В липні 2021 європейським насіннєвим сектором було представлено позиційний документ до European Protein Plan — Європейський план з вирощування рослин, що містять білок. Ціль — спільна позиція європейських гравців галузі у прагненні ЄС щодо збільшення виробництва білка.

Білок рослинного походження є невід'ємним компонентом в годуванні тварин та відіграє все більшу і більшу роль в харчуванні людей, з огляду на зміну харчових звичок та збільшення фокусу на дієти на рослинній основі.

Лише в ЄС загальна потреба в сирому білку становить до 84 млн т (насамперед, білок необхідний для кормів тваринам, але також збільшується його важливість і у споживанні людьми). І на сьогодні, лише 34% від цієї цифри ЄС задовольняє власним виробництвом.

В Euroseeds переконані, що Європа мусить і спроможна збільшити власне виробництво білка із рослин. Це також є і заявленою метою Європейської Комісії та держав-членів — збільшити внутрішнє виробництво білка, щоби зменшити залежність Європейського Союзу від імпорту.

Європейський насіннєвий сектор готовий підтримати як збільшення попиту, так і виробництво білку рослинного походження в ЄС. Для цього в своєму позиційному документі Euroseeds представляє ключові моменти, завдяки яким селекціонери зможуть покращити кількість та якість виробництва рослинного білка.

Так, селекціонери вже активно працюють над тим щоб сприяти споживчому попиту на рослинну продукцію, що містить білок, і яка є місцевою, добре відстежуваною, а її виробництво стійке та безпечне. Селекціонери також одночасно мають задовольняти потреби фермерів у більш високих і стабільних врожаях, підвищенні стійкості до шкідників та нових якостях. Однак, як показує досвід, не тільки пропозиція нової продукції стимулює ринок, в більшій мірі — це попит. І для досягнення довгострокових цілей важливими є стимули з боку органів влади.

Швидкого і простого рішення для подолання дефіциту білка в ЄС не існує та розглядають, що зростання можна буде досягти завдяки як значному збільшення площі вирощування поки ще нішевих культур, що містять білок, так і завдяки збільшенню показників від виробництва вже добре відомих культур.

В Euroseeds відзначають, що збільшення внутрішнього виробництва рослинного білка в ЄС з метою зменшення залежності від імпорту, збільшення різноманіття культур, що вирощуються, та зменшення вуглецевого сліду потребуватиме комплексних умов.

Передусім, контроль за застосуванням насіння для власних потреб (Farm Saved Seed, FSS), положенням, що є в базовому законодавстві ЄС. Вивірені механізми охорони та захисту прав на сорти рослин сприяють постійним вкладенням та інноваціям у галузі, що в свою чергу дає нову генетику для фермерів. Чіткий і працюючий механізм FSS даватиме фермерам можливість отримувати ліпші результати від сортів (краща врожайність, вищі показники і якість), а селекціонери матимуть справедливу винагороду за свої впроваджені інновації.

ЄС і держави-члени будуть впроваджувати значимі і довготривалі стимули. Зокрема, стимули для виробництва та споживання білка рослинного походження через адміністративні правила/фінансові стимули для сівозміни з використанням відповідних культур, підтримку розвитку інфраструктури, маркування продукції.

Контроль за насінням для власних потреб (FFS) та фінансова підтримка для селекціонерів — як доповнення до розвитку ланцюжка створення вартості — для розробки нових культур, а також для підтримки проектів, спрямованих на збільшення вмісту та якості білка у вже існуючих культурах (як соя, олійний ріпак, пшениця та інші). Важливі обидва аспекти, оскілки нішеві культури дають різноманітність, а кращі показники культури, що широко використовуються, це можливість мати великі обсяги, мати стійкі показники і бути конкурентоспроможним.

Так, органи ЄС продовжать роботу за напрямом, що встановлює план EU Protein Plan. Європейська комісія має зайняти провідну роль у визначенні ключових цілей (встановлення показників виробництва рослинного білку до 2030 року), вибір необхідних методів і інструментів для їх досягнення, та розробка необхідної регуляторної бази. Європейська підтримка гармонізованої системи реєстрації сортів ЄС, враховуватиме показники щодо вмісту білка та якості у відповідних культурах.

Всі згадані заходи мають мету — створення умов, сприятливих для конкурентних інноваційних досліджень та розробок. Використання рослинних білків в харчуванні та у кормах для тварин є критично важливим для досягнення цілей європейських стратегій Farm to Fork та Green Deal. І підтримка ЄС у забезпеченні використання найсучасніших методів селекції дозволить галузі селекції рослин, сільському господарству загалом та ланцюжку створення вартості залишатися конкурентоспроможними на глобальному рівні. Це означатиме, в селекціонерів буде можливість використовувати ці інструменти для досягнення більш високого вмісту білка в сільськогосподарських культурах, їх більшої врожайності, та специфічних якостей.

Дорожня карта для European Protein Plan

Сюзанна Григоренко, виконавчий директор Насіннєвої асоціації України 

Мультимедіа