Квантіс: поєднання ефективності та впевненості

01 травня 2024, 07:25 451

Терміни «антистресанти» або «амінокислоти» давно добре знайомі українським аграріям. Саме ця група продуктів першою спадає на думку, коли виробники в полі зустрічаються з такими проблемами як фітотоксичний вплив багатокомпонентних бакових сумішей ЗЗР або дія несприятливих погодних умов на рослини, чи навіть поєднання вказаних чинників.

Проте «амінокислоти», як і «антистресанти» є досить узагальнюючими термінами, що ми використовуємо для цілої групи продуктів, які можуть кардинально різнитися за складом, а, відповідно, і сферою застосування. Що дійсно об’єднує більшість таких продуктів, так це сировина природного, біологічного походження, з якої вони виробляються. В світі продукти такого типу прийнято називати біостимуляторами.

Що ж таке біостимулятори?

Біостимулятори росту — це речовини чи мікроорганізми, що застосовуються для підвищення стійкості рослин до абіотичного стресу, покращення ефективності живлення рослин та якості продукції. Чи не найважливішим напрямом використання біостимуляторів є зменшення втрат урожаю внаслідок дії абіотичного стресу — дефіциту вологи, несприятливого температурного режиму, сонячної радіації, засолення ґрунтів. Продукти даного типу набувають дедалі більшої популярності та в майбутньому можуть стати важливим інструментом для зменшення наслідків абіотичного стресу рослин, що наразі є вже звичним явищем та причиною значних втрат урожаю.

Абіотичний стрес — це фізичні, хімічні та інші неорганічні фактори навколишнього середовища, що завдають шкоди рослинам, такі як дефіцит вологи, екстремальні температури, сонячна радіація, засолення ґрунту тощо.

Прийнято вважати, що майже половину втрат урожаю від загальної кількості спричиняють саме абіотичні стресові чинники. Беззаперечні «лідери» серед факторів неживої природи — це висока температура та дефіцит вологи (29% втрат). Через згубні наслідки від впливу низьких температур втрати врожаю можуть складати щороку близько 7%. Від засолення ґрунтів вони можуть сягати 10%. Решта, приблизно 4% втрат, можуть бути спричинені, наприклад, випаданням граду, підтопленням тощо. 

На сьогодні єдиним дієвим рішенням, здатним зменшити згубні наслідки стресу та знизити втрати врожаю, за умови правильного і вчасного застосування, якраз і є біостимулятори-антистресанти природного походження.

Компанія «Сингента» активно розвиває напрям біологічних продуктів і вже представила ринку України ефективне, перевірене роками випробувань та практикою застосування в інших країнах світу рішення для польових культур — Квантіс®.

Квантіс® є біостимулятором природного походження, що має унікальну комбіновану рецептуру. Він містить органічний вуглець, калій, кальцій, цукри й амінокислоти, які підвищують опір рослин до теплового стресу, дефіциту вологи та інших видів абіотичного стресу. Комбінація вказаних компонентів у оптимальному співвідношенні здатна підвищити стійкість рослин до дії чинників неживої природи на ключових етапах розвитку культури і забезпечує кращу реалізацію потенційної врожайності за нестабільних умов.

Квантіс® дозволяє отримати стабільні результати за використання разом із засобами захисту сільськогосподарських культур. Знижує втрати врожаю, які можуть бути спричинені фітотоксичністю ЗЗР чи, наприклад, механічними пошкодженнями.

Що вирізняє Квантіс® з-поміж інших подібних продуктів?

Ефективність Квантіс® вивчена на генному рівні та підтверджена сотнями польових випробувань на багатьох культурах за різних кліматичних умов. 

Квантіс® має такі головні переваги:

  • Стимулятор росту природного походження, що швидко проникає в рослину шляхом простої дифузії.
  • Унікальна рецептура, що містить набір найважливіших амінокислот для польових культур, пептиди, макро- і мікроелементи.
  • Активізує власні захисні механізми рослини та підвищує опір до дії несприятливих абіотичних факторів.
  • Складові препарату відіграють важливу роль в осморегуляції та збереженні тургору в клітинах рослин в умовах стресу.
  • Покращує засвоєння елементів живлення за сумісного використання з добривами.
  • Знижує стрес культури після застосування ЗЗР.
  • Ефективність Квантіс® вивчена на генному рівні та підтверджена сотнями польових випробувань на багатьох культурах за різних кліматичних умов.

Застосування Квантіс® до настання абіотичного стресу запускає власні захисні механізми рослини, що дозволяє підготувати її до стресу. Природні компоненти, які входять до складу Квантіс®, діють безпосередньо як антиоксиданти та осмопротектанти і протистоять небажаному впливу стресових умов на клітини рослини. Це дає змогу зберегти нормальні фізіологічні процеси в клітинах рослин включно з фотосинтезом для подальшого продукування білків, необхідних для росту й розвитку. Квантіс® можна використовувати й для швидшого відновлення росту та розвитку рослин уже за явних ознак впливу абіотичного стресу чи, наприклад, фітотоксичності після застосування ЗЗР.

Що ж до практичного застосування Квантіс® та рекомендацій, ми пропонуємо розглянути їх на прикладі соняшнику як культури, що протягом вегетаційного періоду може підпадати під вплив різного роду стресових чинників.

На соняшнику Квантіс® можна застосовувати вже з ранніх фаз розвитку. За роки випробувань Квантіс® на території нашої країни отримано результати, які підтверджують його ефективність як антистресанта в протидії стресу, спричиненого фітотоксичністю ЗЗР. Результати дослідів демонструють зниження рівня фітотоксичного впливу та швидше відновлення вегетації на варіантах, де було використано Квантіс® у баковій суміші з гербіцидами, порівняно з ділянками, де застосовувався лише гербіцид (рис. 1). 

У дослідах у деяких випадках використовувалися завідомо збільшені норми гербіцидів для провокування вищого рівня фітотоксичності, що було необхідно для перевірки ефективності Квантіс® за різного рівня стресу. 

Варто зазначити, що Квантіс® не впливає на ефективність гербіцидів проти бур’янів, що також було підтверджено низкою досліджень на соняшнику та кукурудзі.

Квантіс® можна застосовувати і в більш пізні (репродуктивні) фази розвитку соняшнику, поєднуючи, наприклад, із внесенням фунгіцидів. За роки випробувань препарату в Україні було проведено низку досліджень у різних агрокліматичних зонах (Степ та Лісостеп), що переконливо демонстрували позитивний вплив Квантіс® на продуктивність соняшнику. Слід зауважити, що позитивний ефект спостерігався під час застосування Квантіс® як у чистому вигляді, так і в поєднанні з фунгіцидом, у цьому разі Амістар® Голд. Такі результати (рис. 2) пояснюються вираженими властивостями осморегулятора завдяки складовим продукту.

Осмотичне регулювання — один із найважливіших механізмів рослин у протидії стресу, що допомагає їм краще адаптуватися до стресових умов та зберегти свою продуктивність.

Причина осмотичного стресу — це найчастіше дефіцит вологи та високі температури, що є типовим для другої половини вегетації соняшнику. Результат дії вказаних чинників — втрата тургору в клітинах рослин і закриття продихів. Підтримка тургору є важливим механізмом адаптації клітин до умов стресу. Деякі з амінокислот, що містить Квантіс®, мають важливе значення в осмотичному регулюванні. Крім амінокислот, до складу Квантіс® входять органічний вуглець (15%) та калій (7%), які разом із амінокислотами відіграють важливу роль у процесі осморегуляції. Принцип їхньої дії полягає в зниженні осмотичного потенціалу клітин унаслідок підвищення концентрації розчинених органічних та неорганічних речовин. Зниження осмотичного потенціалу допомагає підтримувати тургор у клітинах, а отже й нормальні фізіологічні процеси в клітинах рослин, та краще протистояти стресу.

Тож, як бачимо з описаного вище та результатів дослідів, сфера застосування Квантіс® може бути досить широкою. Передумова цього — часті стреси, спричинені різними факторами, як-от різкі коливання температур після відновлення вегетації озимих культур у поєднанні з хімічним стресом, високі температури та дефіцит вологи під час цвітіння пізніх ярих культур і, як наслідок, значні втрати врожаю від дії вказаних чинників.

З огляду на це Квантіс® може стати важливим елементом загальної технології захисту сільськогосподарських культур, завдяки перевіреній ефективності якого можна досягти кращого результату за нестабільних умов, чого ми вам і бажаємо!


Олександр Соловйов, менеджер з технічної підтримки, напрям «Фунгіциди на технічних культурах», компанія «Сингента»