Думка: При підборі гібридів зернової кукурудзи слід врахувати низку факторів

18 березня 2019, 17:41 1849

Одним із важливих чинників отримання високого, а головне стабільного урожаю посівів кукурудзи є правильний вибір гібридів. Від цього залежить здатність гібрида не лише закладати високий потенціал у певних умовах, а й реалізувати його завдяки здатності витримувати різні стресові фактори та несприятливі умови.

Таку думку висловив керівник відділу агротехнологій LNZ Group (Україна) канд. с.-г. наук, Василь Кіфорук, говориться у повідомленні компанії.

«Під час формування бажаних конструкцій гібридів, тобто підборі необхідних характеристик гібрида під конкретне господарство, важливим фактором є правильне врахування зони вирощування, яка має включати в себе як кліматичні, погодні, так і ґрунтові особливості регіону. Адже в південних регіонах на родючих чорноземних ґрунтах варто сіяти гібриди, що мають добру та високу посухо- і жаростійкість, а в зоні достатнього зволоження (Північ та Захід України) — ті, що здатні закладати високий потенціал, але обов«язково з урахуванням недостатньої кількості сонячної радіації (обмеження ФАО, групи стиглості) й типу ґрунту», — пояснив він.

До того ж, за словами експерта, вони мають бути стійкими до холодових стресів та ураження хворобами. Крім зональних особливостей бажано враховувати і деякі важливі технологічні й ресурсно-економічні особливості господарств, зокрема:

- попередник, адже не всі гібриди в повній мірі можуть розкрити свій потенціал, у монокультурі. Можуть виникати проблеми зі знач ним насиченням ґрунту органічними залишками, що можуть викликати аутотоксичність та через заселенням їх шкідниками і хворобами, що негативно впливатиме на продуктивність окремих гібридів. Деякі гібриди мають слабке та тонке стебло, що в умовах монокультури може призвести до вилягання внаслідок життєдіяльності фузаріозу стебла чи за інтенсивного ушкодження стебловим кукурудзяним метеликом тощо. Після такого важкого попередника, як соняшник, не всі гібриди кукурудзи здатні реалізовувати свій потенціал через брак живлення та значний дефіцит, на цих полях, вологи для культури;

- ресурсне забезпечення. Для інтенсивних технологій слід обирати гібриди, що здатні формувати й реалізовувати високий потенціал і добре реагують на збільшення живлення;

- обробіток ґрунту, який відіграє важливу роль у формуванні та розвитку кореневої системи рослин, адже не всі гібриди здатні формувати потужну кореневу систему за сівби після мілкого обробітку ґрунту чи за технологій no-till;

- початок та тривалість висіву. Дуже важливо враховувати початок та тривалість посівної кампанії, якщо цей процес займає у вас тривалий час, то потрібно починати сівбу в ранні строки. Тут потрібні будуть холодостійкі гібриди, з яких варто розпочинати сівбу (від 7°С);

- час і тривалість збирання — вирішальний фактор для великих господарств, у яких період збирання може затягуватись. Тут важливо вирощувати гібриди, що можуть перестоювати без втрати кількості й якості врожаю;

- вологовіддача, має велике значення для тих, хто не має сушарок чи потребує гібридів із швидкою вологовіддачею, щоб процес збирання розпочати раніше.