AgriLab Farming відпрацьовує стратегію економічно ефективного управління на збіднених ґрунтах

31 березня 2021, 16:48 2106

Кліматичні зміни без належних технологічних і ґрунтозахисних заходів прискорюють процеси деградації ґрунтів. Стратегію покращення здоров’я поля та водночас економічно ефективного управління бідними легкими ґрунтами в реальних виробничих умовах відпрацьовує господарство AgriLab Farming.

В агролабораторії AgriLab відмічають непоодинокі випадки, коли в межах високопродуктивних полів з’являються ділянки, які за забезпеченням органічною речовиною та іншими ресурсами досягають рівня збіднених дерново-підзолистих ґрунтів.

Водночас при ефективному управлінні навіть на бідних легких ґрунтах агровиробництво може бути прибутковим. Як приклад — поля власного господарства AgriLab Farming

У господарстві AgriLab Farming провели агродіагностику усіх своїх полів площею 1120 га у Чернігівській області. Дані аналізу свідчать, що 75% відсотків площ — переважно збіднені легкі (з переважною фракцією піску) та дуже строкаті за властивостями ґрунти. На масивах господарства є багато низькопродуктивних зон, які хаотично розкидані в межах полів. За результатами агродіагностики з’ясували, що рівень ефективної врожайності по кукурудзі на цих полях коливається від 5 до 7 т/га. Отже, прибутковими такі поля можуть бути лише за умови оптимального використання ресурсів. Водночас стоїть завдання покращення родючості цих ґрунтів. При тому схожі характеристики, як у полів AgriLab Farming, мають мільйони гектарів ґрунтів сільгоспугідь України.

В AgriLab Farming почали втілення стратегії землекористування, яка дозволить вести прибуткове господарство на бідних ґрунтах з поступовим підвищенням їхньої родючості та покращенням загального агрофону. Першим кроком до цього стала розробка індивідуальної технологічної карти для кожного поля з огляду на його особливості, яка передбачає впровадження точних і ресурсозберігаючих технологій.

«Як і кожен агровиробник, ми прагнемо отримати прибуток. Проте, як ніхто розуміємо, що для досягнення оптимальних урожаїв потрібні здорові ґрунти. Враховуючи можливості та специфіку наших строкатих ґрунтів, ми розробили індивідуальні рецепти для кожного поля. Вже в перший рік починаємо працювати з точним та диференційованим підхідом до розподілу ресурсів у межах полів, адже інакше на наших землях просто не досягнути потрібного результату», — розповідає СЕО AgriLab Ярослав Бойко. 

Алгоритмами своїх дій AgriLab Farming відкрито ділиться з аграріями, адже збіднені ґрунти, низькопродуктивні ділянки — проблема багатьох господарств.

«Сьогодні конче необхідні ті рішення, які зберігають вуглець і органіку в ґрунті, цим самим підвищуючи здоров’я ґрунту та покращуючи ріст і розвиток рослин. Такі підходи мають втілюватися на кожному етапі виробництва. Наприклад, на полях, де це було можливо, ми почали перехід на стрічковий обробіток ґрунту з локальним внесенням потрібних добрив. Ця технологія порівняно з відвальною або дисковою оранкою частково вирішує проблему секвестрації вуглецю в ґрунті та суттєво зменшує його викиди в атмосферу, де він викликає глобальне потепління. Водночас диференційоване внесення добрив оптимізує агрохімічний баланс ґрунту в межах кожної неоднорідної ділянки поля. Наше завдання — розробити рішення, яке дозволить покращити характеристики ґрунтів, при цьому оптимізуючи витрати і збільшуючи прибутковість. У довгостроковій перспективі українського сільського господарства для збільшення врожайності протягом наступних 10-15 років аграріям доведеться вдосконалювати не тільки кожне поле, але й кожну неоднорідну ділянку поля зі значно вищою деталізацією, аніж сьогодні», — зауважує Ярослав Бойко.

Картограми розподілу елементів живлення по полях AgriLab Farming