У класичному розумінні Due Diligence (далі — DueD) — це проведення правової і фінансової перевірки справ підприємства, корпоративні права чи акції якого продаються.

DueD на сьогоднішній день є найбільш оптимальним методом збору та систематизації повної, достовірної та об’єктивної інформації про об’єкт придбання.

Така послуга досить широко представлена на українському ринку, крім того, незважаючи на кризу в державі, ми постійно спостерігаємо збільшення запитів від Клієнтів щодо проведення DueD.

Проводити комплексний DueD перед інвестуванням коштів необхідно. Але через великий обсяг виконуваних робіт цей процес є досить тривалим.  

Однак, ALEXANDROV&PARTNERS все частіше стикається із запитами Клієнтів щодо проведення швидкої та ефективної перевірки підприємств — об’єктів інвестицій.

Як Компанія, що ставить інтереси Клієнтів вище своїх та швидко реагує на кон’юнктуру ринку, ALEXANDROV&PARTNERS розробила унікальні послуги, що направлені на задоволення потреб Клієнтів при проведенні DueD.   

Не так давно, до нас звернувся Клієнт із запитом проведення DueD підприємства всього за один день. Зіткнувшись із таким запитом командою юристів у найкоротші строки було проаналізовано:

- інформацію про підприємство (реєстраційні документи, дані про всі активи, інформація про наявність дочірніх компаній, фінансова звітність);

- правовстановлюючі документи на нерухомість, в тому числі на земельні ділянки, що належить підприємству;

- дані про обладнання, яке належить підприємству.

Фактично, ALEXANDROV&PARTNERS були досліджені лише окремі аспекти діяльності підприємства, проте, вони мали вирішальне значення для Клієнта.

Наша команда завжди аналізує кожен проект після його завершення, з метою постійного вдосконалення наших послуг та їхнього надання Клієнтам на найвищому рівні.

Так, ALEXANDROV&PARTNERS було сформовано розуміння необхідності розподілу перевірки підприємства на окремі блоки.

Одним із таких блоків є проведення DueD кримінальних ризиків об’єкту інвестицій. DueD кримінальних ризиків полягає в аналізі діяльності підприємства через призму можливості притягнення як юридичної особи, так і її посадових осіб до відповідальності. 

На сьогоднішній день проведення такого аналізу є надзвичайно важливим для кожного інвестора, оскільки дає можливість мінімізувати час «спілкування» із правоохоронними органами. 

Так, нещодавно до ALEXANDROV&PARTNERS звернувся інвестор, який мав намір придбати українське агропідприємство. Одним із основних завдань які були поставлені перед командою юристів було проведення саме DueD кримінальних ризиків. Його ціллю було виявлення проблемних земельних ділянок:

- що обробляються взагалі без правовстановлюючих документів;

- термін оренди, яких закінчився;

- власники, яких померли, тощо.

Так, аналізуючи діяльність підприємства, юристами було виявлено земельні ділянки, які використовуються за попередніми договорами оренди землі з громадянами, що не оформили право власності на зазначені земельні ділянки.

Також, було виявлено земельні ділянки, що були «приорані» та внесені до земельного банку Аграрної Компанії, а також ділянки, на які громадяни раніше отримали сертифікати, що підтверджують право на земельну частку (пай) від держави, проте, так і не обміняли їх на державні акти на право власності.

Після виявлення земельних ділянок, що обробляється без правовстановлюючих документів, необхідно оцінити можливість притягнення службових осіб підприємства до кримінальної відповідальності.

Так, за самовільне використання земельних ділянок передбачена кримінальна відповідальність, що може привести до фінансових та репутаційних втрат. Вивчивши питання було зроблено висновок щодо можливості притягнення до кримінальної відповідальності за використання земельних ділянок приватної та державної чи комунальної власності.

Крім того, DueD кримінальних ризиків підприємства включає аналіз кримінальних проваджень вже розпочатих органами досудового розслідування.

Так, командою ALEXANDROV&PARTNERS при проведенні DueD кримінальних ризиків підприємства було встановлено, що органами досудового розслідування внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом самовільного заняття земельних ділянок (ст. 197-1 Кримінального Кодексу України) на території одного із районів, де агрокомпанія обробляє земельні ділянки.

Таким чином, під час проведення кримінально-правового  DueD було виявлено, що для агрокомпанії, яку хотів придбати наш Клієнт, можуть настати ризики:

- репутаційних втрат;

- притягнення її посадових осіб до кримінальної відповідальності;

- застосування заходів цивільно-правового характеру;

- застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

У результаті проведеного DueD кримінальних ризиків агрокомпанії Клієнт вирішив інвестувати кошти в інше підприємство, діяльність якого була більш прозора та юридично «чиста». Як показав час прийняте рішення виявилося правильним.

Іншим елементом DueD кримінальних ризиків є аналіз фінансової звітності підприємства з метою виявлення фактів, які б вказували на використання конвертаційних центрів та ухилення від сплати податків.

Подібна ситуація виникла під час супроводження нами інвестиційного проекту у якому Європейський інвестор мав бажання придбати корпоративні права української компанії.

Так, командою ALEXANDROV&PARTNERS при проведенні DueD кримінальних ризиків агропідприємства було виявлено, що генеральний директор з метою ухилення від сплати податків «роздав» фінансову допомогу своїм родичам на суму близько 30 млн. гривень. У випадку придбання даного підприємства для Клієнта настали б ризики застосування заходів забезпечення кримінального провадження (арешт, тимчасовий доступ до речей та документів, тощо) та можливого притягнення до кримінальної відповідальності за статтями  205, 209 та 212 КПК України.

Глобалізація ринку та збільшення швидкості проведення операційної діяльності підприємств створили виклик для гравців юридичного ринку. ALEXANDROV&PARTNERS йде в ногу з часом та надає послуги, що задовольняють найвибагливіших Клієнтів. Неодмінне досягнення найкращого результату для кожного Клієнта є нашим пріоритетом. Ми глибоко переконані, що розподіл DueD на окремі блоки, одним із яких є  DueD кримінальних ризиків, сприятиме швидкому та ефективному проведенню перевірки діяльності об’єкта інвестиції.  Командою ALEXANDROV&PARTNERS на практиці доведено, що проведення DueD кримінальних ризиків дозволяє у найкоротші терміни отримати необхідну інформацію та сприяє уникненню придбання «кота в мішку». 

Дмитро Александров, керуючий партнер ALEXANDROV&PARTNERS

Мультимедіа