Поле інновацій: огляд нових гібридів кукурудзи компанії Сингента у 2024 році

15 березня 2024, 07:24 814

Критерієм цінності гібридів кукурудзи є їхня здатність забезпечувати високу прибутковість. Для досягнення цієї мети аграрії віддають перевагу генотипам, які мають високу адаптивну здатність, забезпечують високу стабільну врожайність і добре реагують на покращення умов росту й розвитку. Саме за такими напрямами ведуться розвиток генотипів та селекція кукурудзи в компанії «Сингента».

Так, 2024 року на полях України з’являться чотири нові високопродуктивні гібриди, які належать до різних груп стиглості та адаптивної здатності:

 • СИ Топаз (ФАО 340) відноситься до гібридів інтенсивного типу, які обирають для одержання максимальних урожаїв на високому агрофоні.
 • СИ Амфора (ФАО 260), СИ Еленор (ФАО 300), Спектрал (ФАО 320) — середньопластичні гібриди кукурудзи, які мають широкий адаптивний потенціал, добре адаптуються до різних умов вирощування. Їх зазвичай обирають для отримання стабільних урожаїв на полях із нестабільним агрофоном. 

Рекомендації з вирощування гібрида СИ Амфора:

 • сівбу рекомендовано проводити в оптимально ранні терміни за температури +8-10°С на глибині загортання насіння 6 см;
 • рекомендована зона вирощування — всі регіони України.

Важливо зазначити, що гібрид кукурудзи СИ Амфора має добру холодостійкість і швидкий ріст на почату вегетації. Він стійкий проти збудників кореневих гнилей, фузаріозу качана та сажкових хвороб. Новий гібрид кукурудзи придатний для сівби в оптимально ранні строки, що дає змогу отримати сходи на 5-7 днів раніше, ніж у нехолодостійких гібридів, навіть у роки з недостатньою сумою активних температур. Це дає можливість збільшити фазу активного фотосинтезу, за якої в рослині інтенсивно накопичується органічна речовина. Отримання більш ранніх сходів і швидшого розвитку рослин у холодостійкого гібрида дозволяє підвищити врожайність силосної маси, особливо в ті роки, коли друга половина вегетації проходить за посушливих умов.

СИ Еленор (ФАО 300) належить до середньостиглої групи і рекомендований для вирощування на зерно. Він має генетично високий потенціал урожаю і низку важливих господарсько-цінних ознак.

Рекомендації з вирощування гібрида СИ Еленор:

 • рекомендована зона вирощування — Лісостеп, Степ (Центральний і Північний), Полісся;
 • посів рекомендується в оптимальні терміни, коли ґрунт на глибині 6 см прогріється до +8-10°С.

Результати випробування гібрида СИ Еленор у різних ґрунтово-кліматичних умовах України 2023 року подано на діаграмі.

Фермерським господарствам, які працюють у так званому кукурудзяному поясі України, особливо сподобається новий гібрид Спектрал (ФАО 320).

На діаграмі, що нижче, наведено результати випробувань гібрида кукурудзи Спектрал у різних ґрунтово-кліматичних умовах України у 2023 році.

Отже, новий зубоподібний гібрид кукурудзи Спектрал найкраще розкриває свій потенціал у ґрунтово-кліматичних умовах Полісся та Лісостепу України.

Сівбу гібрида Спектрал рекомендовано проводити в оптимальні строки, тобто за температури +8-10°С на глибині загортання насіння 6 см. Пізній посів не рекомендований. Гібрид здатний забезпечувати високий урожай та добру окупність витрат, витримує пізнє збирання.

Група середньостиглих гібридів компанії «Сингента» поповнюється високоврожайним гібридом СИ Топаз (ФАО 340).

Новий інтенсивний гібрид кукурудзи СИ Топаз в умовах достатнього та нестійкого вологозабезпечення Житомирської, Тернопільської, Волинської та Київської областей за класичної технології вирощування сформував урожайність на рівні 116-132 ц/га. А в умовах недостатнього зволоження, які склалися на локації у Вінницькій області в 2023 році, забезпечив урожайність сухого зерна 90,7 ц/га за збиральної його вологості 19,5%.

 • СИ Топаз забезпечує високу конкурентоспроможність в умовах вирощування Полісся і Лісостепу України.
 • Гібрид має негативну реакцію на загущення в умовах, коли волога є лімітуючим фактором.
 • Оптимальний строк сівби за прогрівання ґрунту на глибині загортання насіння до +8-10°С.
 • Пізній посів не рекомендований.
 • Витримує пізнє збирання.

Сучасна пропозиція гібридів кукурудзи від компанії «Сингента» дає змогу підібрати найкращі гібриди для різних умов вирощування та агротехнологій. Правильний підбір гібрида залишається найпершим ефективним інструментом для керування ризиками, що допомагає фермеру стабілізувати і зберегти врожай, збільшити прибуток.


Ігор Ковальчук, канд. с.-г. наук, доцент, керівник групи технічної підтримки напряму насіння кукурудзи, компанія «Сингента»