Як відомо, одним з найбільш дієвих способів захисту власного бізнесу від недобросовісних дій конкурентів є отримання правової охорони торговельної марки (знака для товарів і послуг).

На ринку діє доволі жорстке правило:  якщо ви не зареєстрували власну торговельну марку, яку використовуєте для своєї продукції, то хтось інший рано чи пізно зробить це. У такому випадку доведеться витратити чимало зусиль і ресурсів, щоб відновити справедливість та захистити власний бренд. До того ж компанія, яка вчасно не зареєструвала марку, може втратити як клієнтів, так і результати всіх зусиль з просування свого товару чи послуги на ринку, втратити репутацію. Як свідчить практика, більшість спорів у сфері інтелектуальної власності виникають саме внаслідок несвоєчасної реєстрації позначення, яке добросовісно використовує власник бізнесу.

Реєстрація торговельної марки дає можливість захистити її від підробок і несанкціонованого використання. Це надзвичайно актуально і для аграрного сектору. Для прикладу, за даними FAO, обсяг контрафактних засобів захисту рослин (ЗЗР) в Україні в 2015 році виріс до 20-25%, а на роздрібному ринку — до 80%. У грошовому виразі це $200 млн. Представники промисловості вважають, що Україна стала своєрідним «перехрестям» каналів поширення підроблених ЗЗР до країн Євросоюзу, де, за даними Європолу, зростають обсяги торгівлі підробленими і нелегальними пестицидами, а також посівним матеріалом. Відсутність правової охорони торговельної марки на території України робить боротьбу з підробками фактично неможливою (тобто без реєстрації неможливо заборонити несанкціоноване використання марки іншими особами, у тому числі на фальсифікованій продукції).

Процедура

Процедура реєстрації торговельної марки є доволі довготривалою та потребує спеціальних знань. На торговельну марку, яка була зареєстрована із дотриманням вимог законодавства, власнику видається (наразі — Державною службою інтелектуальної власності) свідоцтво, що діє 10 років і може бути продовжено на цей же строк необмежену кількість разів. Право на одержання свідоцтва має будь-яка фізична або юридична особа, об`єднання осіб. Торговельна марка реєструється щодо конкретних товарів і послуг, що згруповані за міжнародною класифікацією. Після подання заявки на реєстрацію торговельної марки ДП «Український інститут інтелектуальної власності»(Укрпатент) проводить за заявкою експертизу, яка складається з двох етапів: формальна експертиза і кваліфікаційна експертиза (експертиза по суті). За результатами кваліфікаційної експертизи складається висновок щодо можливості реєстрації торговельної марки. Далі, у випадку винесення позитивного рішення за заявкою, здійснюється реєстрація і публікація відомостей про марку в офіційну бюлетені, видається свідоцтво. За подання заявки та видачу свідоцтва та інші реєстраційні дії сплачуються відповідні державні збори та мито. Середній термін реєстрації торговельної марки складає приблизно12-14 міс., існує можливість прискорення експертизи та отримання охоронного документу у більш короткі строки (4-5 міс.). Перед поданням заявки доцільно провести додатковий пошук на схожість і тотожність позначень, щоб пересвідчитись, що схожі торговельні марки ще не були зареєстровані або заявлені на реєстрацію.

Переваги

Після реєстрації держава гарантує та здійснює захист торговельної марки за допомогою низки заборонних норм та санкцій. Свідоцтво надає його власнику, зокрема, право використовувати марку, а також виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстровану марку, виключне право розпоряджатися правом на торговельну марку (передавати право, видавати ліцензії тощо).

До додаткових переваг реєстрації можна віднести можливість подальшого внесення торговельної марки до митного реєстру (для запобігання експорту/імпорту контрафактної продукції на ринок України), можливість реєстрації домену у зоні «.UA» тощо. Торговельна марка —  це юридичний захист, гарантія якості вашого товару і бізнесу, посилення позитивного іміджу та престижу, можливість вирізнити вашу компанію та продукцію серед конкурентів.

Андрій Ніколаєнко, старший юрист ЮФ AEQUO, адвокат, патентний повірений

Мультимедіа