У вересні 2015 року відбувся Саміт ООН зі сталого розвитку та прийняття Порядку денного розвитку. В результаті було затверджено 17 Цілей сталого розвитку (ЦСР) та 169 завдань. Унікальність нових цілей в тому, що вони закликають до дій всі країни, незалежно від рівня життя та розвитку, до сприяння процвітанню планети до 2030 року.

17 цілей не є юридично обов'язковими, але очікується, що уряди країн візьмуть на себе відповідальність за їх досягнення та будуть активно адаптувати їх з урахуванням національної специфіки.

Україна, як країна-член ООН, приєдналася до глобального процесу забезпечення сталого розвитку. В процесі визначення національних цілей взяли участь понад 800 фахівців. Сьогодні вже реалізована велика кількість проєктів, які гармонізовані з ЦСР, але в більшості регіонів не тільки пересічними громадянами, але й представниками влади та бізнесу вони сприймаються, як категорії, далекі від реального життя та не дуже важливі для розвитку на місцях. Але насправді вони є ключами до вирішення нагальних питань. Так, розвиток сталого туризму та культури в регіонах на практиці може досягати цих цілей. Ми в своїх проєктах у регіонах звертаємо особливу увагу на деякі з них, реалізуємо їх на практиці та активно залучаємо представників влади, бізнесу, громади, національних і міжнародних партнерів.

Отже, звернемо увагу на наші пріоритетні цілі та наведемо деякі приклади того, як вони реалізуються саме в проєктах розвитку туризму та культури.

Ціль 1: подолання бідності

Природні можливості України створюють сприятливі умови для розвитку екотуризму. Навіть у місцевості, де відсутні визначні пам'ятки або атракції, є можливість створити умови для ековідпочинку та розміщення туристів. Базові позиції в туристичній галузі часто не потребують спеціальної освіти і можуть забезпечити робочими місцями місцевих жителів. Дуже поширюється сьогодні поєднання агро та туристичного бізнесу у випадках, коли фермери розширюють свої послуги та приймають туристів. Так створюються додаткові робочі місця, відбувається промоція території та з'являються можливості й для представників інших галузей: наприклад, продаж продуктів, шиномонтаж, рукоділля, навіть медичні послуги.

Ціль 3: міцне здоров'я та благополуччя

Цього року як кожен громадянин окремо, так і бізнес і влада зрозуміли важливість стратегічної реалізації цієї цілі. Ми бачили велику кількість прикладів, коли компанії в своїх регіонах забезпечували лікарні апаратами ШВЛ та необхідними засобами. Тим часом у нас розвивається медичний туризм, і в 2019 році 65 тисяч іноземців стали пацієнтами в Україні, що складає $182 млн доходу. Хоча ця цифра постійно зростає, вона набагато нижча за витрати наших громадян на медичне обслуговування за кордоном. Через неможливість виїзду людей до інших країн у разі захворювань розвиток національної медицини став очевидним. На жаль, розуміння таких моментів часто приходить у критичних ситуаціях. А якщо займатися стратегічним розвитком українських лікувальних курортів та медичних закладів, у цьому є великий потенціал для економіки та забезпечення здорової нації.

Ціль 4: якісна освіта

До наших проєктів ми активно залучаємо освітні заклади, насамперед пов’язані з культурою та туризмом, але не обмежуємось цими напрямками. Адже свідоме ставлення до своєї території та її культурних цінностей доречно для будь-якої спеціальності. В одному з проєктів тісно працювали з аграрним коледжем, студенти якого вже самостійно реалізовували туристичні маршрути та регулярно відвідували аграрні підприємства в форматі екскурсій. А такий формат пізнавальних подорожей може зацікавити не тільки представників галузі, а й туристів. Для підприємств це додатковий прибуток, яскравий іміджевий проєкт і можливість залучати студентів до практичних проєктів, готувати майбутніх співробітників. Освіта — довготривала інвестиція, але економія на освітньому компоненті призводить до поступової деградації.

Ціль 8: гідна праця та економічне зростання

Згідно статистики Всесвітньої туристичної організації (UNWTO), туризм — це найбільша сфера економіки за кількістю робочих місць у малому та середньому бізнесі. 10 туристів дають роботу 2 працівникам, а $1, вкладений у туризм, генерує $7 у суміжних сферах. Світовий досвід підтверджує цінність і важливість впливу туристичної галузі на економічні показники.

Ціль 9: інновації та інфраструктура

Одним із розповсюджених міфів щодо туризму в українських регіонах є те, що при сьогоднішній інфраструктурі розвиток неможливий. Так, дійсно, в багатьох випадках це велика перешкода. Але можна просто чекати на диво покращення, а можна ініціювати зміни та посилити туристичний потік, який сприятиме інвестиційній привабливості та покращенню інфраструктури. Також дуже часто бачимо приклад вдалих інфраструктурних об’єктів у регіонах, які, на жаль, не мають достатньої промоції та не використовують свій максимальний потенціал переважно через неспроможність будувати зв’язки та створювати спільні продукти з іншими гравцями.

Ціль 10: скорочення нерівності

Для України нерівність проявляється насамперед у рівні життя та можливостях обласних центрів порівняно з малими містами та селами. І навіть на державному рівні в стратегіях, що стосуються туризму та креативних індустрій, переважно акцент саме на тих регіонах та дестинаціях, де вже є розвиток. А там, де бракує ресурсів та є інертність, контраст тільки посилюється. Тому сьогодні підвищення економічного стану регіону —насамперед завдання місцевої громади, влади та бізнесу. Сподіваємось, більш рівномірний розвиток буде ініційований і на національному рівні.

Ціль 11: сталий розвиток міст і спільнот

Туризм, маючи позитивний вплив на міста, є також потужним інструментом для розвитку спільнот. Його спроможність стимулювання суміжних сфер створює безкінечний потенціал для розвитку і постійні можливості для створення нових зв’язків і покращень. Розвиток нових туристичних продуктів дає можливість для посилення міжрегіональних і національних зв’язків. У туриста відсутні обмеження через кордони областей, він сприймає територію цілісно і орієнтується на свої цінності та необхідні умови. Спрямування туриста з одного регіону в інший дає можливість більшого охоплення та збільшення потужності спільнот. А через те, що наші проєкти — це зазвичай комбінація туристичної та культурної складових, пошук та створення спільних цінностей, робота з ними ще довго після реалізації має позитивний вплив на території та спільноти.

Ціль 7 — відновлювальна енергетика. Ціль 8 — відповідальне споживання. Ціль 13 — боротьба зі зміною клімату. Ціль 14 — збереження морських екосистем. Ціль 15 — збереження екосистем суші.

Всі цілі, пов’язані з екологічним ставленням до навколишнього середовища, мають велике значення для туризму, особливо в регіонах, де найбільш важливі природні цінності. Коли бюджет поповнюється через туризм, розуміння важливості дбайливого ставлення до природних ресурсів посилюється. Громада розуміє важливість вибору екологічних систем на підприємствах і в повсякденному житті. Звісно, велике значення має просвітницька робота, попередження можливої небезпеки та висвітлення актуальних проблем.

Туризм — інструмент, який може пропонувати освітню складову з цієї тематики в легкому, доступному та розважальному форматі. І на відміну від навчання в цьому випадку відбувається процес усвідомлення через спостереження та задоволення від природного потенціалу. До будь-якої екскурсії та туристичної локації за межами великих міст можна додати екологічно-навчальний аспект у форматі гри, і багато хто сьогодні так робить.

Такими основними Цілями сталого розвитку мотивована наша діяльність. Є велика вірогідність того, що будемо більше звертати увагу й на інші, адже всі вони дуже тісно пов’язані. Але абсолютно ясно, що вони мають практичну важливість, і їх врахування та осмислення сьогодні просто необхідне як для влади та бізнесу, так і відповідальних представників громад. Адже успіх у їх досягненні залежить від спільних зусиль, співпраці та комунікації.

Тетяна Воронова, консультант з розвитку внутрішнього туризму

Мультимедіа