Стимулятори росту на озимих зернових або Як створити найоптимальніші умови для активного росту та розвитку рослин

24 липня 2020, 06:35 5445

Передпосівна обробка насіння озимих культур стимуляторами росту – важливий фактор їхньої вдалої перезимівлі, подальшого розвитку і формування урожайності. Цей захід підвищує енергію проростання, польову схожість, стійкість до хвороб та несприятливих погодних умов залежно від складу препарату.

При всьому багатстві вибору…

На ринку представлене велике різноманіття стимуляторів для передпосівної обробки насіння. Це препарати на основі хелатних форм мікроелементів, амінокислоти та витяжки із водоростей, гумати, мікробіологічні препарати – усі різної ціни та якості. Тому часто буває важко обрати щось одне, оскільки хочеться стимулювати розвиток ґрунтової мікрофлори ризосфери, отримати рівномірні та дружні сходи, забезпечити первинними елементами живлення для початку формування потужної кореневої системи і все це майже водночас.

Вузькоспрямована дія таких препаратів не здатна достатньою мірою забезпечити насінину захистом, поживними елементами, сприяти швидшому та дружнішому проростанню, а також створити комфортне середовище для розвитку та живлення як підземної, так і надземної частин рослини.

При застосуванні, наприклад, біопрепаратів можна заселити корисну мікрофлору в орний горизонт, не забезпечивши її живленням для активного розмноження, а з іншого боку, використавши тільки мікроелементи, забезпечити молоду рослину стартовим набором для підживлення, не попіклувавшись про умови її подальшого розвитку.

… кращої альтернативи немає

Чи важко поєднати всі чинники та за один раз обробити посівний матеріал, забезпечивши комфортний розвиток рослин? Зовсім ні, якщо звернутися до продукції ТОВ «Агрофірма «Гермес».

Вже кілька років на ринку є стимулятор-коренеутворювач Гумікор. Це висококонцентрована гумінова суспензія на основі вермікомпосту, яка містить корисну мікрофлору: азотфіксуючі та фосформобілізуючі бактерії, а також мікоризні гриби.

Для підсилення стимуляційної дії Гумікору, його можна застосовувати разом із стимулятором-адаптогеном Гуміам, який вироблено з бурого вугілля та стимульовано мікроелементами під потреби культур. Цей високотехнологічний продукт забезпечує додаткове живлення як рослині, так і мікрофлорі ризосфери, які у симбіозі з кореневою системою рослин створюють найоптимальніші умови для активного росту на початкових етапах розвитку рослини.

Влив обробки насіння на врожайність

Врожайність озимої пшениці на дослідній ділянці із застосуванням добрив Гуміплюс склала 54,33 ц/га, це на 1,75 ц/га більше ніж на контролі, який було оброблено препаратом німецького виробництва, при цьому вартість прибавки склала 875 грн/га.

Вартість однієї листової обробки на контролі склала – 279 грн/га, вартість застосування добрив Гуміплюс (обробка насіння та одна листова обробка) – 194 грн/га.

Тож, обираючи добрива Гуміплюс ви отримуєте більшу врожайність та маєте змогу зекономити на добривах. Зиск на цьому полі склав близько 1000 грн/га.

Потужний старт – добрий розвиток - відмінний результат

Гумінові речовини добрив Гуміплюс при обробці насіння озимих культур сприяють потужному коренеутворенню. Потужна коренева система з розвинутою ризосферою та мікоризою сприяє забезпеченню рослин водою, макро-та мікроелементами, фітогормонами, амінокислотами, вітамінами, захищає  від патогенної ґрунтової мікробіоти.

Первинно на коренях утворюється ризосфера, яка на першому етапі розвитку забезпечує рослини корисними елементами, що сприяє подальшому росту кореневої системи. Подалі мікробіота ризосфери притягує до себе ґрунтові мікрогриби, які утворюють з нею та кореневою системою мікоризу. На коренях другого та подальших порядків мікориза стає переважною. Гіфи мікоризи багаторазово збільшують площу живлення рослин.  Між мікоризою, ризосферою, ґрунтом і рослиною відбувається постійний обмін речовин. Мікрогриби взаємодіють з азотфіксуючими та фосформобілізуючими бактеріями, що викликає синергетичний ефект з підвищення доступності азоту та фосфору ґрунту для рослин. Мікоризно-ризосферний симбіоз сприяє  надходженню інших макро-та мікроелементів.

Осіння позакоренева обробка гуміновими добривами озимих в фазу початку кущіння сприяє розвитку кореневої системи сумісно с ризосферно-мікоризним комплексом.

Завдяки потужній кореневій системі з розвинутими ризосферою та мікоризою, яким посприяли добрива АФ «Гермес», рослини формують відповідну надземну масу,  накопичують  більше цукрів та крохмалю, що дає змогу краще пережити зиму.

Весною такі рослини швидше відновлюють вегетацію, яку  додатково стимулюють позакореневою обробкою добривами Гуміплюс в фазу кущіння-початок виходу в трубку. Це дозволить зняти стрес, підвищити стійкість рослин до патогенів,  сприяти  формуванню врожаю з високими показниками якості.