Сертифікація насіння: настала епоха якості

16 квітня 2020, 07:38 5095
Наталія Грюнвальд

Усі зміни, які відбуваються сьогодні та відбуватимуться надалі, ще раз засвідчують, що період, коли за два або декілька днів можна стати експертом і надавати послуги з оцінки якості продукції, завершується.

Справжня якість у роботі та професійність є вашим гарантом на сьогодні та формують ваше завтра. Цей імператив у діяльності з сертифікації насіння, його виробництва та постачання є визначальним та формуватиме сферу насінництва.

Як відомо, кожна партія насіння, що реалізується:

- повинна бути проаналізована на посівні якості й мати відповідний документ, сертифікат, що засвідчує посівні/товарні якості;

- строк дії сертифікатів обмежений, тому дуже важливо, щоб на момент реалізації та сівби партія насіння мала актуальні дані і, відповідно, документи про якість насіння;

- послуги платні, тому деякі виробники насіння часто затягують із цим, шукають «чарівників», які обіцяють все відразу і дешевше, що в результаті не приносить користі нікому.

Сертифікація, як система, працює через сукупні дії її учасників, взаємне дотримання правил і процедур, встановлених як для оцінки продукції, так і для функціонування самого насіннєвого співтовариства.

Ключові моменти

Відбір проб, який проводиться виключно аудитором з сертифікації, — найважливіша умова об'єктивної оцінки посівних якостей насіння. Недбалість або помилка при відбиранні проби зводить нанівець усі наступні аналізи, навіть якщо вони проведені з надзвичайною точністю.

Тут має бути єдине розуміння у всіх — слід бути результативними і впевненими у результаті послуги, а не просто хорошими; проба відбирається незалежним аудитором із сертифікації, тобто спеціалістом із підтвердженою компетенцією.

Тут працює особа та спеціалісти, а не просто методика.

Поспіхом «швидкозроблених» експертів із відбору та оцінки насіння не буває, і за 2 дні зібрати досвід і знання орган та організація об’єктивно та фізично не може.

При цьому керівник з якості завжди має бути «у станка» та супроводжувати процес роботи аудиторів із сертифікації/агрономів-інспекторів.

Схожість та енергія проростання насіння

Схожість насіння — це показник, який об’єктивно визначається як чотири повторення, за результатами яких вираховують середнє арифметичне.

Енергію проростання визначають за тими ж 4-ма повтореннями в одному аналізі зі схожістю. Відмінність у тому, що підрахунок нормально пророслих зерен проводять раніше.

У випадках, коли результати двох повторень виходять за межі допустимих відхилень, аналіз повторюють.
Наприклад, у більшості зернових культур її визначають по закінченні 4-5 діб пророщування, а схожість — 7-8 діб, і виражають у відсотках нормально пророслих зерен у пробі, взятій для аналізу.

Тому для визначення схожості з проб чистого насіння основної культури завжди відбирають чотири проби.

Про масу 1000 насінин: показник, який обраховують із насіння, коли формують дві лабораторні проби по 500 насінин і зважують з точністю до сотої долі грама. Розходження між повтореннями не повинно перевищувати 3% від їх середньоарифметичного. Масу 1000 насінин обчислюють як суму результатів двох повторень і заокруглюють до першого десяткового знаку.

Повторне тестування здійснюється з проби, відібраної виключно аудитором із сертифікації при первинному відборі проб із партії, яка подавалася на сертифікацію.

Зупиняюся на цьому, оскільки з практики щосезону закономірним є:

- купив насіння, зробив повторний аналіз зі свого зразка, який сам покупець (чи, можливо, його представник, але аж ніяк не атестований аудитор з сертифікації) відбирав, тобто упустив, що до відбору зразка є вимоги і наявна середня проба;

- купив насіння, перевірив у «якійсь» лабораторії, показники не збігаються, починається «розбір польотів» і т.д.;

- потім з’ясовують, хто і як проводив первинний аналіз, повторний, чи залишився відібраний для зберігання зразок тощо.

Тобто час втрачено, «осад» у клієнта залишається.

Щоби потім не було запитань, виробник і постачальник, працюючи з органом сертифікації, керуються умовами достовірності, об’єктивності, незалежності та взаємоповаги.

Як за оцінкою власного стану здоров'я ми хочемо йти до професійного компетентного лікаря, так і при аналізі насіння виробник і постачальник мають вимагати експертності.

Експертність у роботі органу і статус його керівника проявляються у кожній дії — будь то відбір проб, підготовка до аналізу, зняття показників результату або спілкування із замовником.

Результатом є якість насіння — це реальні показники. А сертифікація — це інструмент управління та спільні гарантії якості насіння.

Наталія Грюнвальд, керівник ОС «АГРОСЕРТ»

Думка автора може не збігатися з думкою редакції. Відповідальність за цитати, факти і цифри, наведені в тексті, несе автор.