Підсумки вступної кампанії-2017: не допустити знищення вищої аграрної економічної освіти

20 жовтня 2017, 17:21 2885

Сьогодні на базі Національного університету біоресурсів і природокористування України пройшов круглий стіл, присвячений підсумкам вступної кампанії-2017 року — в Україні загалом на економічні спеціальності в аграрні виші.

Участь у заході взяли ректори і декани факультетів економічного спрямування аграрних вишів, представники Міністерства освіти та науки, Міністерства аграрної політики України та продовольства.

Відкриваючи роботу круглого столу, ректор НУБіП Станіслав Ніколаєнко відзначив актуальність порушеної тематики. Адже не може бути так, щоб аграрна освіта сектора, який формує близько 40% ВВП країни, отримувала на потреби підготовки фахівців лише 1% від держзамовлення.

Детальний аналіз результатів цьогорічної вступної кампанії на економічні спеціальності аграрних вишів України на місця державного замовлення озвучив декан економічного факультету НУБіП Анатолій Діброва. За його словами, результати викликають серйозне занепокоєння — як у сільської молоді та батьків, так і в академічному та освітянському середовищі. Адже новий порядок розподілу бюджетних місць на основі «широкого конкурсу», запроваджений Міністерством освіти і науки, та принцип «гроші йдуть за студентом» принесли неприємні несподіванки як абітурієнтам, так і вищим навчальним закладам.

Наприклад, у всі аграрні ВНЗ за спеціальністю «Економіка» за мінімального прохідного конкурсного балу ЗНО 182,4 на місця державного замовлення вступило… 8 осіб (не враховуючи Луганський НАУ), в т.ч. один — із сільським коефіцієнтом. А зважаючи на те, що на економічні спеціальності аграрних ВНЗ вступають переважно випускники сільських шкіл, це свідчить: сільська молодь (навіть із запровадженням під час вступу сільського коефіцієнту, на якому як на суттєвому позитиві наголошує МОН) не може конкурувати з міськими однолітками за місця державного замовлення.

Учасники круглого столу визначили основні проблеми та виклики подальшого розвитку економічних та управлінських спеціальностей в аграрних ВНЗ. Серед них — обмеження доступу сільської молоді до набуття вищої освіти внаслідок низького рівня підготовки вступників із сільської місцевості, що є порушенням їхніх конституційних прав; запровадження принципу «гроші йдуть за студентом» та «широкого конкурсу», що створило значні диспропорції у державному фінансуванні ВНЗ та фактично унеможливило здійснення планування потреби у фахівцях за певними спеціальностями на державному рівні, з урахуванням регіональних та галузевих особливостей; низький рівень впливу сільського, галузевого та регіонального коефіцієнтів на конкурсний бал абітурієнтів, що практично не змінює конкурсну ситуацію; суттєве зменшення обсягів прийому на місця державного замовлення загрожує подальшому існуванню в аграрних ВНЗ наукових шкіл з економіки, бухгалтерського обліку, фінансів, менеджменту та маркетингу, що складалися протягом десятиліть; загроза кваліфікованому кадровому забезпеченню сільського господарства України випускниками економічного профілю аграрних ВНЗ. 

  Які шляхи їх вирішення рекомендовано:

  • для забезпечення рівного доступу до вищої освіти необхідно розробити більш дієві інструменти підтримки сільської молоді під час вступу до ВНЗ та суттєво підвищити якість загальної середньої освіти у сільських школах;
  • удосконалити нормативно-правові акти щодо підтвердження вступниками права користування сільським коефіцієнтом та його коригування в напрямі підвищення;
  • потребує перегляду система розподілу державного замовлення під час вступу до ВНЗ з урахуванням реальних потреб економіки у трудових ресурсах та регіональних проблем розвитку;
  • запровадити в аграрних вишах нові спеціальності — 057 «Економіка агробізнесу» та 077 «Аграрний менеджмент», що дозволить враховувати галузеві особливості підготовки фахівців.

Джерело: НУБіП