Антитерористична операція в Донецькій області триває вже четвертий рік поспіль. За цей час регіон стабілізував агропромислове виробництво, залучив інвестиції, будує плани на майбутнє. Як та за рахунок чого це вдалося, AgroPortal.ua з'ясовував у Донецькій обласній державній адміністрації (нижче приводимо відповіді на офіційний запит).

Розкажіть про сільське господарство Донецької області: наскільки сприятливий клімат для ведення агропромислового виробництва, які обсяги виробництва, які обсяги врожаю отримує область? 

Незважаючи на те, що територія Донецької області розташована в зоні ризикованого землеробства, агрокліматичні умови регіону дозволяють вирощувати практично всі сільськогосподарські культури, які поширені в степовій зоні України та сприяють одержанню високих врожаїв. 

В агропромисловому комплексі області у 2015-2016 роках, не дивлячись на складну суспільно-економічну ситуацію внаслідок проведення АТО, вдалося стабілізувати виробництво основних сільськогосподарських культур та забезпечити ефективне використання сільськогосподарських угідь. У 2017 році землероби Донеччини змогли досягти найвищих показників урожайності ранніх зернових та зернобобових культур серед областей степової зони України — це 36% та валового виробництва зернових культур близько 2 млн т. 

Інтенсифікацію розвитку зернового господарства та стабілізацію обсягів виробництва зерна досягнуто за рахунок впровадження у виробництво елементів науково-обґрунтованої системи землеробства та ресурсозберігаючих технологій, використання сортів та гібридів сільськогосподарських культур, адаптованих до природно-кліматичних умов області. 

Особливу увагу приділено формуванню структури посівних площ зернових культур на рівні 51% від загальної площі ріллі, без урахування площ, які тимчасово не обробляються вздовж лінії розмежування в зоні проведення операції об’єднаних сил.

Як у цілому змінилася структура агропромислового виробництва з часу проведення АТО на території області? Скількох посівних площ і сільгосппідприємств втратила область у результаті воєнних дій? 

У 2014 році в Донецькій області обліковувалося 2 млн 41,1 тис. га сільськогосподарських угідь, в тому числі орних земель — 1 млн 652,8 тис. га. Внаслідок проведення на території області антитерористичної операції та здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони понад 30%, зокрема сільськогосподарського призначення, тимчасово знаходиться на неконтрольованій українською владою території. 

У 2018 році за оперативними даними в агропромисловому комплексі області обліковувалося 1 млн 245 тис. га сільськогосподарських угідь — близько 48,4 тис. га орних земель на території області у поточному році майже не використовувалося для сільгоспвиробництва через будівництво на цих землях інженерних споруд (фортифікаційні споруди), а також введення особливого режиму використання цих територій. 

Скільки область давала до АТО і скільки на сьогодні дає відсотків від загальної валової продукції АПК, якщо брати по країні? 

До початку російської окупації частини території Донецької області (2011-2014 рр.) питома вага регіону у загальнодержавному виробництві сільськогосподарської продукції становила близько 4,6% (7-8-е місце в рейтингу), зокрема по продукції тваринництва — 5% від загальнодержавного виробництва (4-5-е місце). У 2015-2017 рр. область забезпечувала 2,9% від загальнодержавного виробництва (18-е місце). Тваринницької продукції вироблено 3,5%, що відповідає 12-му місцю в рейтингу. 

Слід окремо відзначити умови ведення господарської діяльності агровиробниками області у цей період: мораторій на банківське кредитування та страхування ризиків у 2015-2016 рр., втрату через бойові дії та окупацію частини області основних засобів виробництва, у тому числі земель сільськогосподарського призначення, отримання прямих збитків від знищення сільгоспкультур, худоби та птиці. До складнощів, вже перелічених, додалися відміна пільгового оподаткування аграріїв, збільшення ставок податку на землю. 

Проте у 2015-2017 роках (співставний період) відзначено позитивну динаміку виробництва продукції сільського господарства. Так, індекс обсягу виробництва продукції сільського господарства у 2016 р. до 2015 р. склав 108,2%, за 2017 р. до 2016 р. — 102,2%. 

Зростання забезпечене за рахунок збільшення врожайності зернових та зернобобових, збільшення посівних площ перспективних культур (горох, ріпак, льон), відновлення поголів’я птиці, підвищення продуктивності в молочному скотарстві, обсягів виробництва молока та яєць. 

Підвищення продуктивності в молочному скотарстві забезпечується за рахунок використання високопродуктивного поголів’я корів, яке утримується в 11 племінних заводах та 7 племінних репродукторах (надій молока на корову в 2017 році складав від 7063 кг до 8250 кг); застосування сучасних технологій у виробництві молока (доїння роботами, працюють 4 роботи); функціонування 7 доїльних залів на молочних комплексах області, в яких надій молока на корову по сільськогосподарських підприємствах області склав 5628 кг (106% до показника 2016 року), що відповідає 12-му місцю серед регіонів України; достатнього рівня забезпеченості кормами всіх видів господарств населення, які утримують худобу та птицю (120%). 

Загалом в області визначено 83 оператори машинного доїння, які у 2017 році надоїли більш як 6000 кг молока від корови. Протягом останніх восьми років регіон стабільно утримує 1-е місце серед областей України по чисельності поголів’я свиней в сільськогосподарських підприємствах (428 тис. голів). В загальному обсязі реалізації худоби та птиці на забій свині займають 89%. 

За 2017 рік суб’єктами племінної справи галузі молочного скотарства реалізовано 287 голів племінного молодняка великої рогатої худоби, що на 115 голів більше, ніж у 2016 році, з початку поточного року — 254 голови. 

У поточному році тенденція до зростання зберігається, за січень-червень 2018 р. індекс обсягу сільськогосподарського виробництва порівняно з січнем-червнем 2017 р. склав 110,3%, у тому числі по сільськогосподарських підприємствах — 117,3%, по господарствах населення — 100,3%. 

Які типи господарств переважають в області: малі, середні, великі, холдинги? На підтримку яких з них влада спрямовує свої зусилля (як і скільки)? 

В основі агропромислового комплексу області близько 1,3 тис. підприємств, різних за розмірами земель в обробітку та формами власності, з яких 0,9 тис. фермерських господарств, близько 70 тис. особистих селянських господарств, регіональні представництва Інституту ґрунтознавства та агрохімії та Інституту охорони ґрунтів, 3 науково-дослідних центри НААНУ. 

До того ж маємо 2 відокремлених підрозділи Луганського аграрного університету, 1 аграрний коледж, 3 ПТУ аграрного напряму. 

Головні напрями — вирощування зернових і технічних культур. Із загального доходу від реалізації продукції сільського господарства 84% припадає на продукцію рослинництва, 16% — тваринництва. Але маємо і виробництво м’ясо-молочної продукції та птахівництва.

Доречно згадати, що за 2017 рік у всіх категоріях господарств у живій вазі ВРХ вироблено 15,9 тис. тонн, свиней — 89,7 тис. тонн (1-е місце серед регіонів України), меду — 5101 тонна (3-є), яєць — 587,7 млн шт., молока — 190,2 тис. тонн. 

На рівні області ще у 2016 році було визначено як один з пріоритетів діяльності сприяння розвитку малого підприємництва, у тому числі агропромислового напряму. Подальше нарощування обсягів виробництва аграрної продукції, підвищення її якості категорією виробників «домогосподарства населення», «селянське фермерське господарство» можливе виключно через мотивацію до підвищення рівня технологій, легалізацію діяльності, отримання доступу до механізмів бюджетної підтримки.

Було затверджено регіональну програму з підтримки малого та середнього бізнесу на реалізацію проектів «Український донецький куркуль» у сумі до 500,0 тис. грн в розрахунку на 1 проект. 

Крім того, на заключному етапі затвердження механізми надання фінансової підтримки СОКам на придбання обладнання для прийому та охолодження молока, господарствам населення на придбання установок індивідуального доїння, на створення багаторічних плодоягідних насаджень, будівництво теплиць. Також агровиробники області використовують можливості отримання прямої фінансової підтримки з державного бюджету. 

Що з сільськогосподарської продукції, виробленої в області, йде на експорт, куди і в яких обсягах? Чи змінилися експортні напрямки за останні 3-4 роки? 

Донецька область традиційно, особливо у 2010-2013 роках, була експортером зернових культур, олії соняшникової, курячих яєць, кондитерських виробів, ігристих вин, солі більш ніж у 20 країн світу. 

У 2017 році порівняно з 2016 роком обсяг експорту зерна збільшився у 2 рази і склав $111 млн. Згідно наявних даних статистики за 5 місяців поточного року обсяг експорту сільськогосподарської продукції сягнув $35 млн, географія експорту — Європа, Середня Азія, Близький Схід і т.ін. 

Як вплинула ситуація останніх років на відносини сільгоспвиробників з Аграрним фондом? Чи проводяться закупівлі зернових, за якими цінами? 

Ситуація, яка склалася в останні роки на території Донецької області, негативно вплинула на відносини сільгоспвиробників та Аграрного фонду. У сільгоспвиробників області виникають проблеми із страховими компаніями щодо страхування майбутніх врожаїв, особливо тих, які знаходяться поблизу лінії розмежування. Тому у 2018 році тільки одне підприємство — ФГ «Хірлюк і К» (Покровський район) уклало форвардну угоду з ПАТ «Аграрний фонд» на 1200 тонн пшениці 3 класу, розрахунки за якою сторонами виконані у повному обсязі. 

Чи є кооперативи в області? 

Всього в області діють 15 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (5 — з обробітку землі та збирання врожаю, 4 — зернових, 1 — молочарський та 5 інших напрямів), з яких 11 створені протягом 2017-2018 років. 

Скільки елеваторів працює в області? Чи вистачає потужностей для зберігання зернових культур? 

В області (на території, підконтрольній українській владі) працює 24 великих елеватора (з яких 3 — державні) загальною ємністю близько 780 тис. тонн. В цілому по області достатньо потужностей для зберігання зернових культур, проте для зменшення витрат на транспортування та зберігання агропідприємствами планується будівництво власних потужностей. 

Так, у 2017 році в ПрАТ «Екопрод» (Добропільський район) відбулося відкриття сучасного зерноприймально-сушарного комплексу, який складається з пункту прийому зернових культур, транспортних засобів, елеватора загальною ємністю 15 тис. тонн, зернових сушарок, вагових комплексів. 

Чи є випадки рейдерства серед аграрних виробників? Як влада бореться з цією проблемою? 

Облдержадміністрацією забезпечено функціонування оперативного штабу реагування на спроби рейдерських захоплень землі та зібраного врожаю на території Донецької області, утвореного відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 11 серпня 2017 року № 922 «Про створення оперативного штабу реагування на спроби рейдерських захоплень землі та зібраного врожаю на території Донецької області» (із змінами). 

Управлінням з контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру у Донецькій області здійснювалися перевірки дотримання вимог земельного законодавства посадовими особами сільських, селищних, міських рад, рад об’єднаних територіальних громад, райдержадміністрацій та військово-цивільних адміністрацій, а також землевласниками та землекористувачами. 

За період роботи з 07.08.2017 р. по 10.11.2017 р. видано 161 наказ про проведення перевірок дотримання вимог земельного законодавства, здійснено 312 перевірок, за результатами яких встановлено 176 випадків використання земельних ділянок із порушенням земельного законодавства, видано 109 приписів, складено 81 адміністративний протокол та винесено 86 постанов на суму 20792 грн, розраховано 77 розрахунків шкоди на суму 1561310,79 грн та сплачено шкоди у добровільному порядку на суму 224238,53 грн, 82 матеріали перевірок передано до правоохоронних органів, з них 60 матеріалів передано до прокуратури. 

За вищезазначений період Управлінням з контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру у Донецькій області розглянуто 85 вимог правоохоронних органів, а також 35 звернень громадян з питань захисту майнових прав власників і користувачів земельних ділянок, захоплення (поглинання) підприємств в аграрному секторі економіки, за період з 11.08.2017 р. по 10.11.2017 р. органами прокуратури області на захист інтересів держави у цій сфері пред’явлено 5 позовів щодо визнання договорів оренди земельних ділянок недійсними, стягнення заборгованості з орендної плати на суму 215 тис. грн і зобов’язання порушників повернути земельні ділянки. 

Судами розглянуто та задоволено за вказаний період 10 позовів зазначеної категорії на суму 11,9 млн грн. Під час розгляду справ відповідачами добровільно виконано заявлені вимоги на суму 750 тис. грн. В процесі реального виконання судових рішень зазначеної категорії в дохід держави реально стягнуто 10,9 млн грн, повернуто 422 га земель. 

Як йдуть справи із залученням інвестицій і що робиться для того, щоб налагодити сприятливий інвестиційний клімат? 

За останній рік прямі інвестиції в сільське, лісове та рибне господарство області склали $690,6 тис. 

За рік відбулось відкриття: трьох нових птахофабрик у Костянтинівському та Слов’янському районах, завдяки чому чисельність поголів’я птиці в сільськогосподарських підприємствах збільшилася на 30%; біогазового заводу з переробки органічних відходів ПрАТ «Екопрод» у Волноваському районі; зерноочисного комплексу ПрАТ «Екопрод» загальною ємністю 15 тис. тонн в Добропільському районі; доїльного залу із застосуванням 4 роботів для доїння корів у ТОВ «Нова Нива» Нікольського району; лінії з виробництва яблучного соку під торговою маркою «Садовий бум» у ФГ «Подсолнух» Великоновосілківського району. 

З початку поточного року сільгосптоваровиробниками Донецької області придбано 155 одиниць нової сучасної сільськогосподарської техніки та обладнання на суму 83 млн грн. 

На суму 24,6 млн грн сільгосппідприємствами області проведено модернізацію та реконструкцію виробництв, що сприяло створенню 65 нових робочих місць. Передбачається запровадження механізмів сприяння залученню інвестицій в агропромисловий комплекс області, а саме планується підготовка проектів економічного розвитку сільських територій після оголошення чергового конкурсного відбору проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу. 

Облдержадміністрацією налагоджено взаємодію з міжнародними організаціями щодо надання технічної допомоги в сфері агропромислового виробництва фізичним та юридичним особам. А саме: Проектом «Агросільрозвиток» USAID укладено 3 грантові угоди з ТОВ «Сади Донбасу», ТОВ «ВСЕСТО» та ТОВ «М’ясне ремесло» на фінансування закупівлі сучасного обладнання з переробки сільськогосподарської продукції на умовах співфінансування на загальну суму близько 10 млн грн; за результатами співпраці з Міжнародною сільськогосподарською організацією ООН ФАО доставлено екстреної допомоги найбільш постраждалим на лінії зіткнення 8,3 тис. особистим селянським господарствам у населених пунктах Донецької області, а це: 42 тисячі голів добових курчат-бройлерів, каченят, індичат та 18 тонн концентрованих кормів для них. 

В рамках допомоги у розвитку кооперативного руху новоствореним та діючим сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам поставлено обладнання для прийому та охолодження молока та 2 універсальні сівалки на загальну суму $30 тис. Cпівпраця з Данською Радою у справах біженців DRC, Норвезькою радою у справах біженців NRC, Чеською гуманітарною організацією Peopleinneed, міжнародним благодійним фондом «Карітас Україна», Міжнародним Комітетом Червоного Хреста по залученню сільгосптоваровиробників до отримання грантової підтримки.

Чи бачите перспективним розвиток органічного сільського господарства в Донецькій області? Який вид виробництва могли б аграрії використовувати як органічний? 

Оскільки Донеччина є одним з найрозвиненіших індустріальних регіонів з високим рівнем урбанізації, виробництво органічної продукції не набуло такого рівня, як в інших областях країни. Традиційно цей сегмент споживчого ринку забезпечується переважно дрібними та середніми виробниками. 

Сільгоспвиробники регіону, на жаль, ще не мають достатнього практичного досвіду проходження сертифікації, дотримання правил ведення органічного виробництва, які запобігають забрудненню полів і ґрунтів, адаптації виробництва в перехідний період від традиційних методів ведення сільського господарства до органічного виробництва. 

Землевласники та землекористувачі ще мають опанувати не тільки навички ведення виробництва екологічно чистої продукції сільського господарства, а й організувати ведення відповідної документації, забезпечити маркування органічної продукції, гарантувати її якість. На початковому етапі передчасно говорити про види продукції, яка може вироблятися та маркуватися як органічна. Вибір за виробником. 

Як жителі і господарства області налаштовані на відкриття ринку землі? 

Беручи до уваги всі аргументи «за» та «проти» земельної реформи, які висловлюються при її обговоренні, необхідно забезпечити консенсус між усіма зацікавленими сторонами. Водночас, запровадження вільного обігу земель, посилене держпідтримкою, дозволить розвинути мале й середнє фермерство, відродити села і надати імпульс зростанню економіки. 

Що з децентралізацією; скільки вже зареєстровано об'єднаних територіальних громад, чи немає негативного опору? 

Згідно моніторингу процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України станом на 10 липня 2018 року Донецька область займає дев’яте місце в загальному рейтингу областей щодо формування об’єднаних територіальних громад. 

Відповідно до Перспективного плану формування територій громад Донецької області, схваленого розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 29.05.2015 р. № 230 (зі змінами) передбачено утворити 45 об’єднаних територіальних громад (25 — міських, 11 — селищних, 9 — сільських громад), які в собі об’єднають 269 сільських, селищних та міських рад. 

Перші місцеві вибори відбулися в десяти об’єднаних територіальних громадах, а саме: у жовтні 2015 року відбулися перші місцеві вибори депутатів та відповідних голів у Лиманській міській, Шахівській сільській та Черкаській селищній об'єднаних територіальних громадах, які об’єднали 20 місцевих рад; у грудні 2016 року проведено перші місцеві вибори депутатів та відповідних голів у Соледарській та Миколаївській міських, а також Іллінівській сільській об’єднаних територіальних громадах, які об'єднали 22 місцеві ради; в квітні 2017 року проведено перші місцеві вибори депутатів та голови Сіверської міської об’єднаної територіальної громади, яка об'єднала 4 місцеві ради; в жовтні 2017 року відбулись перші місцеві вибори депутатів та відповідних голів у Андріївській та Званівській сільських об'єднаних територіальних громадах, які об’єднали 4 місцеві ради; в квітні 2018 року проведено перші місцеві вибори депутатів та голови Олександрівської селищної об’єднаної територіальної громади, яка об'єднала 11 місцевих рад.

Крім того, на розгляді Центральної виборчої комісії знаходяться звернення щодо призначення перших місцевих виборів у семи громадах: Добропільській, Білозерській, Волноваській міських, Новодонецькій, Ольгинській селищних та Хлібодарівській, Криворізьській сільських об’єднаних територіальних громадах. 

Також до Центральної виборчої комісії направлено звернення щодо призначення додаткових виборів депутатів від територіальних громад Золотоколодязької сільської ради Добропільського району, що приєдналися до Шахівської сільської об’єднаної територіальної громади. 

Дякуємо за приділений час.


Іванна Панасюк, AgroPortal.ua