Думка: Аграрно-індустріальна держава — найкраща модель для України

06 листопада 2018, 08:00 6899

Доля аграрного сектору у ВВП України зараз складає приблизно 14%, переробка продукції — ще 4%. При збереженні існуючих тенденцій, до 2020 року доля аграрного сектору може зрости до 25%.

Про це пише перший заступник голови правління і операційний директор МХП Юрій Мельник у своєму блозі на «24 каналі»

Він зазначив, що аграрії випереджають металургів за обсягами поповнення валютою державної скарбниці не перший рік, і не збираються віддавати цю першість.

«Сьогодні існує думка, що Україна стрімко перетворюється на аграрну наддержаву. Це не зовсім відповідає дійсності, оскільки зростання відсотку аграрного сектору у ВВП нашої держави відбулось через помітне зменшення питомої ваги промислового, машинобудівного і енергетичного секторів», — пояснює Мельник.

Проте, навіть в умовах агресії українські аграрії чітко засвідчили власне прагнення до динамічного розвитку та збільшення обсягів виробництва продукції, зазначає він.

«Отже, можна зробити висновок про те, що при правильному і ефективному поєднанні державної політики розвитку вітчизняного агросектору та нових, високотехнологічних бізнес-моделей самих аграріїв, за декілька років Україна зможе інвестувати кошти в індустріальні проекти», — вважає операційний директор МХП.

Він переконаний, що саме існуючі динамічні процеси в агросекторі і, як наслідок, зростання валютних надходжень до бюджету України мають служити справі промислового відродження нашої держави.

«Високотехнологічні галузі потребують масштабних капіталовкладень, але тільки вони можуть вивести на якісно новий рівень як аграрний сектор, так і саму Україну. Чому фермери та аграрні компанії повинні увесь час закуповувати техніку за кордоном, якщо реально можна налагодити виробництво тієї ж самої техніки в Україні? Звісно, за умови реалізації державної політики. Чому ми маємо закуповувати вугілля в ПАР чи Австралії, коли аграрний сектор створює можливості переходу на нові види енергетики, зокрема такі, як біогаз?», — підкреслює Мельник.

Стрімка позитивна динаміка аграрного сектору потребує молодих і кваліфікованих кадрів, системної, виваженої і сучасної політики по роботі з ними. А значить це зупинить відтік талановитої молоді, дипломованих інженерів, агрономів, науковців та інших.

«Угода про асоціацію з ЄС не надала українським аграріям значної підтримки, ми змушені постійно маневрувати на європейських ринках, щоб знайти прийнятні для себе умови. Україну в ЄС швидше остерігаються, ніж вважають фактором посилення спільноти, тому і ставлення до вітчизняної продукції у багатьох країнах ЄС відповідне. Зламати стереотипи можна лише за рахунок системних та узгоджених дій держави і представників профільної бізнес-спільноти», — додав він.

В Україні конче необхідно збільшувати додану вартість продукції українського АПК, зменшувати виробничі витрати, нарощувати обсяги виробництва продукції, яка буде користуватися стабільним попитом, вважає Мельник. Звісно, не варто забувати, що аграрний ринок — надзвичайно конкурентний, тому зосереджуватися виключно на одному напрямі не варто. Нобхідно звернути більше уваги на країни Азії та Африки.

«Я переконаний, що тільки поєднання аграрної складової з індустріальною створюють шанс для України стати ефективною і стабільною економікою Європи. Варто зосередитись на можливостях, а не чекати на допомогу партнерів чи чергового месію. Усвідомлення простого факту, що окрім нас самих нам ніхто не допоможе, позбавляє людину ілюзій і прискорює рух у чітко заданому напрямку. У нашому випадку — це рух до національної ідеї, базованої на стрімкому економічному зростанні, основою якого є аграрно-індустріальна держава» — вважає він.