Ефективність інокуляції сої. Визначено оптимальні строки обробки насіння

10 травня 2024, 05:49 1209

Висока вартість мінеральних добрив спонукає аграріїв до переходу з інтенсивних технологій вирощування до біологічних. Одним із важливих елементів даної технології є обробка насіння біопрепаратами, дія яких спрямована на активацію ґрунтово-біологічних процесів.

Соя має властивість ефективно забезпечувати себе азотом завдяки здатності до ендосимбіозу з азотфіксуючими бактеріями. Завдяки азотфіксації, яка відбувається у сформованих у симбіозі з ризобіями бульбочках, соя отримує від бактерій азотне живлення, взамін поставляє продукти фотосинтезу. 

Внесення бактерій безпосередньо в зону формування кореня є аргументом на користь інокуляції насіння, адже аборигенні штами зазвичай розосереджені у всьому обсязі ґрунту, що знижує їхню кількість біля насінини. За умови передпосівної інокуляції бобових рослин кількість бульбочкових бактерій, які потрапили у ґрунт, залежить від розміру насіння, густоти посівів та методу інокуляції. 

Якісні інокулянти забезпечать 100-500 тис. клітин бульбочкових бактерій

Застосування якісних інокулянтів з високим вмістом ризобіальних бактерій гарантує, що кожна насінина від її проростання одержить достатню кількість активних високоефективних ризобій. Високоякісні інокулянти мають забезпечити потрапляння 100-500 тисяч клітин корисних бульбочкових бактерій на одну насінину, щоб домінувати над іншими мікроорганізмами та ефективно інокулювати коріння. 

propData.content.image

Різолайн® — біоінокулянт, створений на основі азотфіксуючих бактерій та продуктів їхньої життєдіяльності. Призначений для обробки насіння для інтенсифікації бульбочкоутворення та фіксації атмосферного азоту.  Інокулянт позитивно впливає на урожайність, вміст протеїну, жиру та вітаміну групи В у насінні.  

Склад: концентрат бактерій симбіотичних до сої Bradyrhizobium japonicum. Загальне число життєздатних клітин — (2,0-6,0) × 109 КУО/см3

propData.content.image

Андеріз — біоінокулянт, який складається з двох компонентів. Компонент 1 — живі клітини азотфіксуючих бактерій та продуктів їхньої життєдіяльності; компонент 2 — живі клітини фосформобілізуючого гриба Penicillium bilaіi та продукти його життєдіяльності. Препарат призначений для обробки насіння, інтенсифікації бульбочкоутворення та фіксації атмосферного азоту, а також мобілізації фосфору з ґрунтових фосфатів. Інокулянт підвищує урожайність та якісні показники насіння. 

Склад: концентрат бактерій симбіотичних до сої Bradyrhizobium japonicum та фосформобілізуючих грибів Penicillium bilaіi. Загальне число життєздатних клітин — (1,0-3,0)×109КУО/см3

propData.content.image

Різосейв® — протектор, призначений для закріплення та пролонгації дії інокулянтів і мікоризних препаратів на насінні за 30 діб до висіву. 

Вплив композиції та строки обробки. Результати дослідження

Дослідження завчасної обробки насіння біоінокулянтами проводилося у 2022-23 роках в Інституті кормів та сільського господарства Поділля НААН на сірому лісовому середньосуглинковому ґрунті. Досліджувалися інокулянти компанії БТУ-ЦЕНТР, вітчизняні та іноземні аналоги.

Обробка насіння проводилася у такі строки: в день висіву та за 19-21 день до сівби. 

Виявлено, що композиції для передпосівної обробки насіння та їхні строки позитивно впливали на формування симбіотичного апарату сої, зокрема на загальну кількість та масу бульбочок. 

Максимальну кількість бульбочок (44,65 шт./рослину) відмічено на варіанті обробки насіння в день сівби біоінокулянтом Різолайн 3 л/т + Різосейв 1 л/т, дещо нижчу кількість відмічено на варіанті Андеріз 2 л/т + Різосейв 1 л/т (40,2 шт./рослину). Кількість бульбочок на варіанті вітчизняного аналога була нижчою за попередні варіанти і склала 38,5 шт./рослину. 

Найнижча кількість спостерігалася за обробки насіння іноземним інокулянтом і складала 36 шт./рослину. Ідентична тенденція спостерігалася за завчасної (19-21 день до сівби) інокуляції насіння і складала відповідно 40,2, 36, 34,5, 24 шт./рослину за рівня на контролі 18,65 шт./рослину. 


Найвища маса бульбочок сформувалася за обробки насіння в день сівби на варіанті Андеріз 2 л/т + Різосейв 1 л/т і склала 1,76 г/рослину. 

Зниження маси бульбочок на рослині спостерігалося на варіанті Різолайн 3 л/т + Різосейв 1 л/т (1,68 г/рослину). Подальше зниження відбувалося в такій послідовності: іноземний інокулянт (1,5 г/рослину), вітчизняний аналог (1,37 г/рослину). 

Аналогічна тенденція до зниження маси бульбочок до контролю відбувалася і за завчасної (19-21 день до сівби) обробки насіння і складала відповідно 1,51, 1,39, 1,33 та 0,96 г/рослину за рівня на контролі 0,97 г/рослину. 

Слід відмітити, що обробка насіння інокулянтами Різолайн та Андеріз сумісно з протектором Різосейв у день висіву та за завчасної обробки насіння (19-21 день до сівби) мала більший вплив на утворення бульбочок та їхню масу і перевищувала як контрольний варіант, так і варіанти, де застосовувалися інокулянти — аналоги вітчизняного та іноземного походження. 

Інтегральним показником ефективності будь-якого технологічного прийому вирощування є урожайність сільськогосподарських культур. 

Проведені дослідження упродовж 2022-23 років свідчать про значний вплив передпосівної обробки насіння на рівень урожайності сої. Відмічено, що завчасна обробка насіння біоінокулянтами є менш ефективною порівняно з безпосередньою обробкою в день сівби, але знаходиться на високому рівні та є економічно доцільною. 

Так, максимальну урожайність насіння сої (2,55 та 2,51 т/га) одержано на варіантах досліду, де проводили передпосівну обробку насіння Андеріз 2 л/т + Різосейв 1 л/т та Різолайн 3 л/т + Різосейв 1 л/т (в день сівби), що більше на 0,42 та 0,38 т/га, або 19,7 та 18,7%, ніж на контролі. 

Нижча ефективність відмічалася за інокуляції біопрепаратами — аналогами вітчизняного та іноземного походження. Приріст до контролю становив, відповідно, 0,3 та 0,28 т/га, або 14,08 та 13,15%. За завчасної обробки насіння (за 19-21 день до сівби) інокулянтами приріст склав за застосування Андеріз та Різолайн сумісно з протектором Різосейв 0,3 та 0,24 т/га (14,08 та 11,27%) до контрольного варіанту, а вітчизняних та іноземних аналогів, відповідно, — 0,18 та 0,15 т/га (8,45 та 7,04%). 


Отже, обробка насіння біоінокулянтами порівняно з контролем збільшує кількість та масу бульбочок на коренях рослин, що позитивно відображається на структурних показниках та урожайності сої. Кращими за різних строків обробки насіння виявилися інокулянти Андеріз та Різолайн, приріст до контролю склав, відповідно, від 0,17 до 0,43 т/га та 0,22-0,38 т/га.

Завчасна обробка насіння біоінокулянтами є менш ефективною порівняно з безпосередньою обробкою в день сівби, але знаходиться на високому рівні та є економічно доцільною.


Андрій Дацько, біотехнологічна компанія BTU