В експертному середовищі про зовнішні чинники виникнення і розвитку агрохолдингів було сказано чимало.

Найбільш згадуваними з них є неефективність державної політики, проблеми на ринках факторів виробництва та зростання світового попиту на продовольство та енергоресурси. З внутрішніх, організаційних, факторів переважання агрохолдингів над іншими формами сільськогосподарських підприємств здебільшого вважається їх здатність до отримання переваги за рахунок ефекту масштабу.

І все ж, агрохолдинг як форма ведення корпоративного сільського господарства характеризується розмежуванням власності та контролю, яке полягає в поступовому ослабленні ролі власника і посиленні позицій професійного менеджменту в управлінні підприємством. Процес розмежування власності та контролю неминучий в силу технологічного прогресу і спеціалізації знань, але він несе загрозу підвищення так званих агентських затрат, пов'язаних з моніторингом діяльності менеджменту і персоналу корпорації.

Ще недавно агентські затрати перешкоджали процесам корпоратизації та укрупнення в сільському господарстві. Однак розвиток нових технологій дозволяє впровадити технічні та організаційні рішення, за допомогою яких можна обійти подібні бар'єри для зростання. Ці рішення включають, наприклад, комп'ютеризовані системи обліку та бюджетування, системи мотивації персоналу, KPIs, делегування повноважень щодо прийняття рішень, використання телематики, використання даних супутників і дронів, а також аутсорс багатьох управлінських функцій. Крім зниження транзакційних витрат, впровадження інноваційних управлінських і виробничих технологій сприяє розвитку довіри і відповідальності серед співробітників.

Про те, як нові організаційні рішення допомагають забезпечити конкурентні переваги для корпоративних форм господарювання, йтиметься на 9-й міжнародній конференції «Ефективне управління агрокомпаніями», яка відбудеться 19-20 вересня в м. Києві. Зокрема в рамках сесії, яку я буду мати честь модерувати, про універсальну схему контролю за транзакційними витратами розповість Брайан Редрап, директор британської агрокомпанії Velcourt. Компанія Velcourt обробляє 53 тис. га в Великобританії і розвиває великомасштабні проекти в Східній Європі, в тому числі в Україні, тому під час сесії будуть також обговорюватися відмінності в підходах до організації бізнес-процесів між різними країнами.

Тарас Гагалюк, старший науковий співробітник IAMO (Німеччина), член Експертної ради УКАБ

Мультимедіа