До Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин за період роботи п’ятої сесії надійшло 56 законопроектів, з підготовки і попереднього розгляду яких Комітет визначений головним, та законопроекти, до яких Комітет має подати свої пропозиції.

За звітний період відбулося 9 засідань, на яких розглянуто 35 питань, серед яких 20 законопроектів, з підготовки і попереднього розгляду яких Комітет визначений головним. 

Чотири документи прийнято як закони України

1. «Про внесення змін до Закону України «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною» щодо узгодження його положень у сфері поводження з продуктами тваринного походження, що належать до категорії II, з вимогами законодавства ЄС» від 20.09.2016 р. № 1531-VIII.

Змінами врегульовано деякі положення, які не відповідали нормам європейських актів (регламентів ЄС № 1069/2009 та № 142/2011) у сфері поводження з побічними продуктами тваринного походження. Створено вимоги щодо поводження з побічними продуктами тваринного походження, які відповідають законодавству ЄС, та усунуто невиправдані бар’єри для розвитку тваринницької галузі, а також вироблення органічних добрив та покращувачів ґрунту.

2. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення мінімального строку оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, на яких проводиться гідротехнічна меліорація» від 20.09.2016 р. № 1532-VIII.

Цим Законом встановлено довгостроковий характер оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які є ділянками меліорованих земель і на яких проводиться гідротехнічна меліорація. Такі зміни обумовлюють активізацію залучення інвестицій у с/г виробництво на даних ділянках та забезпечують належний рівень захисту та зберігання меліоративних систем, які значною мірою перебувають у державній та комунальній власності.

3. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової долі земельних ділянок, власники яких померли» від 20.09.2016 р. № 1533-VIII.

Основними положеннями Закону є надання права на отримання у комунальну власність нерухомого майна, що перебуває у складі відумерлої спадщини, територіальній громаді за місцем розташування такого майна та звільнення органів місцевого самоврядування від сплати судового збору при поданні заяв про визнання спадщини відумерлою.

4. «Про внесення змін до розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель» від 06.10.2016 р. № 1669-VIII.

Внесеними змінами на один рік продовжено строк дії мораторію на продаж чи іншим способом відчуження земель с/г призначення. 

Виїзні засідання Комітету

Робота Комітету за період минулої сесії видалась особливо насиченою та продуктивною щодо виїзних засідань. Так, за п’яту сесію ми провели їх три.

Перше засідання відбулось у місті Батурині Чернігівської області, в рамках якого було обговорено дві глобальні теми: «Регулювання обігу земель сільськогосподарського призначення: пошук української моделі» і «Пільгові режими оподаткування сільгосптоваровиробників та пряма бюджетна підтримка — державні механізми підвищення конкурентоздатності виробництва».

Друге засідання ми провели у місті Хмільнику Вінницької області на тему «Про законодавче забезпечення державної підтримки виробництва і реалізації молока і молокопродуктів в Україні».

Третє засідання було проведено у місті Києві на базі Національного університету біоресурсів і природокористування України. Темою засідання стало питання «Про проблеми та перспективи розвитку лісової галузі України».

Парламентські слухання 

Реформування земельних відносин в країні повинно здійснюватися прозоро та зрозуміло для громадськості, з урахуванням усіх напрямів розвитку економіки країни, у тому числі процесів децентралізації влади із передачею повноважень та фінансових ресурсів із центрального на місцевий рівень для формування самодостатніх об’єднаних територіальних громад.

Тому з метою, по-перше, забезпечення відкритого діалогу із суспільством і залучення до обговорення шляхів формування цього процесу широких кіл експертів та громадськості і, по-друге, обговорення пропозицій для напрацювання дорожньої карти законодавчого забезпечення запровадження купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення 21 грудня 2016 року за ініціативи Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин у залі пленарних засідань Верховної Ради України було проведено парламентські слухання на тему «Регулювання обігу земель сільськогосподарського призначення: пошук української моделі».

Під  час обговорення тривала жвава дискусія, але думки експертів, науковців, економістів, власників та користувачів земель с/г призначення кардинально різнились — одні наполягали на негайному знятті обмежень на продаж цих земель, інші не рекомендували продавати землю в умовах економічної нестабільності та військового конфлікту.

Зважаючи на це, досить складно запропонувати суспільству досконалу національну модель обігу земель сільськогосподарського призначення і прийняти доленосне для України рішення.

На сьогодні при Міністерстві аграрної політики та продовольства України створена робоча група і активно ведеться робота спільно з профільними асоціаціями, аграрними експертами, науковцями, представниками органів місцевого самоврядування та громадськості над концепцією національної моделі обігу земель с/г призначення, у якій обов’язково мають бути враховані пропозиції учасників парламентських слухань.

Комітетські слухання 

У жовтні 2016 року було проведено комітетські слухання на тему «Трансформація агропромислового комплексу України. Стимулювання розвитку сімейних фермерських господарств та їх оподаткування».

Згідно із даними Державної служби статистики України, із 14,5 млн домогосподарств в Україні 4,7 млн — сільських, майже 2,6 млн осіб працездатного віку є самозайнятими у с/г виробництві. Кожного року близько 50% валової с/г продукції виробляють фізичні особи (особисті селянські господарства), які зайняті у виробництві трудомістких та менш рентабельних галузей і забезпечують значну частку у виробництві окремих видів продукції. При цьому належних каналів збуту виробленої господарствами населення продукції в Україні поки не сформовано.

Без державної підтримки та одержання своєї комплексної ідентифікації у законодавстві від інших форм господарювання сімейно-самозайняте фермерство не може сформувати навколо себе необхідні інституційні механізми — важливі елементи функціонування розвиненого ринку та соціально-орієнтованої сільської економіки.

Круглі столи, робочі групи та зустрічі

У вересні членами Комітету підготовлено і проведено круглий стіл на тему «Індія Україна: великі можливості в галузях АПК, охорони здоров’я, культури та освіти».

Під час круглого столу були обговорені питання залучення інвестицій, розвитку і співпраці України та Індії, зокрема в аграрній сфері.

Загалом, для обговорення та опрацювання законопроектів у рамках роботи Комітету було проведено більш ніж два десятки засідань робочих груп, робочих зустрічей і нарад.

Також на особливу увагу заслуговує робоча група, яка за безпосередньою участю прем’єр-міністра України В.Б. Гройсмана, народних депутатів України, членів Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин, Комітету з питань податкової та митної політики, представників Мінагропроду, Мінфіну активно працювала над мінімізацією негативного впливу на с/г товаровиробників закінчення дії спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства.

У результаті зазначеної роботи були підготовлені пропозиції щодо внесення змін до Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України та Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України».

Як підсумок, вперше за всю історію України Бюджетним кодексом встановлено, що протягом п’яти років (2017-2021 рр.) щорічний обсяг коштів Державного бюджету України спрямовуватиметься на отримання прямої бюджетної дотації с/г товаровиробниками, які зайняті виробництвом та реалізацією на внутрішньому ринку власно виробленої продукції, і становитиме не менше 1% виробленої продукції у галузі тваринництва, овочівництва, садівництва, виноградарства, а також вирощуванням та реалізацією цукрових буряків.

Прийняті законодавчі акти також дозволять активізувати розвиток вітчизняного сільськогосподарського машинобудування.

Плани подальшої роботи 

7 лютого Верховна Рада України відкрила шосту сесію роботи парламенту. На жаль, порядок денний пленарних засідань на цей тиждень (з 7-10 лютого) не було проголосовано. Але є великі сподівання, що на наступному пленарному тижні буде розглянуто важливий для аграрної галузі пакет законопроектів: № 0906, № 2028а, № 3190, № 3866, № 3157 та № 4570.

Особливої уваги потребують два законопроекти, які підготовлені до другого читання.

Проект Закону України № 0906  «Про державний контроль, що здійснюється з метою перевірки відповідності законодавству про безпечність та якість харчових продуктів і кормів, здоров’я та благополуччя тварин», від 27.11.2014, метою якого є гармонізація законодавства України щодо державного нагляду (контролю), що здійснюється з метою перевірки виконання законодавства України про безпечність та якість харчових продуктів, кормів, здоров’я і благополуччя тварин відповідно до регламентів ЄС № 854/2004, № 882/2004, № 669/2009 та Директиви Ради ЄС № 97/78/EC.

Разом із цим, законопроект створює фундамент для запровадження ризик-орієнтованої системи державного контролю за діяльністю операторів ринку харчових продуктів, що, у свою чергу, дозволить оптимізувати витрати держави, зменшити адміністративне навантаження на бізнес та забезпечити ефективне  реагування на порушення чинного законодавства.

Без прийняття даного законопроекту буде ускладнено процес імплементації положень законодавства ЄС, що може вплинути на імідж нашої держави в аспекті українського законодавства у сфері застосування санітарних та фітосанітарних заходів. Крім того, це може зашкодити експорту товарів вітчизняних виробників до країн ЄС.

Проект Закону України № 2028а «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання окремих питань правового статусу земель фермерського господарства» від 04.06.2015 року спрямований на спрощення процедури створення та діяльності фермерських господарств та передбачає:

- надати право на утворення фермерського господарства усім громадянам України, незалежно від наявності у них відповідної освіти та досвіду роботи;

- законодавчо закріпити статус земельних ділянок фермерських господарств як земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;

- продавати земельні ділянки державної чи комунальної власності або права на них для ведення фермерського господарства виключно на земельних аукціонах;

- встановити механізм переоформлення права оренди земельних ділянок, що надані фізичним особам та використовуються для ведення фермерського господарства, на фермерське господарство як суб’єкта господарювання;

- уточнення термінології щодо майна фермерського господарства.

Таким чином, прийняття законопроекту дозволить зняти адміністративні бар’єри при набутті та реалізації прав на землю для ведення фермерського господарства, що сприятиме росту зайнятості, збільшенню доходів місцевих бюджетів та забезпеченню  сталого розвитку сільських територій.

На першому в цьому році засіданні Комітету було затверджено План роботи Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин на період шостої сесії роботи Верховної Ради України восьмого скликання.

Олександр Бакуменко, народний депутат України, заступник голови парламентського Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин

Мультимедіа