У Верховній Раді України очікує другого читання проект Закону України «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», зареєстрований за № 2194. Законопроект є досить об’ємним і багатоплановим, він спрямований на вдосконалення правового регулювання великого спектру земельних відносин. Одним із видів таких відносин є землеустрій.

Всеукраїнська спілка сертифікованих інженерів-землевпорядників створена фахівцями із землеустрою, тобто, тими, хто несе на собі основний тягар виконання робіт, спрямованих на впорядкування земельного фонду нашої держави. Водночас цей тягар міг би бути й легшим, адже він значною мірою штучно збільшений зарегульованим законодавством про землеустрій. Перш за все, через надмірний вплив чиновників на результати роботи землевпорядника.

Практично всі форми державного втручання у проведення землеустрою переслідують одну й ту ж саму ціль — «забезпечення відповідності створюваної документації вимогам законодавства, нормативно-правових актів, стандартів норм і правил». Отже, коли посадовці неодноразово «перевіряють», одне й те ж саме, та не несуть жодної відповідальності за таку перевірку — саме на етапах такої перевірки й зароджується земельна корупція.

Натомість у більшості європейських країн якість роботи професійного інженера-землевпорядника забезпечується через дерегуляцію та діяльність саморегулівних організацій професійних землевпорядників, інженерів-геодезистів та оцінщиків земель.

Такий самий підхід можливий і в Україні, його можна забезпечити з прийняттям законопроекту № 2194. Дерегуляція землеустрою передбачає низку нововведень для землевпорядників, серед них:

— на заміну державного нагляду у сфері землеустрою та топографо-геодезичній діяльності запроваджується обов'язкове страхування відповідальності виконавців робіт перед замовниками за наслідки необережності і професійних помилок, допущених при складання документації із землеустрою;

обмеження щодо виключного фінансування деяких робіт із землеустрою або оцінки земель за рахунок державного або місцевих бюджетів знімається та скасовується законодавче регулювання вартості робіт із землеустрою;

— гарантія розробникам документації із землеустрою право отримувати необхідні документи для проведення землеустрою, які знаходяться у замовника, можливість користуватися відомостями державних, галузевих та відомчих реєстрів, право безперешкодного доступу до об»єктів землеустрою;

лібералізація вимог до професійної підготовки та кадрового забезпечення у сфері землеустрою шляхом розширення ролі саморегулівних організацій у питаннях професійної атестації та управління ризиками професійної діяльності.

Ці та інші зміни, які пропонує законопроект зможуть нарешті дерегулювати діяльність землевпорядників, тому ми очікуємо на його ухвалення якнайскоріше.
 
Анатолій Даниленко, голова ГО «Всеукраїнська спілка сертифікованих інженерів-землевпорядників», ректор Білоцерківського національного аграрного університету, доктор економічних наук, академік

Мультимедіа