На думку фахівців, до 2050 року для підтримки глобальної продовольчої безпеки потрібне істотне зростання виробництва продуктів харчування. Й оскільки сьогоднішні студенти — це фактично професіонали 2050 року, вкрай важливо, щоб достатня кількість молодих людей отримала відповідну освіту для реалізації цього зростаючого попиту на продукти харчування.

Проте проблема полягає в тому, що сьогодні дуже невелика кількість молоді планує займатися  вивченням сільського господарства та суміжних наук. У цій статті — аналіз причин такої низької зацікавленості на основі інтерв'ю зі студентами сільгоспвузів з усього світу. Схоже, що нинішній образ сільського господарства є одним з перешкод для залучення достатньої кількості студентів. Підвищення інформованості суспільства про роль сільського господарства в нашому повсякденному житті може значно поліпшити імідж галузі в цілому і, зрештою, залучити більшу кількість студентів.

Також були проаналізовані  інші можливі причини низької зацікавленості в освіті у цій сфері — такі, як якість освіти і факультативні можливості, перспективи кар'єри і гарантії зайнятості. Але вони, як не дивно, виявилися перевагами даної галузі в порівнянні з іншими сферами освіти, про що більшість студентів в момент свого вибору не має ані найменшого уявлення. Поліпшення маркетингу цих позитивних аспектів освіти є одним із способів збільшення числа студентів сільськогосподарських  вузів.

Введення

Здебільшого через експоненціальне зростання населення світове сільськогосподарське виробництво має збільшитися не менш ніж на 60% протягом наступних 35 років (Alexandratos, 2012). У той же час  майже всі орні землі вже обробляються і значне розширення сільськогосподарських угідь — це не варіант. Тобто одним з основних шляхів задоволення зростаючого попиту на продовольство повинно стати підвищення врожайності, що неможливе без застосувань на практиці досягнень агрономії. Дослідження в галузі сільського господарства проводяться постійно, але число студентів, зацікавлених у вивченні сільськогосподарських і суміжних наук, не збільшується, що ускладнює застосування інновацій.

Сьогоднішні студенти — це професіонали 2050 року: агрономи, вчені, фермери, політики та інші фахівці, задіяні в агропродовольчому ланцюжку. Саме їм доведеться мати справу з різким підвищенням попиту на продукти харчування  і реалізовувати це зростання продовольства. А домогтися цього  вони не зможуть, якщо їх просто фізично не буде вистачати. Тому недостатня кількість студентів сільськогосподарських вузів сьогодні може мати серйозні наслідки в найближчому майбутньому. 
Для того щоб з'ясувати причини низької популярності сільськогосподарських наук, було опитано студентів із різних країн. В особистих бесідах, в листуванні і по Skype з ними обговорювалися питання, що стосуються популярності їхньої освіти, особливо іміджу, задоволеності основною програмою і факультативними заходами, а також інші теми, які вони, в свою чергу, потім обговорювали з однокурсниками вже на місцях.

Вибір навчання

Причини, за якими дуже невелика кількість студентів зацікавлена у вивченні сільського господарства, можуть бути проаналізовані на основі факторів, що визначають вибір освіти випускниками шкіл.

По-перше, освіта повинна бути цікавою для студента. По-друге, можлива майбутня професія має забезпечити певний рівень комфорту, соціального статусу та гарантії зайнятості. У прийнятті рішення певну роль можуть відігравати також привабливість/популярність та місце розташування навчального закладу.

І крім того, аспектом, який набуває все більшого значення для студентів міленіуму, є їхнє бажання зробити свій конструктивний внесок у покращення нашого світу, а не просто прагнення до достатку, притаманне більшості студентів попередніх поколінь. Стабільність та достаток впливають на систему наших життєвих цінностей, а отже, на цінності, які ми шукаємо в роботі. Тому в епоху достатку все більше молодих людей в суспільстві замислюються про важливість своєї активної участі в житті нашої планети.

На підставі цих чинників, що визначають вибір освіти випускниками шкіл, питання можна сформулювати так.

За якими пунктами сільське господарство програє в порівнянні з популярними сферами освіти?

Чому нинішні студенти віддають перевагу іншим спеціальностям, ніж ті, які пов'язані з сільським господарством?

Імідж сільського господарства очима студентів
 
1. Сучасний імідж

На сьогодні переважна більшість старшокласників ніколи навіть не замислювалася про вивчення сільськогосподарських або суміжних наук. І поки вони ігнорують сільське господарство взагалі, марно намагатися зацікавити їх змістом і якістю навчання або можливостями працевлаштування в цій галузі. Важливо пробудити цікавість до галузі в цілому, щоб потім підвищувати інтерес до поліпшення якості освіти в цій сфері або до кар'єрних можливостей, які вона відкриває.

Зараз імідж сільського господарства в більшості розвинених країн студенти відверто визначили як «відстій»/«не круто». Значна частина опитаних студентів відзначили більш високий соціальний статус випускників з інших сфер освіти в порівнянні з ними. Деяким навіть довелося відстоювати свій вибір перед друзями і членами сім'ї, далекими від сільського господарства,  які питали, чому було не вибрати для навчання щось «крутіше» або «справжній університет». Така реакція якраз і відображає статус і сприйняття сільського господарства та суміжних із ним наук у суспільстві загалом.
 
Однак були й інші студенти, які не стикалися з подібним ставленням і відзначали свій позитивний імідж серед студентів інших навчальних закладів. Наприклад, в Латинській Америці відносно високий відсоток студентів, які вивчають сільське господарство в університетах. Зазвичай вони приїжджають з великих ранчо або латифундій і мають високий соціальний статус у суспільстві. Або студенти, які вивчають сільгосп- або біоінженерію. «Інженерна» складова освіти дає їм певну повагу в суспільстві, визнають вони.

І вже зовсім інша справа в країнах, що розвиваються: у багатьох з них проблема продовольчої безпеки — не можливий сценарій віддаленого майбутнього, а реалії сьогодення. Природно, що все це підвищує в свідомості людей важливість ролі агронома в їхньому повсякденному житті. Відповідно, кількість студентів, що виявляють інтерес до сільськогосподарських наук, істотно вище в країнах, що розвиваються, при цьому вони цілком задоволені своїм соціальним статусом.

2. Що формує такий імідж

Чому ж імідж сільськогосподарської освіти в розвинених країнах настільки програє іншим освітнім сферам?

По-перше, це пояснюється тим, що сільське господарство тісно пов'язане з сільською місцевістю. Більшу частину молоді приваблює життя у великих містах, з їхнім різноманіттям розваг, заходів і можливостей. Круто бути «яппі» (Young Urban Professional) — молодим міським профі. На жаль, абревіатури для молодого сільського профі поки просто не існує.

По-друге, той образ, який асоціюється у багатьох із зовнішнім виглядом працівника сільського господарства, програє іміджу бізнесмена, юриста або лікаря. Звичайно ж, це дуже індивідуально, але в цілому брудний спецодяг не здається настільки привабливим, як модний діловий костюм, суддівська мантія або навіть лабораторний халат.

І на завершення ще один фактор, який впливає на імідж сільського господарства, — це не такий видимий зв'язок науки і практики в сільському господарстві, як в інших сферах. З моменту зародження і протягом багатьох років сільське господарство існувало саме по собі, без будь-якого втручання науки. Звичайно ж, технології ведення сільського господарства розвивалися, але це відбувалося швидше завдяки ефекту, порівнянному з дарвінівської теорією виживання найсильнішого: ті технології і практики, які давали найкращий результат, використовувалися в наступні роки. Низький рівень застосування наукових досягнень на практиці спостерігається й понині. І якщо, наприклад, у вас немає ніякої освіти і можливості знайти іншу роботу, найпростіше, що ви можете зробити для виживання, — стати фермером. Тоді як робота в сфері медицини, економіки або права передбачає наявність певного рівня освіти, оскільки вони спочатку були тісно пов'язані з наукою. Той факт, що сільським господарством може займатися будь-хто, без будь-якої спеціальної освіти, на жаль, дуже негативно впливає на його імідж у суспільстві. І саме це підтверджують в своїх інтерв'ю студенти.

3. Як трансформувати цей імідж

Докорінно змінити імідж сільського господарства і сільськогосподарських наук може допомогти соціальна реклама на тему важливої ??ролі цієї галузі в повсякденному житті кожного з нас. Як влучно зауважив один з опитаних студентів, «наша робота зникне тільки тоді, коли люди припинять їсти».

У розвинених країнах світу люди перестали бачити зв'язок між продуктами харчування і сільським господарством. В їхньому світі їжа просто «береться» з супермаркету, де завжди — достаток і величезний вибір. В їхньому сприйнятті продукти повністю втратили будь-який зв'язок з «землею», і завдання соціальної реклами —  «повернути гордість назад у поля».
 
Опитані студенти згадували, що деякі з їхніх університетів намагаються активно сприяти підвищенню ролі агрономії в суспільстві, але поки не дуже успішно, і це, скоріше, не стільки завдання вузів, скільки відповідальність урядів.
 
Інший аспект, який може поліпшити імідж сільськогосподарських наук, — це зміна помилкового уявлення, яке існує в суспільстві, про те, що будь-який працівник сільського господарства — це фермер. Адже, на жаль, цей «фермер» все ще занадто легко асоціюється з більш низьким рівнем освіти через фактори, згадані раніше. Це впливає на весь сільськогосподарський сектор, а також і на людей з вищою освітою. Різноманітні просвітницькі заходи та роз'яснення специфіки роботи сільськогосподарських дослідників або агрономів допоможуть підсилити розвиток позитивного сприйняття сільського господарства.

Вивчення сільського господарства також надає масу можливостей для «поліпшення життя на нашій планеті», що так цінується нинішньою молоддю, навіть якщо на перший погляд цей зв'язок не настільки очевидний. Саме тому Нобелівська премія миру 1970 р. була присуджена доктору Борлоугу — за його внесок у вирішенні продовольчої проблеми. Він і багато інших агрономів, які працювали разом із ним, допомогли зберегти мир у регіоні, уникнути страшного голоду. Представляючи лауреата, Осі Ліонес сказала: «Ніхто інший з його покоління не зробив стільки для того, щоб дати хліб голодному світу». Щоб нагодувати мінімум 9 мільярдів людей до 2050 року, буде потрібна друга «Зелена революція», героями якої можуть стати сьогоднішні студенти сільськогосподарських вузів.

Всі ці аспекти зводяться до однієї проблеми: суспільство має обмаль інформації про сільське господарство, про його здобутки і проблеми, про його важливість у житті кожного з нас, кожен день.

Можливості кар'єри

Як ми вже згадували, перспективи кар'єрного росту в конкретній сфері відіграють першорядну роль при виборі освіти. Починаючи навчання у вузі, молоді люди зазвичай і планують працювати в тій же сфері. Кількість вакансій, якість роботи, її оплата та гарантії зайнятості дуже важливі у цьому процесі прийняття рішень. Яка ж ситуація в сільськогосподарському секторі?

1. Перспективи кар'єри з точки зору студентів

У ході інтерв'ю студентів запитували, що вони думають з приводу перспектив кар'єри для випускників сільськогосподарських вузів у своїх країнах. Майже всі студенти відповіли, що сприймають своє професійне майбутнє дуже оптимістично. Спілкування з випускниками та інформація, надана вузами, переконала їх у правильності свого вибору, про нього не шкодує ніхто, навпаки, кожен із них розглядає свою освіту як чудову інвестицію грошей і часу. Всі вже розуміють, що знайти роботу їм буде відносно легко в порівнянні з випускниками інших вузів.

А ось думки студентів щодо заробітної плати та перспективності доступних робочих місць розділилися. Представники Південної Європи (Іспанія, Італія і Хорватія) відзначили, що знайти роботу після закінчення вузу можливо, але на даний час більшість вакансій передбачає роботу в основному прикладного характеру, яка не так добре оплачується, як вакансії, які передбачають наявність вищої освіти, в інших галузях.

2. Перспективи кар'єри з точки зору статистики

Цей оптимізм студентів з приводу свого професійного майбутнього добре пояснюється цифрами і фактами, пов'язаними з випускниками сільськогосподарських вузів або спеціальностей, і легкістю, з якою вони знаходять роботу.

Почнемо прикладом з Іспанії. Статистика Політехнічного університету в Мадриді показує, що 95% всіх інженерів сільського господарства,  які його закінчили, знайшли роботу протягом 1 року і що у цій професії один із найвищих показників працевлаштування в період кризи (Universia España, 2009). І це дійсно важлива інформація для студентів в країні, відомій своїм високим рівнем безробіття серед молоді.

Ті ж тенденції можна спостерігати і в Бельгії: 94% всіх студентів, які отримали ступінь магістра біоінженерії, знайшли роботу протягом року, що вище середніх показників усіх інших магістратур. І тільки цивільне будівництво має більш високі показники працевлаштування протягом року після закінчення вузу (VDAB, 2013).
У Хорватії статистика зайнятості агрономів, наприклад, також виглядає  позитивно: у порівнянні з усіма іншими спеціальностями у них на 9% вищий коефіцієнт працевлаштування.
Підсумуємо прикладом з Польщі. Дані Університету SGGW у Варшаві говорять про те, що спеціальності, пов'язані з сільським господарством і харчовими технологіями, мають більш високий коефіцієнт працевлаштування випускників протягом року, ніж середні показники з-поміж  усіх інших спеціальностей університету.

У кожному з цих прикладів можливість працевлаштування для студентів, які щойно закінчили вуз,  виявляється в середньому вище в агропродовольчому секторі, ніж в середньому в інших секторах.

Із ростом необхідності в збільшенні виробництва продуктів харчування буде рости також і необхідність у відповідних спеціалістах, як уже говорилося у вступі. Тому, швидше за все, статистика працевлаштування залишатиметься позитивною. Реклама такої гарантії зайнятості фахівців агросектору серед випускників шкіл може збільшити кількість тих, хто зробить свій вибір на користь сільськогосподарських наук.

Якість освіти

Виключно важливо, щоб ті нечисленні випускники шкіл у розвинених країнах, які проявляють інтерес до вивчення сільськогосподарських наук і збирають інформацію про майбутнє освіти, зрештою його ж і обрали. Для цієї групи потенційних студентів важливу роль відіграє саме якість і привабливість освіти.

1. Основна навчальна програма
 
В інтерв'ю студентам пропонували висловити свою думку щодо якості їхньої освіти, але оскільки оцінка залежала від конкретного навчального закладу і спеціалізації, узагальненої відповіді тут бути не може. Було питання і про те, що робить освіту якісною. Цікавий один з отриманих коментарів: «Частина освіти повинна бути адаптована до актуальних в суспільстві тем. Особливо в нашому агропродовольчому секторі, де відбувається так багато змін. Наприклад, зростання популярності органічних продуктів і одночасно безліч суджень і критики щодо традиційного сільського господарства. Що наша наука повинна відповідати на ці питання?» Опитані студенти висловлювалися, що високо оцінили б розгляд тем такого роду під час навчання.

2. Позааудиторна частина програми та факультативні заходи

Поряд з основними дисциплінами важливу роль при оцінці якості і привабливості навчання відіграють такі додаткові можливості, як стажування, гостьові лекції або участь в профільних конференціях.

Всі респонденти погодилися з тим, що позааудиторні заходи є відмінним доповненням до навчання і багаторазово підвищують його привабливість. Активна участь у цих видах діяльності і залучення в цікаві події, що відбуваються в агросекторі, збільшують інтерес до самого навчання.

На щастя, коло таких позакласних можливостей для студентів даної сфери освіти досить велике. І не тільки навчальні заклади і самі студенти організовують такі заходи. Все більше великих міжнародних організацій проводять заходи, присвячені вирішенню майбутніх проблем продовольчої безпеки, активно залучаючи молодь до пошуку шляхів вирішення цієї проблеми (щорічні «ідеї їжі» Global Challenge, міжнародні молодіжні агро-саміти, Google Science Fair і багато інших. — Прим. Авт.).
 
У популяризації саме цього аспекту навчання закладена можливість значно збільшити кількість залучених у галузь студентів. Незважаючи на те, що подібного роду заходи є дуже корисним доповненням до обов'язкових дисциплін, більшість з опитаних студентів не було поінформовано про ці можливості під час вибору навчання, для них це стало «дуже приємним сюрпризом», «додатковим бонусом до навчання».

Висновок

Щоб збільшити кількість студентів, які обирають для вивчення сільське господарство або суміжні науки, необхідно зробити наступні кроки.

У першу чергу потрібно поліпшити, зробити більш привабливим імідж сільського господарства і сільськогосподарських наук у цілому. Для цього необхідна соціальна реклама, потрібно постійно підвищувати обізнаність населення про роль сільського господарства в нашому повсякденному житті.

Поряд із пропагандою самої сільгоспосвіти серед молоді, яка стоїть перед вибором майбутньої спеціальності, необхідно активно висвітлювати позааудиторні, факультативні можливості та незаперечні перспективи кар'єрного зростання, які дає ця освіта.

Ці заходи допоможуть підвищити популярність сільськогосподарської галузі і виграти битву з більш престижними в сьогодні сферами освіти.  

Рекрутинговий портал «Агрокар'єра» за матеріалами дослідження Lisanne Meulendijks

Мультимедіа