Як виробнику уникнути блокування податкових накладних

10 грудня 2020, 07:04 4595
Анна Вінниченко

В реаліях сьогодення блокування податкових накладних, на жаль, є однією з найбільш розповсюджених проблем, з якою стикаються платники податків.

* Текст подається мовою оригіналу

Як усім відомо, нещодавно закінчився сезон збору врожаю аграріями і почалися господарські операції з його реалізації. Відповідно, здійснення господарських операцій супроводжується формуванням та реєстрацією податкових накладних. Однак далеко не всі накладні контролюючий орган реєструє.

Такі дії податкових органів, зокрема, «Українська зернова асоціація» називає «тиском на господарську діяльність зернових компаній», про що повідомляє прес-служба УЗА.

Тож спробуємо розібратися, чому так відбувається і що з цим робити.

Основні причини блокування податкових накладних

Основними причинами зупинення реєстрації податкових накладних аграріїв офіційно є: відповідність пункту 8 Критеріїв ризиковості платника податку на додану вартість або відповідність пункту 1 Критеріїв ризиковості здійснення операцій.

Зупинка ПН/РК та неприйняття таблиці може бути також за причини низького податкового навантаження, невідповідності нормам витрат по ризикових товарах (паливо, добриво тощо), недостатності техніки чи людських ресурсів, співпраці з ризиковими контрагентами тощо.

Основними розповсюдженими факторами відмови аграріям у реєстрації податкових накладних є:

- відсутнє документальне підтвердження наявності техніки, якою здійснювався посів та збір урожаю;

- відсутні звіти: 4-СГ (річна) «Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур», 37-СГ (станом на останню звітну дату подання такого звіту) «Звіт про сівбу та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт», 24-СГ (місячна, річна) «Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин», 29-СГ (річна) «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду»;

- не подано податкову декларацію з плати за землю;

- не подано податкову декларацію платника єдиного податку 4 групи;

- не подано відомості про наявність земельних ділянок;

- невідповідність кількості реалізованого зерна можливостям його виробити;

- відсутні основні засоби;

- недостатня кількість працівників;

- не подано звіт 20-ОПП (про наявність власних та/або орендованих транспортних засобів);

- не подано таблицю даних платника податку;

- контрагент не задекларував взаємовідносини з аграрієм;

- контрагент належить до ризикових платників податків;

- відсутнє повідомлення про подання пояснень та копій документів щодо податкових накладних, реєстрацію яких зупинено;

- у поясненнях не описано повний цикл операцій сільськогосподарського виробника та/або не надано достатній перелік документів на їх підтвердження тощо.

Як діяти далі?

Існує відпрацьований алгоритм дій при виникненні ситуації, коли зупинено реєстрацію податкової накладної, що складається з наступних етапів.

  1. Підготовка та подання до контролюючого органу пояснень та копії документів.

Тут варто розуміти, що хоча Порядком прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 12 грудня 2019 року №520, визначене право, а не обов’язок платника податків надавати документи, необхідні для прийняття рішення про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН, однак опираючись на нашу практику, подані обґрунтовані пояснення та якісні документи в рази збільшують шанси реєстрації податкової накладної/розрахунку коригувань в ЄРПН.

При цьому в поясненнях важливо зазначити, що підприємство не відповідає ризиковості ані платника ПДВ, ані здійснення операцій, опираючись на реальність здійснення господарських операцій, що підтвердити, зокрема, договорами, специфікаціями, рахунками, актами виконаних робіт (наданих послуг), платіжними дорученнями, наявністю основних засобів (договори купівлі-продажу, договори оренди) та трудових ресурсів (1-ДФ, договори цивільно-правового характеру) тощо.

Результат: отримуємо рішення про реєстрацію податкової накладної або рішення про відмову у реєстрації податкової накладної.

  1. Підготовка та подання до контролюючого органу скарги на рішення про відмову у реєстрації податкової накладної.

Як правило, рішення про відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних не містить переліку документів, яких, на думку контролюючого органу, не було надано платником податку.

Зокрема, існують такі варіанти формулювання причини відмови аграрію:

«Ненадання платником податку копій документів: розрахункових документів та/або банківських виписок з особових рахунків».

«Ненадання платником податку копій документів: первинних документів щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складських документів (інвентаризаційні описи), у тому числі рахунків-фактури/інвойсів, актів приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності певних типових форм і галузевої специфіки, накладних».

Зазначаємо, що у відповідності до норм Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. №1165, умовою розблокування реєстрації податкових накладних є надання платником податків необхідних контролюючому органу документів для прийняття цим органом рішення про реєстрацію податкових накладних.

Тобто саме контролюючий орган має зазначити платнику податків вичерпний перелік документів, які має надати платник податків.

Зазначене неодноразово підтверджено у судовій практиці, наприклад, у постановах Верховного Суду від 18 лютого 2020 року у справі №360/1776/19, від 23 жовтня 2018 року у справі №822/1817/18, від 21 травня 2019 року у справі №0940/1240/18 та від 22 липня 2019 року у справі №815/2985/18.

Однак, як правило, рішення про відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН не містить ні переліку документів, яких не надано, ні, тим більше, їх конкретизації.

Тому тут варто враховувати специфіку діяльності аграрного бізнесу та надавати відповідні документи, у тому числі звіти 20-ОПП, звіти 4-СГ, 37-СГ, 24-СГ та 29-СГ, податкову декларацію з плати за землю, відомості про наявність земельних ділянок тощо.

Отже, ретельна підготовка на даному етапі та подання добре підготовленої скарги є цілком дієвим способом захисту ваших інтересів. Ми також маємо приклади задоволення подібних скарг. 

Результат: отримуємо рішення по задоволення скарги або рішення про відмову у задоволенні скарги.

  1. Підготовка та подання до суду позовної заяви.

Варто зазначити, що при підготовці та поданні до суду позовної заяви дуже важливим є дотримання процесуальних строків.

Для подання подібних позовних заяв встановлено такі строки:

6 місяців з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів, або 3 місяці з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень, якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов’язковість досудового порядку вирішення спору.

Другим важливим моментом є те, що до суду з позовною заявою потрібно подавати максимально повний пакет документів, які стосуються здійснення господарської діяльності підприємства. Не тільки щодо заблокованої накладної, а й щодо можливості здійснення такої діяльності в цілому.

Варто пам’ятати, що всі докази повинні бути подані одночасно з позовною заявою. При поданні їх пізніше треба доводити об'єктивну неможливість їх подання до суду раніше. В іншому випадку суд не прийме подані із запізненням документи в якості доказів і буде приймати рішення без їх врахування.

Крім того, позовна заява повинна бути структурованою та містити хронологічний перелік подій, зокрема щодо подання пояснень до контролюючого органу, отримання відповідного рішення, подання скарги та отримання рішення за результатами її розгляду.

Важливо також відзначити, що в позовній заяві одночасно з вимогами про скасування рішення та зобов’язання зареєструвати в ЄРПН податкові накладні можна просити про скасування рішення та зобов’язання виключити товариство з переліку платників податку, які відповідають критеріям ризиковості платника податку. Тобто якщо підприємство включене до переліку ризикових підприємств відповідно до пункту 8 Критерії ризиковості платника податку, і не вдається зняти таку ризиковість в досудовому порядку, то аналіз останньої судової практики свідчить, що суди задовольняють подібні вимоги. Прикладом цього є постанова Верховного Суду від 18.02.2020 у справі №360/1776/19, постанова Восьмого апеляційного адміністративного суду від 13.10.2020 у справі №А/857/8653/20, постанова П’ятого апеляційного адміністративного суду від 07.10.2020 у справі №420/4666/20.

Рекомендації

Отже, підсумовуючи вищевикладене, вважаємо за необхідне надати аграріям наступні рекомендації.

З відповідальністю ставтеся до вибору контрагентів. На сьогоднішній день існують ресурси, де можна проглянути історію підприємства, з яким плануєте працювати, а також виявити можливі ризики співпраці з таким підприємством.

Не нехтуйте документальним оформленням господарських операцій. Адже реалізація вирощеної аграріями продукції вимагає проведення низки важливих та обов’язкових господарських операцій. Кожна операція повинна бути підтверджена всіма необхідними документами, які оформлені у відповідності до вимог чинного законодавства.

Не бійтеся спілкування з контролюючи органами. У певних областях запровадили гарячу лінію, де консультують фермерів щодо актуальних питань реєстрації податкових накладних. Крім того, ви можете записатись на прийом до відповідних службових осіб контролюючого органу, у яких ви зможете з’ясувати інформацію, яка вас турбує.

Та найважливішим є те, що запорукою результативності проходження перелічених вище етапів розблокування податкових накладних завжди є якісна підготовка пояснень та таблиці даних, скарги, позовної заяви та документів на підтвердження відповідних обставин. Достатньо часто, у разі підготовки якісних пояснень та документів, вже на першому етапі податкова реєструє раніше зупинені податкові накладні.

Але в достатньо великій кількості випадків податкова, коли все ж таки залишає блокування, то єдиним способом скасувати блокування є звернення до суду.

При цьому перспективи виграшу судової справи будуть кращими, якщо весь процес розблокування з самого початку супроводжувався саме адвокатом — спеціалістом у податкових спорах, який належним чином обґрунтує позицію платника і збере всі документи ще на досудовій стадії вирішення проблеми, тим самим вже готуючи позицію, яка допоможе виграти в можливому судовому розгляді. Адже на стадії підготовки позовної заяви та судового розгляду іноді буває достатньо важко, а іноді й взагалі неможливо, виправити помилки, допущені на стадії пояснень чи адміністративного оскарження блокування.

Анна Вінниченко, адвокат, керуючий партнер Адвокатського об'єднання WinnerLex

Думка автора може не збігатися з думкою редакції. Відповідальність за цитати, факти і цифри, наведені в тексті, несе автор.