Що є тією силою, яка була описана в книзі «Від 0 до 1» Пітера Тіля — одного з всесвітньо відомих фаундерів і кофаундерів багатомільярдних startup-ів, таких як Paypal, Facebook, SpaceX та інших?

Так-так, це — вміння бути першим в будь чому. І не просто бути першою людиною, якій прийшла в голову ідея, а бути першим в реалізації цієї ідеї, як сказав один відомий бізнесмен зі списку першої 10-ки українського Forbes: «Швидкість прийняття рішення не менш важлива, ніж саме рішення»...

Не можу не погодитися з таким твердженням. На підтвердження цих слів не можна не згадати китайців, швидкість втілення copycat-продуктів яких вимірюється навіть не годинами і секундами...

Повертаючись до Пітера Тіля та інших успішних startup-ерів, давайте розберемося, а що ж таке startup?

У широкому розумінні startup — ідея, бізнес-починання, яке знаходиться на стадії реалізації і вимагає фінансових вливань аж до виходу на break even point, на точку самоокупності.

Протягом свого розвитку від ідеї до отримання прибутку, startup проходить ряд стадій, на кожній з яких він зустрічається з різними типами інвесторів.

Отже, preseed stage (стадія посіву) — найперша, найбільш ризикова стадія startup, на якій інвесторами в основному виступають самі засновники, сім'я, друзі, так звані 3-FFF (family, friends, fools), де залучені кошти покривають витрати команди на проживання, розробку бізнес-плану і прототипу майбутнього продукту.

У виняткових випадках посівним інвестором виступає венчурний фонд. Але, як правило, венчурні фонди люблять підключатися на стадії, коли вже минула наближеність startup до valley of death і заходять в проект, який вийшов на стадію самоокупності, тим самим мінімізуючи ризики втрати вкладених інвестицій.

Startup, що пройшов стадію pressed stage, впевнено просувається вгору і переходить у фазу seed stage, для якої характерний такий тип інвесторів, як business angels — приватні інвестори/фіз. особи, які так чи інакше повірили в продукт на ранній стадії.

Істотну частку ризику при реалізації startup на ранній стадії інвестори нівелюють входженням у капітал, часто прописуючи в контракті (SHA) — shareholder's agreement (акціонерній угоді) ряд умов хеджування, таких як:

1. Отримання блокуючого пакету незалежно від частки участі в капіталі компанії — іншими словами, можливість блокувати прийняття будь-яких рішень в рамках проекту.

2. Можливість реалізації додаткового опціону — право докуповувати акції компанії за ціною їх первісної вартості.

3. Введення в операційне управління компанією свого CFO та ін.

Таким чином, протягом свого життєвого циклу startup проходить ряд етапів від виникнення ідеї до реалізації проекту та виходу з нього — total cash out — або його монетизації за допомогою виходу на публічні ринки запозичення капіталу IPO, SPO — продажу істотної частки компанії up to 50% з подальшою передачею її в управління стратегічному інвесторові і т.д.

За підсумком, якими інструментами повинен володіти startup-ер, щоб залучити гроші і втілити свою ідею:

Все гранично просто...

Артем Ковбель, партнер Kreston GCG

Мультимедіа