У 2016 році сільськогосподарські підприємства сплатили власникам земельних часток (паїв) 29,2 млрд грн. У структурі витрат на виробництво продукції сільського господарства ця сума займає 10,1%, при цьому витрати на оплату праці — лише 5,4%.

Витрати — усього, млрд грн

288,5

100%

оплата праці

15,6

5,4%

відрахування на соціальні заходи

3,5

1,2%

матеріальні витрати, які увійшли до собівартості продукції

207,9

72,1%

амортизація

14,2

4,9%

інші витрати, включаючи плату за оренду

47,4

16,4%

у т. ч. орендна плата за земельні частки (паї)

29,2

10,1%

За даними Держстату

За період з 2008 до 2016 р. орендна плата збільшилася у 9,1 раза, з 3,2 до 29,2 млрд грн. Цьому збільшенню сприяло зростання нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення. Але зміни відбулися й у структурі витрат на виробництво сільськогосподарської продукції. Так, частка орендної плати за землю зросла з 5,8 до 10,1%, а такий соціально-важливий елемент витрат, як оплата праці, за цей період знизився з 10,7 до 5,4%, що сприяло зниженню відрахувань на соціальні заходи.

Динаміка питомої ваги витрат на оренду та оплату праці у загальних витратах на виробництво сільськогосподарської продукції сільгосппідприємствами, %

Така динаміка зумовлена подальшим зростанням рівня інтенсифікації сільськогосподарського виробництва і вивільненням працівників, а також слабким зростанням рівня заробітної плати у сільському господарстві (2008 р. — 1101 грн/міс., 2015 р. — 3308 грн/міс.). За період 2008-2015 рр. середньооблікова кількість найманих працівників у сільському господарстві скоротилася майже на третину, або на 223 тис. осіб, з 783 до 560 тис. За вказаний  період кількість найманих працівників у розрахунку на 1000 га у сільськогосподарських підприємствах зменшилась з 37 до 27 осіб.

Олександр Ярославський, експерт Громадської ради при Мінагропроді

Мультимедіа