Рівень тіньової економіки в Україні в січні-вересні 2021 р. склав 31% валового внутрішнього продукту, що на 1% менше порівняно з показником відповідного періоду 2020 р.

Про це йдеться у звіті Міністерства економіки України. 

«Незначне зниження рівня тіньової економіки відбулося на тлі адаптації бізнесу до роботи в непрогнозованих умовах під час карантинних обмежень», — пояснили у міністерстві. 

При цьому практично всі види економічної діяльності  показали тенденцію до зменшення рівня тіньової економіки. 

«Це відбулось на тлі покращення результатів діяльності підприємств цих ВЕД в умовах сприятливої кон’юнктури на зовнішніх ринках та відновлення попиту на окрему продукцію на внутрішньому ринку», — пояснили у міністерстві. 

Найбільш суттєвим зменшення частки тіньового сектору було у ВЕД «Операції з неруховими майном» (на 14 в.п. до 30% від обсягу валової доданої вартості (ВДВ), у ВЕД «Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність» (на 10 в.п. до 44%), у переробній промисловості (на 9 в.п. до 26%), та у ВЕД «Оптова та роздрібна торгівля» (на 7 в.п. до 19% відповідно).

У ВЕД «Сільське, лісове та рибне господарство» обсяг тіньової частки економіки скоротився з 30% до 27% ВДВ.

У міністерстві зазначили, що позитивні очікування щодо умов ділової активності та результатів запроваджуваних реформ стимулювали населення і суб’єктів господарювання до поступового розширення діяльності у легальному секторі. Втім, для створення сприятливих умов та зміцнення основ інституційного середовища в Україні мають бути подолані системні чинники: низький рівень захисту прав власності;  недостатній рівень захисту інтелектуальної власності; низький рівень ліквідності фондового ринку, захисту прав інвесторів поряд із недостатньою спроможністю регулятора протидіяти зловживанням на ринку; недосконалість судової системи країни; високий рівень корупції в країні; наявність непідконтрольних територій.

Мультимедіа