Однією з найперших новин, якими нас інформувало Міністерство аграрної політики та продовольства у перший робочий день нового року (02.01.2019 р.), стала новина: «Підсумки року: сформовано нові реєстри у галузі насінництва».

Новина активно поширилася в інтернет-ресурсах, у статті є кількісні дані і згадки про кілька реєстрів.

Тож як це працює і для чого потрібно галузі, виробнику/постачальнику та споживачу.

Економіка XXI ст. — це економіка сервісів, і це стосується і України.

Сертифікація у насінництві — це сервіс. Законодавчі та адміністративні зміни 2014-2016 рр. це закріпили. Тому сьогодні вас не контролюють при обігу насіння, а дають сервіс та масу каналів інформації.

Найдоступніші сьогодні джерела інформації — це інтернет-ресурси, які допомагають/підказують, що і як робити.

Враховуючи, що напрямок насінництва у аграрному бізнесі один із найінноваційніших, інформаційний контент почав формуватися першим. Одночасно, властивий консерватизм не завжди своєчасно надає та адаптує інформацію та її подачу, однак уже робить це: регулярно та логічно.

У системі насінництва та розсадництва сьогодні 4 реєстри:

- Реєстр органів з оцінки відповідності;

- Реєстр аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів);

- Реєстр суб’єктів насінництва та розсадництва;

- Реєстр сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал.

Держателем усіх реєстрів є Мінагропрод, мета — належне функціонування системи насінництва та розсадництва (так пише ст. 12-1 Закону України «Про насіння і садивний матеріал»).

При цьому, доступ до відомостей, що містяться у зазначених реєстрах, вільний, цілодобовий і безоплатний через мережу Інтернет; вони мають статус офіційної інформації; їх можуть використовувати будь-які суб’єкти: органи державної влади та органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи.

Про реєстри та їхній контент. Cистема реєстрів у сфері насінництва працює в цілому за загальними принципами.

Це як бібліотечна картотека, де кожну скриньку підписано, і в кожну комірку потрапляє лише та інформація, яку знають/впізнають за запитом.

Реєстр органів з оцінки відповідності — це перелік органів, які проведуть вам сертифікацію офіційно з видачею підтвердних документів — сертифікатів з оцінки відповідності та відомостей про них.

Це найменше та найважливіше джерело інформації для виробника/постачальника насіння і садивного матеріалу. Є лише два суб’єкти проведення сертифікації (органи, які можуть робити сертифікацію):

- ОС «АГРОСЕРТ» (приватний);

- ДП «Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції».

Доступ до реєстру

Реєстр аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів) — перелік осіб, які повноважні, несуть відповідальність у процесі сертифікації за:

- відбір проб;

- визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу та видачу актів польового оцінювання;

- участь у маркуванні партій насіння і садивного матеріалу.

Реєстр ведеться у розрізі робіт, які може здійснити аудитор із сертифікації: відбір проб та/або польове інспектування видів культур: польові та багаторічні.

Всього по польових культурах — 229 осіб (станом на 27.12.2018 р.), багаторічних — 11.

Доступ до реєстру

Реєстр суб’єктів насінництва та розсадництва — перелік суб’єктів, які вирощують та виробляють в Україні насіння та/або садивний матеріал для його реалізації.

Всього включено 596 суб’єктів насінництва та розсадництва, яким дозволяється виробництво та реалізація насіння і садивного матеріалу в обсягах, наведених у реєстрі.

Формується та оновлюється щорічно, містить інформацію:

- про сам суб’єкт;

- про об’єкт насінництва (культура, сорт, категорія (генерація) та кількість (обсяг) насіння, садивного матеріалу, включеного до виробничої програми; інформація про документ як підставу для використання сорту).

Доступ до реєстру

Реєстр сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал — перелік офіційно виданих сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал.

Включає відомості про сертифікати, видані як на внутрішньо вироблене насіння, так і на імпорт:

- внутрішньо вироблене — сертифікати на сортові та на посівні якості;

- імпорт — сертифікати на посівні якості (пересертифіковані частково та/або повністю в Україні).

Тому всього станом на 12.2018 р. сертифікатів, що засвідчують сортові якості, — 6600 та 30750 сертифікатів, що засвідчують посівні якості.

Крім того, це інформація про сертифікат як документ (номер, дата, строк дії, орган видачі), так і про партію насіння для обігу.

Доступ до реєстру

Користуйтеся авторитетними джерелами інформації, виключайте «автопілот» і включайте «пілотний режим» у своїй діяльності!


Сюзана Григоренко, виконавчий директор Насіннєвої асоціації України