Важливість першої фунгіцидної обробки соняшнику та ключові хвороби на початку вегетації

09 травня 2024, 07:45 464

Наразі одним із найболючіших питань для аграріїв є побудова майбутніх схем захисту культур, що забезпечать максимально можливий результат за умови раціонального рівня затрат, і соняшник не є винятком. Однак слід бути обережними, оскільки у разі прорахунку через зменшення витрат проблема на полі може звести нанівець більшість уже докладених зусиль та використаних коштів. Тож під час побудови схеми захисту слід акцентувати свою увагу на тих елементах і заходах, що є найбільш важливими ланками в загальній схемі і без яких решта складових не забезпечать належного результату.

Однією з таких вагомих ланок є застосування ефективних фунгіцидів з тривалим періодом захисної дії на ранніх етапах вегетації — у фазу 6–10 листків культури. Чому так? Адже більшість аграріїв вбачають можливість оптимізації витрат саме на першій фунгіцидній обробці соняшнику, оскільки нижній ярус листя має менший вплив на врожайність, аніж верхній. Щоб дати відповідь на це запитання, нам необхідно згадати як особливості розвитку основних хвороб соняшнику, так і біологічні особливості розвитку культури. Так, зазвичай плямистості листя соняшнику (септоріоз, альтернаріоз, фомоз) починають свій розвиток із нижніх листків культури і поступово поширюються на верхній ярус листя. Отже, чим довше ми втримаємо хвороби на нижньому ярусі листя, тим вища вірогідність того, що ми вбережемо від ураження верхній ярус, що забезпечує основний внесок у врожай.

Серед біологічних особливостей розвитку соняшнику варто відзначити той факт, що кошик формується ще на ранніх етапах (8–10 листків залежно від групи стиглості), тобто вже тоді закладається майбутній потенціал урожайності рослини. У цей час нам потрібно, щоб рослини були забезпечені всіма необхідними елементами живлення, не відчували конкуренції з бур’янами та були захищені від хвороб. Тому основним завданням першої фунгіцидної обробки соняшнику є стримування розвитку хвороб на нижньому ярусі листя й максимально тривале запобігання їх переходу на верхній ярус. Відповідно, для виконання такого завдання варто обирати фунгіциди, що мають набір певних характеристик, до яких слід віднести: 

  • ефективний контроль хвороб, які характерні для раннього періоду росту та розвитку соняшнику й про які ми поговоримо нижче; 
  • тривалий захист оброблених ділянок рослин та період захисної дії в цілому. Це важливо, оскільки надалі, з активним наростанням вегетативної маси, нам досить складно забезпечити потрапляння робочого розчину фунгіциду до нижніх листків культури, й тому для першої обробки соняшнику перевагу варто віддавати діючим речовинам із невисокою мобільністю.

Отже, якщо ми будемо пам’ятати ці особливості й створимо оптимальні умови для росту та розвитку рослин, зокрема, завдяки фунгіцидному захисту, ми зможемо забезпечити формування максимально можливого потенціалу врожайності культури, що і є нашим основним завданням.

Ключові хвороби раннього періоду вегетації соняшнику та їхні особливості

Ураження септоріозом

Септоріоз (Septoria helianthi) став уже звичною хворобою для раннього періоду вегетації соняшнику. Розвитку захворювання сприяє волога погода і температура повітря в межах +22–28°С. Втрати врожаю можуть бути досить істотними — 20–30%. Оскільки в більшості випадків обробку фунгіцидами проводять уже за явних візуальних симптомів розвитку септоріозу, важливо, щоб фунгіцид, який використовується, забезпечував ефективну лікувальну та стримуючу дію в поєднанні з тривалим періодом захисної дії.

До інших методів обмеження поширення септоріозу варто віднести сівозміну, прискорення мінералізації рослинних решток і добір стійких гібридів. 

Розвиток альтернаріозу на нижніх листках соняшнику

Альтернаріоз (Alternaria spp.) став чи не основною хворобою соняшнику останніми роками. Хвороба здатна розвиватися за широкого діапазону температур, але оптимальними значеннями вважаються +25–27°С і наявність вологи. Інтенсивність розвитку захворювання сягає максимуму в другій половині вегетації. Проте останніми роками спостерігається ураження культури вже і на ранніх етапах розвитку. 

Недобір урожаю може становити 20–30% і більше. Зазвичай у полі ми можемо спостерігати ситуацію, коли на ранніх етапах за наявності вологи домінуючою хворобою стає септоріоз, а щойно кількість опадів зменшується й підвищується температура повітря, інтенсивніше починає розвиватися саме альтернаріоз. 

Методи боротьби в цілому є подібними до септоріозу, однак, зважаючи на інтенсивний розвиток на пізніх етапах вегетації, значно підвищується важливість профілактичних властивостей фунгіцидів і терміну їхньої захисної дії.

Ураження основи стебла фомозом

Фомоз (Phoma oleracea). Це захворювання зустрічається повсюдно, проте втрати, до яких воно призводить, часто недооцінюються. Причиною цього є складність у виокремленні фомозу з низки інших, схожих за симптомами прояву плямистостей листя, а також досить пізні ознаки ураження на стеблі й недооцінення їхнього впливу на врожайність. Як правило, симптоми ураження стебла фомозом ми спостерігаємо в нижній його частині, що свідчить про початок розвитку хвороби ще на ранніх етапах вегетації. 

Важливим нюансом у контролі таких хвороб, як фомоз (зокрема фомопсис), є недопущення їх переходу з листової пластинки на стебло, оскільки в такому разі значно збільшуються втрати врожаю. 

У контролі фомозу, знову ж таки, важливим є термін захисної дії фунгіциду, що ми використовуємо в першу обробку, та його ефективність проти вказаної хвороби.

Спільним для успішного контролю вказаних вище хвороб соняшнику є те, що фунгіцид, який застосовується для першої обробки, має володіти вираженими лікувальними та стримуючими властивостями і, що найголовніше, максимально можливим терміном захисної дії. Тим часом як більшість фунгіцидів, що обирають для першої обробки через зменшення витрат, не можуть цього забезпечити.

Під час написання цієї статті (кінець квітня) маємо істотні зміни погодних умов на території країни — значне зниження температури повітря, відповідно, й ґрунту та опади різної інтенсивності. Зважаючи на те, що більшість господарств (особливо на півдні) вже завершили посів соняшнику, зміна погодних умов з високою імовірністю спричинить затримку появи сходів та зумовить поширення іншої небезпечної хвороби — несправжньої борошнистої роси, що потребує особливих підходів для успішного її контролю.

То як забезпечити надійний захист соняшнику в умовах раціоналізації витрат?

Варто поглянути на альтернативні рішення, що часто може дати неочікуваний результат. Так, звичною практикою під час першої фунгіцидної обробки соняшнику для контролю септоріозу, альтернаріозу та фомозу є використання препаратів на основі триазольних (флутриафол, тебуконазол, пропіконазол та ін.) та бензимідазольних (карбендазим, тіофанат-метил) складових. Проте перелічені речовини не характеризуються як ті, що забезпечують тривалий захист і достатню ефективність у контролі вказаних хвороб. 

Альтернативним рішенням у цьому разі є використання фунгіциду-морфорегулятора Сетар®, що володіє низкою цінних характеристик для захисту соняшнику на ранніх етапах його розвитку. Здавалося б, що фунгіциди  регулятори росту є абсолютно іншим сегментом препаратів, однак Сетар® має напрочуд хороше поєднання ефективного фунгіциду та позитивного впливу на морфологію культури зі збалансованою вартістю.

На відміну від більшості фунгіцидів (флутриафол, тебуконазол, пропіконазол), що часто використовуються для першої обробки, Сетар® у якості фунгіцидної складової містить інший триазол — дифеноконазол. Ключовою його відмінністю від решти триазолів є повільний рух по рослині, завдяки чому ми досягаємо тривалішого захисту нижнього ярусу листя, на який безпосередньо наносимо фунгіцид, порівняно з іншими, більш мобільними триазолами, для яких характерне швидке переміщення. А в поєднанні з лікувальною дією та відмінною ефективністю проти ключових хвороб раннього періоду вегетації (септоріозу, фомозу та альтернаріозу) отримуємо продукт із відмінними фунгіцидними властивостями.

А як щодо властивостей регулятора росту?

Сетар® впливає на баланс гормонів росту — гіберелінів, що спричинює низку змін у процесі росту рослин. Так, результатом дії є вкорочення міжвузлів та потовщення стебла, спостерігається і покращення розвитку кореневої системи. Завдяки цьому ми також покращуємо й коефіцієнт використання рослиною поживних речовин та вологи з ґрунту.

Як бачимо, Сетар® завдяки збалансованому поєднанню характеристик є дійсно обґрунтованим вибором для захисту соняшнику, що допоможе збудувати надійний фундамент майбутнього врожаю.

У контролі дифузної форми пероноспорозу фоліарні фунгіциди безсилі, оскільки інфікування відбувається на ранніх етапах через кореневу систему. Для запобігання перезараженню через повітря доцільним є профілактичне застосування фунгіцидів — стробілуринів або спеціалізованих проти ооміцетів діючих речовин, тимчасом як триазоли у випадку з пероноспорозом безсилі. В цьому разі найбільш обґрунтованим рішенням буде профілактичне використання фунгіциду Амістар® Екстра, що не тільки убезпечить від перезараження пероноспорозом, а й ефективно захистить від септоріозу, фомозу та альтернаріозу, на що нездатні препарати, які спеціалізуються на контролі несправжніх грибів. І не забувайте, що перезараження пероноспорозом можливе лише за прохолодної та вологої погоди, а от за температури 25°С і вище ризик відсутній.

Сподіваємось, що викладена вище інформація допоможе забезпечити надійний захист ваших посівів «квітки сонця» та формування гарного врожаю, чого ми вам і бажаємо! 

Олександр Соловйов, менеджер з технічної підтримки, напрям «Фунгіциди на технічних культурах», компанія «Сингента»