У своєму блозі «А хто ж такі аграрії та селяни?» я вказував, що окрема група — 46,7 тис. власників підприємств, у тому числі власники великих сільськогосподарських формувань та 32,5 тис. фізичних осіб-підприємців (ФОП). Одну з найчисельніших ніш у цій групі займають фермери.

За даними Державної служби статистики, на кінець 2016 року кількість діючих фермерських господарств становила 33 682 од., площа с/г угідь у їхньому користуванні — 4437,9 тис. га, або 22,3% від загального землекористування с/г підприємствами. В середньому на одне фермерське господарство припадає 131,7 га сільськогосподарських угідь.

Для довідки: за даними Держстату про кількість юридичних осіб за організаційними формами, станом на 1 липня 2017 року фермерських господарств налічується 44 704 одиниці. Для уникнення складнощів будемо використовувати сільськогосподарську статистику.

За період з 1 січня по 1 липня 2015 року кількість фермерських господарств зменшилася на 8%, або на майже на 4 тисячі. Можливо, це було пов’язано з введенням з 1 липня 2015 року «стартових» або «вихідних» умов системи електронного адміністрування ПДВ.

Із загальної кількості фермерських господарств понад 80% мають в обробітку земельні ділянки площею до 500 гектарів, понад 5 тис. одиниць — господарства, що звітували про відсутність сільськогосподарських угідь.

Таким чином, переважна більшість фермерських господарств має в обробітку невеликі площі земель, які можуть оброблятися за участю виключно членів сім’ї фермерського господарства.

Проте у порівнянні з сільськогосподарськими підприємствами, де у 2014 році на 1000 га припадало 25 працівників, фермерські господарства мали лише 20 працівників.

Розрахунок кількості працівників на 1000 га (у 2010 та 2014 рр.)

 

2010 р.

2014 р.

У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

   

Середня кількість працівників, зайнятих у сільськогосподарському виробництві, тис. осіб

492,9

408,6

Площа сільськогосподарських угідь — усього, тис. га

16859

16302

Кількість працівників на 1000 га, осіб

29,2

25,1

У ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ

   

Середня кількість працівників, зайнятих
у сільськогосподарському виробництві, тис. осіб

97,4

94,8

Площа сільськогосподарських угідь — усього, тис. га

4200

4708

Кількість працівників на 1000 га, осіб

23,2

20,1

У УСІХ ВИДАХ СІЛЬГОСППІДПРИЄМСТВ

   

Середня кількість працівників, зайнятих
у сільськогосподарському виробництві, тис. осіб

590,3

503,4

Площа сільськогосподарських угідь — всього, тис. га

21059

21010

Кількість працівників на 1000 га, осіб

28,0

24,0

За даними Держстату

У загальній структурі виробництва валової продукції сільського господарства частка фермерських господарств залишається незначною — на рівні 6-8% на рік. При цьому основний обсяг власної сільськогосподарської  продукції фермерськими господарствами генерується в галузі рослинництва — понад 90%.

Динаміка посівних площ окремих с/г культур у фермерських господарствах та господарствах населення, тис. га

 

2000

2005

2010

2015

2016

Частка у 2016 р.,%

ФЕРМЕРСЬКІ ГОСПОДАРСТВА

Культури сільськогосподарські

1485

2940

3707

3995

4099

100%

Культури зернові та зернобобові

876

1915

2249

2310

2281

56%

Буряк цукровий фабричний

47

62

48

15

20

0%

Культури олійні

372

792

1270

1566

1696

41%

у т. ч. соняшник

355

675

907

1027

1244

30%

Картопля

4,5

5,8

10,2

7,7

6,5

0%

Культури овочеві відкритого ґрунту

13,6

12,2

14,1

9,2

10

0%

ГОСПОДАРСТВА НАСЕЛЕННЯ

Культури сільськогосподарські

4810

7628

7956

8195

8220

100%

Культури зернові та зернобобові

1671

3497

3810

4019

3940

48%

Буряк цукровий фабричний

69

148

42

24

21

0%

Культури олійні

275

832

1005

1189

1277

16%

у т. ч. соняшник

272

790

905

1012

1105

13%

Картопля

1602

1497

1380

1268,2

1289,8

16%

Культури овочеві відкритого ґрунту

403,9

410,4

413,5

405

406,3

5%

СІЛЬГОСППІДПРИЄМСТВА

Культури сільськогосподарські

22363

18416

18996

18706

18806

100%

Культури зернові та зернобобові

11975

11508

11280

10719

10462

56%

Буряк цукровий фабричний

786

504

459

214

272

1%

Культури олійні

2982

3697

5740

6885

7246

39%

у т. ч. соняшник

2671

2953

3667

4093

4968

26%

Картопля

27

17

29

23

22

0%

Культури овочеві відкритого ґрунту

134

54

48

35

35

0%

За даними Держстату

Дані про структуру площ під сільськогосподарськими культурами демонструють надання переваги усіма категоріями господарств високорентабельним культурам, на відміну міфу про значну частку  «неіндустріалізованого» типу виробництва у фермерів та в особистих селянських господарствах (ОСГ). Крім того, фермери мають найбільшу питому вагу за посівами олійних культур, зокрема соняшнику.

Останнім часом темпи технічного оснащення фермерських господарств перевищують темпи технічного оновлення усіх сільгосппідприємств. Зокрема, фермери віддають перевагу більш потужній техніці.

Загальна кількість вказаної техніки у сільськогосподарських підприємствах за період 2013-2016 рр. зменшилася на 9%. Причому, її чисельність у фермерських господарствах збільшилася, зокрема за рахунок тракторів великої потужності, кількість яких зросла від 10 до 15%.

Кількість зернозбиральних комбайнів та тракторів (у розрізі потужностей) у сільгосппідприємствах, шт. на кінець року

 

С/г підприємства

 

у т. ч. фермери

2013

2016

2016/2013,%

2013

2016

2016/2013, %

З/з комбайни

30 061

27 366

91%

8572

9164

107%

Трактори, усього

146 004

132 686

91%

35 019

36 240

103%

Менш ніж 40 кВт1

8587

6817

79%

1603

1555

97%

40-60 кВт

50 746

41 303

81%

12 559

11 258

90%

60-100 кВт

45 420

44 250

97%

12 583

13 888

110%

Більш ніж 100 кВт

41 251

40 316

98%

8274

9539

115%

За даними Держстату

1 1 кВт дорівнює 1,36 кінської сили

Виробництво м’яса фермерськими господарствами у 2016 році становило 56,3 тис. тонн, що займає 2,4% у структурі виробництва м’яса,  молока — 183,6 тис. тонн (1,8%), яєць — 95,3 млн штук (0,6%), вовни — 55 тонн (2,6%), меду — 124 тонни (0,2%).

Усього фермерських господарств, які реалізовують на забій сільськогосподарські тварини, нараховується 934 одиниці, які займаються виробництвом молока — 673 одиниці, яєць — 65 одиниць.

У фермерських господарствах на початок 2017 року нараховувалося: великої рогатої худоби — 105,7 тис. голів, що займає 2,9% у структурі чисельності поголів’я в країні, корів — 39,9 тис. голів (1,9%), свиней — 273,0 тис. голів (4,1%), овець та кіз — 40,1 тис. голів (3,4%), коней — 1,5 тис. голів (0,5%), птиці — 2,1 млн голів (1,0%), бджолосімей — 5,3 тисяч (0,2%).

За даними Держстату, у 2016 році рівень рентабельності фермерських господарств майже по усіх видах сільськогосподарської продукції перевищував середній на сільгосппідприємствах.

Рівень рентабельності окремих видів с/г продукції у 2016 році

 

Усього с/г підприємства

у т.ч. фермери

Зернові та зернобобові

37,8%

38,0%

Насіння соняшнику

61,9%

64,4%

Цукровий буряк

24,6%

32,7%

Овочі

15,3%

21,2%

ВРХ

-23,2%

-0,1%

Свині

-4,1%

-1,2%

Птиця

3,4%

2,3%

Молоко

18,6%

23,3%

За даними Держстату

Отже, на сьогоднішній день фермерські господарства — це звичайні сільськогосподарські підприємства, які орієнтуються на отримання максимального прибутку шляхом підвищення ефективності своєї діяльності, у тому числі за рахунок підвищення власного технологічного рівня, який, на жаль, сприяє вивільненню працівників. 

Також слід враховувати суттєву відмінність між фермерськими господарствами, які є юридичними особами та платниками податків, і ОСГ, які такими особами не є. Хоча саме ОСГ є основними виробниками трудомісткої продукції: картоплі, овочів, молока, м’яса. Їх налічується 4,1 млн, і обробляють вони 6,3 млн га земель, або 1,54 га на одне ОСГ, у тому числі 2,6 млн га — для особистого селянського господарства, 2,8 млн га — для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Більш детально у наступному блозі.

 Олександр Ярославський, експерт Громадської ради при Мінагропроді

Мультимедіа