пов'язаних із землекористуванням, — важливий етап якісного управління. На сьогодні бюджет землекористування — це не лише витрати на оренду паїв, усі компанії використовують мотиваційні програми, беруть участь у благодійних, соціальних проєктах і не тільки. Інструмент бюджетування в AgriChain Land дає можливість створювати бюджети як по організаціям, так і по сільрадам на основі різних груп і статей витрат: наприклад, аванси, витрати на укладення договорів оренди, мотивація орендарів, орендна плата, емфітевзис, контрактація, додаткові витрати на оренду паїв та інше. При створенні бюджетів можна використовувати як натуральну, так і грошові форми виплат.

Робота в єдиній системі

Описані вище інструменти не є новиною, і більшість компаній використовують їх у своїй щоденній роботі, проте робота з кожним інструментом найчастіше виконується в різних програмах без можливості швидко об'єднати ці дані для подальшого аналізу.

AgriChain Land — це система, що складається з веб-додатку та інтеграційного модулю до 1С. Завдяки двосторонній інтеграції дані між програмами переносяться автоматично. В цілому робота в єдиній системі з управління земельним банком допомагає:

- збирати та зберігати історичні дані в одному місці;

- уникати помилок ручного внесення даних у декілька систем управління в компанії;

- спростити роботу фахівців та підвищити комунікації всередині компанії;

- формувати та якісно модерувати таск-менеджмент для землевпорядників.

«AgriChain запрошує агровиробників до конструктивного діалогу, обміну досвідом і найефективнішими практиками. Ми пропонуємо об’єднатися у використанні платформи AgriChain, що дозволить на всіх етапах виробничого процесу якісно його планувати і управляти, контролювати ризики, тим самим підвищувати ефективність кожного конкретного виробника, а також удосконалювати систему через консолідацію найкращих практик і досвіду всіх учасників задля підвищення ефективності галузі в цілому», — зазначає директор AgriChain Наталія Богачева.

Галузь стрімко розвивається, незважаючи на низку проблем та завдань, що стоять перед сучасними аграріями. Наші аграрії вже сьогодні використовують техніку, посівний матеріал та ЗЗР від світових виробників, усе більше компаній починають займатись точним землеробством та інвестують кошти в технології для того, щоб у майбутньому примножувати урожай та збільшувати свій прибуток. Проте деякі агровиробники іноді забувають контролювати першоджерело своєї діяльності — землю, яку вони обробляють. Постійний аудит земельного банку та якісне управління допоможуть аграріям максимально консолідувати земельний банк та якісно використовувати нові технології в полі.


*«Шахматка» — це хаотичне розташування паїв у межах оброблюваного земельного масиву, при якому ділянки, право обробки на які належить одній особі, не консолідовані в єдиний масив та часто не мають навіть спільних кордонів.