Як купити у держави аграрну компанію

08 грудня 2016, 07:15 4396
Максим Услистий

В Україні на сьогодні приватизація об’єктів АПК здійснюється на основі законодавчої бази, створеної ще в середині 90-х років.

Зрозумілим прикладом існування проблем у цій сфері є, приміром, той факт, що профільним Законом «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі» (Закон) визначено декілька десятків різних випадків приватизації об'єктів АПК, що мають свої особливості та механізми. Разом із наявною в Україні забороною на відчуження земель сільськогосподарського призначення державної власності така відсутність уніфікації процесу приватизації призводить до значного затягування процесу роздержавлення АПК в Україні.

В умовах сучасної загостреної конкуренції на ринку зрозуміло, що основна цінність будь-якого об'єкта АПК, що знаходиться в процесі приватизації, — саме земельний банк. Об'єкти інфраструктури чи нерухомості в більшості випадків не становлять жодного інтересу для інвестору зі зрозумілих причин, пов?язаних з їх застарілістю або навіть непридатністю, а в деяких випадках і з «баластом» у вигляді банкрутств чи значних кредиторських заборгованостей. Таким чином, інтерес є лише до тих об'єктів, що мають реальні земельні площі.

Тож як виглядає процес приватизації об'єкта АПК державної власності на практиці?

Процедура приватизації АПК обумовлена специфічністю цієї галузі. Так, продукція, що виробляється, є проміжною і тісно пов?язана з переробною галуззю. Разом із сезонністю сільськогосподарського виробництва це створює необхідність мати технічне оснащення та обслуговування високого рівня. Нарешті, при розробці процедури приватизації законодавець намагався врахувати також специфіку створення державних с/г підприємств, що переважно відбувалася за рахунок кооперативного майна.

Це означає, що головною відмінністю процедури приватизації АПК є штучне обмеження конкурентних способів приватизації шляхом обмеження участі сторонніх покупців. Навряд чи така обставина ефективно сприяє створенню умов для розвитку приватного сільськогосподарського підприємництва.

Процес приватизації переробних, агропромислових, будівельних та інших державних несільськогосподарських підприємств у АПК починається з прийняття рішення про приватизацію та розробки відповідного плану приватизації. Приватизація здійснюється шляхом перетворення їх на акціонерні товариства, зберігаючи при цьому технологічну єдність та цілісність майнових комплектів. У разі недостатності майна для формування статутного капіталу акціонерного товариства порядок реорганізації визначає уповноважений орган.

План приватизації вказаних підприємств повинен передбачати квоти пільгового продажу акцій за її номінальною вартістю працівникам підприємства, що приватизується, та іншим категоріям, які прирівнюються до них, та сільськогосподарським виробникам. Недержавним сільськогосподарським підприємствам передається безоплатно 51% акцій підприємства, що приватизується. Акції, які не було розміщено на пільгових умовах протягом 1 року з дня початку їх продажу, реалізуються на загальних підставах із залучення сторонніх інвесторів.

Особливості приватизації майна радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств обумовлені шляхом їх створення. Переважну більшість із них було створено через безоплатну передачу майна колгоспів та підприємств у державну власність. Тож в процесі приватизації враховується компенсація вартості вказаного майна шляхом зменшення платежів за майно, що приватизується. У відповідності зі ст. 6 Закону таким особам безоплатно передаються акції у кількості, що визначається як добуток вартості майна на одного працівника на кількість працівників підприємства. Така вартість вираховується 1 раз на рік на початку року на підставі статистичної звітності за попередній рік.

Приватизація майна, що залишилося після безоплатної передач, здійснюється за кошти. Право на першочергове придбання мають працівники. Якщо ж  після цього залишається невикупленою певна кількість акцій, державний орган за згодою загальних зборів передає працівникам залишки акцій для придбання за власні кошти. У разі, якщо таке право не було використане працівниками протягом місяця з дня повідомлення, право на пільговий продаж втрачається. Нарешті, після реалізації членами колективу права на безоплатне отримання акцій, пільгове придбання акцій за кошти, а також право викупу акцій із розстрочкою платежу нереалізовані державні акції приватизуються на загальних підставах.

На сьогодні існує концепція реформування законодавства про приватизацію державного майна у сфері АПК. Суть її зводиться до уніфікації та спрощення усіх приватизаційних процедур, а також введення імперативної норми про обов?язкову й автоматичну приватизацію усіх с/г підприємств державної власності (з урахуванням специфіки підприємств, що мають стратегічне значення). Окрім цього, рекомендується суттєво змінити підходи до визначення осіб, на користь котрих відбувається пільгова приватизація, оцінки вартості майна та інвентаризації. Також пропонується, що за результатом приватизації можуть бути створені нові суб'єкти господарювання лише у таких формах, як АТ, ТОВ та сільськогосподарський виробничий кооператив.

Максим Услистий, радник Eterna Law

Думка автора може не збігатися з думкою редакції. Відповідальність за цитати, факти і цифри, наведені в тексті, несе автор.