Щороку уряд й парламент довгими листопадово-грудневими ночами з елементами бійок та істерик «планують» бюджет на наступний рік. Й щороку потім виявляється, що або ті чи інші статті критично важливих видатків не отримали достатнього фінансування, або заплановані кошті так й не дійшли до кінцевого отримувача.

От і 2017 рік не став винятком. І хоча поточний бюджетний рік ще не закінчився, все ж уже сьогодні ми можемо підбити деякі підсумки щодо фінансування окремих бюджетних програм агропромислового комплексу. На жаль, підсумки ці, як виявилося, не дуже втішні.

Аби з’ясувати, як проводилося фінансування аграрної галузі у 2017 році й як реалізовувалися відповідні норми Закону «Про держбюджет», наша Асоціація тваринників України спеціально надіслала запит  до Мінагропроду (20.09.2017 року та № 119/11 від 09.11.2017). Й отримала відповіді.

З отриманих від міністерства відповідей стало зрозуміло, що «у першому півріччі 2017 року не здійснювалися видатки за такими бюджетними програмами, як «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів», «Витрати Аграрного фонду пов'язані з комплексом заходів із  зберігання, перевезення, переробки та експортом об'єктів державного цінового регулювання державного інтервенційного фонду», «Державна підтримка галузі тваринництва», «Міжнародна діяльність у галузі рибного  господарства»». Гроші не пішли на програми, оскільки чиновникам було потрібно внести зміни до відповідних нормативно-правових актів та затвердити необхідні заходи щодо реалізації цих бюджетних програм. А цього не було зроблено. Тобто було виділено гроші, але не сформовано нормативно-правову базу, за якою гроші можна було отримати.

Зокрема, як ми з’ясували, зміни до Порядку використання коштів за бюджетною програмою «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів» були внесені лише 12 липня 2017 р. Постановою КМУ № 502, після чого Мінагропрод видав Наказ № 391 від 28 липня 2017 року про розподіл видатків на цю бюджетну програму.

Своєю чергою, зміни до порядку використання коштів за бюджетною програмою «Державна підтримка галузі тваринництва» були внесені лише в серпні 2017 року Постановою КМУ № 573. Тобто, як можна побачити, зміни до механізмів використання бюджетних коштів були внесені лише на початку другого півріччя. У зв’язку з цим важливі напрямки аграрної галузі не мали змоги отримати кошти своєчасно, а лише з затримкою аж на півроку. Чому цього не було зроблено одразу ж після схвалення Закону України «Про державний бюджет України на 2017 рік» в грудні 2016 року чи на початку 2017-го? Це питання риторичне. Мабуть, у чиновників були інші важливіші справи, аніж забезпечення своєчасного фінансування агропромислового комплексу.

Хоча це й не дивно, адже й попередні роки фінансування зазначених бюджетних програм відбувалося також не без проблем.

Наприклад, у 2016 році за бюджетною програмою «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів» залишилися невикористаними 5185,7 тис. грн бюджетних коштів (згідно з Рішенням Рахункової палати від 21 березня 2017 року). Сталося це через окремі недоліки в нормативних актах, які регулюють порядок використання коштів Державного бюджету на такі цілі, а також через неналежний стан внутрішнього контролю з боку Мінагропроду як головного розпорядника коштів.

Йдемо далі. У 2015 році залишок невикористаних коштів за даною бюджетною програмою становив 9353,5 тис. грн через ті самі причини, а також через неналежний стан внутрішнього контролю з боку розпорядників коштів нижчого рівня, тобто структурних підрозділів облдержадміністрацій. Зважаючи на те, що за 9 місяців на дану бюджетну програму було виділено лише 20% від запланованої суми коштів (61 268, 2 тис. грн), можна прогнозувати, що 2017 рік не стане винятком, і за цією програмою залишаться невикористані кошти.

Своєю чергою, відповідно до рішення Рахункової палати, обсяг невикористаних державних асигнувань на бюджетну програму «Державна підтримка галузі тваринництва» в 2015 р. становив 209,4152 млн грн. А проблема полягала в невчасному затвердженні Мінагропродом положення про комісії та зразки і форми відповідних документів. 

Таким чином, з одного боку, тваринники не мають змоги розвивати свої підприємства через брак коштів, а з іншого — кошти залишаються невикористаними. Замкнуте коло халатності та байдужості. Хтось за це обов’язково має бути покараний.

Отже, можна пересвідчитись, що фінансування вищенаведених бюджетних програм протягом останніх років відбувається з систематичними порушеннями з боку головного розпорядника — Мінагропроду, що призводить до невикористання коштів наприкінці бюджетного періоду (поточний 2017 рік може не стати винятком).

Вважаю, що міністерство має негайно змінити підхід до фінансування цих бюджетних програм! Адже вони є надзвичайно важливими для вітчизняного агросектору, а їх невикористання призводить до того, що наступного року бюджетування для аграріїв можуть зменшити якраз через те, що ці кошти не використовуються.

Є ще одна проблема, а саме — пізнє затвердження бюджетних програм в Мінагропроді. Наприклад, станом на 14 листопада 2017 року досі не затверджені паспорти програм за КПВК 2801250 «Витрати Аграрного фонду, пов'язані з комплексом заходів із  зберігання, перевезення, переробки та експортом об'єктів державного цінового регулювання державного інтервенційного фонду» та за КПВК 2804070 «Селекція у рибному господарстві та відтворення водних біоресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні». Мінагропрод запевняє, що паспорти будуть розроблені та подані до Мінфіну для їх подальшого затвердження після того, як будуть прийняті деякі нормативні документи, що регулюють використання коштів за даними програмами, на рівні Кабміну та самого міністерства. Зважаючи на те, що бюджетний рік уже підходить до кінця, тут має місце порушення норми про 45-денний термін прийняття паспортів (від дня вступу в дію Закону «Про державний бюджет), що затверджена в Наказі Мінфіну «Про паспорти бюджетних програм» № 1098

Паспорти за рештою програм є офіційно прийнятими. Але більшість з них — затверджені зі значним запізненням. Наприклад, паспорти на 2017 рік за бюджетними програмами за КПКВК 2809020 «Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро» та за КПКВК 2801580 «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» були офіційно затверджені наказами міністерства лише в квітні 2017 року. Ще 3 паспорти бюджетних програм були затверджені лише в березні цього року.

Вважаю, що відповідальними за такі порушення є безпосередньо Мінагропрод та Міністерство фінансів, тому що саме вони мають  гарантувати вчасну підготовку та прийняття паспортів бюджетних програм. А може, таким чином вони просто «економлять» державні кошти, щоб потім мати змогу звітувати про позитивні показники бюджету? Адже в інакшому разі недоінвестовані державні кошти мали б компенсовуватися з кишень чиновників, які не забезпечили вчасну та юридично правильну реалізацію програм в агросекторі. Знову ж таки — це питання відповідальності, в тому числі й персональної, чиновників.

Погляньмо тепер на ту частину коштів, яка була реалізована за цей період року. І ми побачимо, що за деякими бюджетними програмами фінансування просувається дуже кволо. Так, за даними, які Мінагропрод надав Асоціації тваринників України на запит від № 119/11 09.11.2017, за 9 місяців 2017 року на бюджетну програму «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» було виділено лише 11% від запланованих коштів на рік. На деякі інші програми за 9 місяців було виділено близько 20% від цифри, яка міститься в цьогорічному Державному бюджеті. До них, зокрема, належать «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів» (20%), «Підвищення кваліфікації фахівців агропромислового комплексу» (22%), «Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства «Солотвинський солерудник» Тячівського району Закарпатської області» (23%). За цей період лише половину коштів було виділено на бюджетні програми «Загальне керівництво та управління у сфері агропромислового комплексу» (47%), «Дослідження, прикладні розробки  та підготовка наукових кадрів у сфері лісового господарства» (46%), «Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді» (50%). А потім, як завжди, прийде 26 грудня й кошти з’являться у програмах, але використати їх вже буде ніколи та й нікому?

Підсумовуючи, можна констатувати, що фінансування бюджетних програм в агропромисловому секторі в 2017 році відбувається з серйозними адміністративними порушеннями й недоопрацюваннями. А саме — пізно вносяться зміни до нормативно-правових актів, що регулюють порядки використання коштів за бюджетними програмами. Це, своєю чергою, спричиняє відсутність фінансування протягом великого проміжку часу, а також відсутність прийнятих паспортів за деякими бюджетними програмами наприкінці бюджетного року, що є неприпустимим порушенням бюджетного процесу.

Ірина Паламар, голова Асоціації тваринників України

Мультимедіа