Загальний контингент студентів аграрних закладів освіти становить 143,9 тис. осіб, з них 79,4 тис. осіб навчаються за державним замовленням.

Про це йшла мова під час засідання Ради з питань аграрної освіти, говориться у повідомленні Міністерства освіти України.

«Розвиток аграрної освіти є важливим чинником становлення аграрного сектору України, адже він є одним з найбільших роботодавців, що пропонує робочі місця для випускників усіх рівнів освіти. Забезпечення інноваційного розвитку цього сектору має важливе значення для збереження лідерської позиції України на світовому ринку як експортера продукції сільського господарства», — зазначив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Він також зазначив, що нещодавно оприлюднено постанову Кабміну від 30 червня 2021 р. №708, якою затверджено обсяги державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2021 році.

Зокрема, за галуззю знань 20 «Аграрні науки та продовольство» обсяг прийому за державним замовленням за освітніми (освітньо-професійними) ступенями становить:

· фаховий молодший бакалавр — 4 тис. місць, у тому числі за денною формою навчання — 3,3 тис. місць, що відповідно на 3,7% та 4,3% більше порівняно з 2020 роком;

· молодший бакалавр — 100 місць (рівень 2020 року);

· бакалавр — 5,9 тис. місць, у тому числі за денною формою навчання — 5 тис. місць, що порівняно з 2020 р. більше на 12,6% та 14,3% відповідно;

· магістр (на основі освітнього ступеня бакалавра) — 4,1 тис. місць, у тому числі за денною формою навчання — 3,5 тис. місць, що відповідно на 43,2% та 54,6% більше порівняно з минулим роком.

За галуззю знань 21 «Ветеринарна медицина» обсяг державного замовлення за освітніми ступенями ставить:

· фаховий молодший бакалавр — 800 місць, що на 5,3% більше порівняно з минулим роком;

· магістр (на основі бакалавра) — 355 місць, що на 8,8% більше;

· магістр (на основі повної середньої освіти) — 1020 місць (рівень 2020 р.).

«Агросектор відіграє важливу роль у розвитку та становленні економіки країни. Сьогодні наші відомства мають повне взаєморозуміння і спільний напрямок розвитку сфери, чого без належної освіти фахівців досягти неможливо», — зазначив міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко.

Голова Ради з питань аграрної освіти МОН України Алекс Ліссітса розповів про підсумки двох сезонів проєкту співпраці бізнесу та вищих навчальних закладів, а також плани щодо освітньої магістерської програми «Агрокебети».

Також були обговорені під час засідання:  сучасний стан, перспективи та проблеми аграрної освіти України; особливості підготовки фахівців для аграрного сектору економіки; розвиток фахової передвищої освіти в аграрних коледжах країни тощо.