Повільно і впевнено: нові тренди у світі біопестицидів

23 квітня 2018, 08:34 4073

Суттєве зростання продуктивності сільськогосподарських культур, отримане в останні десятиліття, є результатом досягнень в галузі селекції рослин, внесення добрив, нових агротехнологій та значного (в 15-20 разів) збільшення використання хімічних засобів захисту рослин (ЗЗР).

Проте потенціал такого підходу до ведення сільського господарства поступово вичерпує свої ресурси, а ефект від застосування збільшених доз синтетичних пестицидів стає менш стійким.

Таку думку висловив кандидат біологічних наук, керівник відділу R& D Торгового Дому «Ензим-Агро» Павло Маменко.

«До того ж сильний тиск з боку споживачів призвів до вилучення багатьох агрохімікатів, зниження максимального рівня їх залишкової кількості у продуктах і середовищі та впровадження нормативно-правових змін, які сприяють розвитку екологічно безпечних технологій ведення сільського господарства. Це призвело до збільшення витрат на розробку і реєстрацію синтетичних ЗЗР, сповільнило впровадження нових хімікатів і збільшило час їх виходу на ринок», — сказав він.

Такий стан справ, за його словами, спонукав агрохімічних гігантів вкладати значні кошти в біотехнологічні дослідження та переорієнтовувати свою діяльність на залучення агрономічно корисної мікрофлори у системи захисту сільськогосподарських культур. Наприклад, якщо у 2009 році ринок біологічних ЗЗР становив $1,4 млрд, що складало лише 3,5% світового ринку пестицидів, то у 2016 році він оцінювався в більш ніж $3,2 млрд. За прогнозами аналітиків, у 2019 році ринок біологічних препаратів перевищить $7 млрд, демонструючи дворазові темпи річного зростання.

«Незважаючи на активний розвиток, значна частина сільгоспвиробників сприймають мікробні препарати як більш дорогі й менш ефективні засоби захисту, ніж традиційні агрохімікати. В Україні із застосуванням мікробних препаратів ситуація аналогічна. Значна частина нашого суспільства сприймає цей тип продуктів як нішеву альтернативу хімічним добривам і засобам захисту рослин для «органіків». Така точка зору є хибною, оскільки принципи дії і методи застосування біологічних препаратів суттєво відрізняються від хімічних аналогів. Значною перевагою біологічних препаратів є їхня висока ефективність проти широкого спектру шкідників чи збудників хвороб, відсутність формування резистентності у патогенних мікроорганізмів і шкодочинних комах, а також пролонгований ефект. Основна дія біопестицидів спрямована на попередження розвитку захворювань, проте їхня ефективність у боротьбі з уже прогресуючою хворобою значно нижча у порівнянні з хімічними аналогами», — додав Маменко.

Останнім часом дуже активно впроваджуються технології послідовного застосування спочатку хімічного препарату, а через декілька днів — біологічного. Новим трендом у світі біопестицидів, який зараз активно розвивається, є так звані комбіновані препарати, що містять одночасно як хімічний, так і біологічний компонент. Як показує практика останніх років, такий підхід є значно ефективнішим як з точки зору боротьби з захворюванням, так із точки зору вартості такої технології, вважає експерт.

«Хоча синтетичні пестициди, як і раніше, домінують на комерційному ринку, щоб нагодувати людство, необхідно переглянути багато з існуючих підходів до ведення сільського господарства. Недавнє спеціальне видання Американського товариства мікробіологів висловило припущення, що мікроорганізми, принаймні частково, можуть бути ефективним рішенням для стійкого збільшення сільськогосподарського виробництва. Була розроблена програма 20:20:20, що передбачає збільшення врожайності на 20% за умов зменшення використання добрив та пестицидів на 20% за 20 років», — зазначив він.

Незважаючи на нарікання щодо ефективності й вартості біопестицидів, стає зрозумілим, що їх ринок швидко зростає, вважає Маменко. На сьогодні в світі вже зареєстровано понад 140 мікробних препаратів, які ефективно використовуються з комерційною метою. Основними драйверами зростання є підвищений інтерес споживачів до органічних культур, скорочення синтетичних продуктів та економічний потенціал на ринках, що розвиваються, таких як Китай.

«У майбутні десятиліття сталий розвиток сільського господарства буде залежати від ефективного поєднання хімічних засобів живлення і захисту рослин та агрономічно корисних мікроорганізмів. Такий підхід допоможе прискорити розвиток рослин, підвищити їхню стійкість до посухи, хвороб і шкідників, підвищити продуктивність і знизити залежність сільгоспвиробників від використання добрив та пестицидів. Застосування мікроорганізмів у сільському господарстві стане велетенським кроком у реалізації програми ефективного і безпечного ведення сільського господарства», — прогнозує експерт. 


Людмила Лебідь, AgroPortal.ua