Індекс агроефективності областей України 2020 у ІНФОГРАФІЦІ

19 жовтня 2020, 06:48 6018

AgroPortal.ua в партнерстві з асоціацією «Український клуб аграрного бізнесу» та Лейбніц-Інститутом аграрного розвитку в країнах з перехідною економікою IAMO (Німеччина) досліджували, наскільки ефективним є ведення сільського господарства в областях України.

На відміну від минулорічного рейтингу, який відображав, в якій мірі регіони України вміють ефективно виробляти, рейтинг поточного року показує, наскільки добре аграрії в регіонах вміють заробляти.


Метод

В основу рейтингу ефективності областей лягли дані фінансової звітності на рівні сільськогосподарських підприємств за 2019 р. Для складання рейтингу було зроблено розрахунок загальноприйнятих у фінансовому середовищі показників рентабельності: return on sales (ROS, співвідношення прибутку/збитку до оподаткування до виручки від реалізації продукції), return on assets (ROA, співвідношення прибутку до активів підприємств) і return on equity (ROE, співвідношення прибутку до власного капіталу підприємств). Потім для кожної області визначалося медіанне значення кожного з показників рентабельності, яке і було використане для ранжування областей.


Результати

Показник ROS говорить про те, наскільки ефективно підприємства виробляють свою основну продукцію, і дає можливість оцінити інвестиційний потенціал підприємств, їх здатність виплачувати дивіденди або погашати заборгованості. За показником ROS найбільш успішним регіоном України в 2019 р. була Полтавська область з медіанним показником 12,5%. За нею йдуть Запорізька та Волинська області з показниками 12,4% і 11,5% відповідно.

 

Показник ROA — це індикатор ефективності використання основних засобів підприємства для отримання доходу. На відміну від ROS, який є корисним показником операційної діяльності підприємства, співвідношення прибутку до загальної вартості активів, тобто ROA, показує, наскільки ефективно компанія конвертує інвестовані кошти в прибуток. За результатами 2019 р. найбільш успішним регіоном України за показником ROA була Миколаївська область з медіанним значенням 14,0%. На другому і третьому місцях опинилися відповідно Хмельницька (10,4%) та Кіровоградська (10,3%) області.

 

Показник ROE, на відміну від індикатора ROA, оцінює ефективність використання власного капіталу, тобто чистих активів підприємства без урахування заборгованості. Для інвесторів задовільним рівнем ROE зазвичай є значення в діапазоні 10-14%. Загалом по Україні в 2019 р. було 16 областей з медіанним показником ROE вище 10%. Найкращий же показник був у Миколаївській області — 18,4%, за якою розташувалися Полтавська (16,0%) та Хмельницька (15,9%) області.

 

Додаткові результати

Аналіз даних фінансової звітності дозволяє зробити деякі додаткові висновки про ефективність діяльності сільськогосподарських підприємств у регіональному розрізі. Так, найбільш висока питома вага підприємств, які закінчили 2019 р. з прибутком, була в Кіровоградській області — 88,8% від загальної кількості діючих в області сільгосппідприємств. У трійку кращих за цим показником увійшли також Миколаївська (86,8%) та Луганська (86,5%) області.

За оптимальністю співвідношення боргів до активів (оптимальним вважається значення цього показника в діапазоні від 40% до 60%) найвища частка підприємств (12,7%) знаходиться в Тернопільській області, за якою слідують Сумська (12,4%) та Харківська (11,7%) області. У той же час найнижча питома вага підприємств з високою заборгованістю (співвідношенням боргів до активів понад 60%) зареєстрована в Миколаївській (9,6%), Кіровоградській (11,1%) та Луганській (11,7%) областях.