Названо кроки, які Україна має зробити для досягнення сталого розвитку в АПК

30 червня 2020, 16:57 2351

Україна досягла позитивної динаміки у виконанні цілей сталого розвитку в агросекторі.

Про це йдеться у Добровільному національному огляді Цілей сталого розвитку (ЦСР), оприлюдненому Міністерством економіки, торгівлі та сільського господарства.

«Ціль 2 (Подолання голоду, розвиток сільського господарства. — Ред.) охоплює три основні напрями, які є пов«язаними. Це доступність збалансованого харчування, продуктивність сільського господарства та виробництво продуктів харчування. Загалом з 11-ти індикаторів, що вимірюють прогрес досягнення національної цілі 2, за 9-ма має місце позитивна динаміка, в тому числі за 7-ма досягнення визначених цільових меж на горизонті до 2020 року є цілком реалістичним», — йдеться у повідомленні.

При цьому лишається нереалізованим потенціал фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації в Україні, відсутні відомості про якісні характеристики земель, що обмежує якість їх використання, повільно збільшується частка продукції харчової промисловості та переробки сільськогосподарської сировини.

Для забезпечення необхідного прогресу у реалізації всіх завдань ЦСР 2 необхідним є:

- створення сприятливого середовища для МСП у сільському господарстві;

- вдосконалення нормативно-правового та інституційного забезпечення сільськогосподарського розвитку;

- розробка інструментів державної підтримки на довгостроковій основі;

- розробка та впровадження комплексного програмного документу про засади сільськогосподарського розвитку (Національна комплексна програма сільськогосподарського розвитку);

- удосконалення та запровадження моделей державно-приватного партнерства для розвитку сільських територій (кластери та кооперація);

- завершення створення належної підзаконної нормативно-правової бази у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції та забезпечення її ефективного впровадження;

- започаткування ведення Державного реєстру операторів, що здійснюють виробництво продукції відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, Державного реєстру органів сертифікації у сфері органічного виробництва та обігу органічної продукції, Державного реєстру органічного насіння і садивного матеріалу, Переліку органів іноземної сертифікації;

- започаткування акредитації відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції;

- створення та впровадження ефективної системи державного нагляду (контролю) у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції;

- покращення структури експорту аграрної продукції шляхом збільшення рівня переробки сировини та інвестування у створення агропромислових кластерів та виробничо-збутових ланцюгів;

- розвиток органічного виробництва та зростання торгівлі органічною продукцією з вищою доданою вартістю на внутрішньому ринку та на експорт;

- збільшення рівня обізнаності щодо органічного сільського господарства та сприяння поширенню локального виробництва і споживання органічної продукції;

- впровадження нових гігієнічних вимог до виробництва молока та молочних продуктів, що є еквівалентними до відповідних вимог у регламентах ЄС;

- впровадження національної програми контролю сирого молока задля забезпечення якості та безпечності молока в цілому як єдиної системи моніторингу на внутрішньому ринку, так і як передумови для виходу на нові ринки з вищою доданою вартістю.