Эта история на первый взгляд может показаться невозможной, абсурдной, но если подробно и несколько раз четко проверить все факты, можно быть шокированным информацией. Речь пойдет об основном договоре об организации перевозки грузов и проведении расчетов за перевозку и предоставленные железной дорогой услуги.

* Текст подається мовою оригіналу

За останні майже чотири роки «Укрзалізниця» постійно активно щось змінює в підході до організації перевезення вантажів залізничним транспортом. Зміни та нововведення «Укрзалізниця» оформлює в основний договір на організацію перевезення вантажів. Достатньо гучних історій, коли такі нововведення викликали незадоволення в більшості користувачів послуг перевезення вантажів, а з часом деякі заборонялися Антимонопольним комітетом України.

Чому ж так відбувається? Чому вантажовідправники/вантажоотримувачі постійно незадоволені черговим змінам та умовам договору?

Історія починається в далекому 2000 році. Після приходу па посаду генерального директора в Державну адміністрацію залізничного транспорту України (зараз АТ «Укрзалізниця») та на посаду першого заступника міністра транспорту України Георгія Кирпи почалися реформи в системі організації перевезення вантажів залізницею. Залізничники того часу, мабуть, пам’ятають першу селекторну нараду Георгія Кирпи, на який він жорстко критикував роботу, за якою влаштовано організацію перевезення вантажів, форму договорів, яка відрізнялась на 6-ти залізницях України. Тоді розпочалася реформа в сфері організації перевезення вантажів залізничним транспортом.

Наказ Про затвердження окремих розділів Правил перевезення вантажів №644 від 21.11.2000 року, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24 листопада 2000 р. за № 861/5082, мав на меті впорядкувати та стандартизувати формат співпраці з залізницею в організації перевезення вантажів. На сьогодні цей діючій наказ АТ «Укрзалізниця» виконує за бажанням, а на деякі його частини просто не звертає уваги. Йдеться про той самий єдиний формат договору про організацію перевезення вантажів, який і почав приносити залізниці стабільні прибутки після його запровадження.

Законодавство та нормативно-правові акти, які регламентують організацію перевезення вантажів залізничним транспортом

Основний закон для залізниці — Закон України «Про залізничний транспорт» — визначає основні правові, економічні та організаційні засади діяльності залізничного транспорту загального користування, його роль в економіці та соціальній сфері України, регламентує його відносини з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими видами транспорту, пасажирами, відправниками та одержувачами вантажів, багажу, вантажобагажу і пошти з урахуванням специфіки функціонування цього виду транспорту як єдиного виробничо-технологічного комплексу.

Стаття 3. Законодавство про залізничний транспорт: «Законодавство про залізничний транспорт загального користування складається із законів України «Про транспорт»«Про особливості утворення акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування», цього Закону, Статуту залізниць України, який затверджується Кабінетом Міністрів України, та інших актів законодавства України.

Нормативно-правові акти, що визначають порядок і умови перевезень, користування засобами залізничного транспорту загального користування, безпеки руху, охорони праці, забезпечення громадського порядку, перетину залізничних колій іншими видами транспорту і комунікаціями, пожежної безпеки, санітарні норми та правила на залізничному транспорті України, є обов’язковими для всіх юридичних і фізичних осіб на території України».

Згідно Статуту залізниць України, розділ III, стаття 17: «Перевезення вантажів залізничним транспортом організовуються на договірних засадах. Форма договору про організацію перевезень вантажів встановлюється Правилами. Для забезпечення виконання договірних зобов'язань здійснюється місячне планування перевезень.

Умови та порядок організації перевезення в усіх видах сполучення визначаються Правилами.

Порядок розроблення, термін подання заявок, затвердження планів та облік виконання перевезень вантажів встановлюються Правилами, а військових перевезень — спеціальними інструкціями».

Щоб зрозуміти, якими саме «Правилами», дивимося статтю 5 Статуту залізниць України: «На підставі цього Статуту Мінтранс затверджує:

  1. Правила перевезення вантажів (далі — Правила);
  2. Технічні умови навантаження і кріплення вантажів;
  3. Правила перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України (далі — Правила перевезень пасажирів);
  4. інші нормативні документи.

Нормативні документи, що визначають порядок і умови перевезень, користування засобами залізничного транспорту, безпеки руху, охорони праці, громадського порядку, перетину залізничних колій іншими видами транспорту і комунікаціями, пожежної безпеки, санітарні норми та правила на залізничному транспорті, є обов'язковими для всіх юридичних і фізичних осіб на території України».

Тобто «Правила» — це «Правила перевезення вантажів». В розділі Правила розрахунків за перевезення вантажів (ст. 62 Статуту) Правил перевезень вантажів в пункті 2.3. зазначено: «Розрахунки за перевезення вантажу та вантажобагажу між залізницею і платником (відправником, одержувачем, експедитором) здійснюються на підставі договору (додаток 1), згідно з яким залізниця відкриває особовий рахунок кожному платнику (відправнику, одержувачу, експедитору) з присвоєнням коду платника».

В Додатку 1 до пункту 2.3 Правил розрахунків за перевезення вантажів знаходиться форма договору про організацію перевезень вантажів і проведення розрахунків за перевезення та надані залізницею послуги.

Договір не відповідає нормативно-правовим актам

Якщо подивитися на чинне законодавство, яке регламентує діяльність залізничного транспорту, форма договору на організацію перевезення вантажів має бути встановленою. Форма договору як додаток до пункту 2.3. Правил розрахунків за перевезення вантажів, затверджена Наказом №644 Міністерства транспорту України від 21.11.2000 року, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24 листопада 2000 р. за № 864/5085, є невід’ємною частиною даного діючого наказу.

Тож без зміни діючого наказу АТ «Укрзалізниця» не має права змінювати основний формат договору на організацію перевезення вантажів.

На сьогодні формат договору, за яким здійснюється перевезення вантажів «Укрзалізницею», відрізняється від встановленої Наказом форми, починаючі від назви самого договору та закінчуючи умовами договору. Якщо коротко, для прикладу: форма договору, встановлена законом, вміщується на 4-х аркушах формату А-4, а форма договору, який зараз діє, розміщена на 71-му аркуші формату А-4.

Назва формату договору, який встановлений Правилами, називається «Договір про організацію перевезень вантажів і проведення розрахунків за перевезення та надані залізницею послуги».

Назва договору, який зараз використовує «Укрзалізниця», називається «Договір про надання послуг з організації перевезення вантажів залізничним транспортом».

У договорі на 71 сторінку визначаються «Умови надання послуги: подача й забирання вагонів та контейнерів для навантаження або вивантаження на малодіяльні вантажні станції, для виконання комерційних операцій, а також роботи, пов’язані з прийманням, видачою, навантаженням і вивантаженням» (ст. 40-41). Ніби нова редакція договору від 01.06.2021 року, а «умови» так і залишилися. І таких «умов» у договорі дуже багато, умов, які відсутні в Правилах перевезення вантажів та за якими і має АТ «Укрзалізниця» працювати.

Історія порушення із запровадженням договору, який не відповідає нормативно-правовим актам, почалася в 2017 році, коли нові керівники «Укрзалізниці» забажали зробити єдиний договір замість 6-ти, які необхідно було укладати з дорогами. Це мало за мету спростити договірну роботу, зменшити навантаження та зосередити фінанси в одному місці. Ідея була хорошою, але це старт початку змін умов договору.

На офіційному сайті «Укрзалізниці» 28.07.2017 року було розміщено інформацію про те, що «на засіданні правління ПАТ «Укрзалізниця» була схвалена Концепція проведення договірної роботи ПАТ «Укрзалізниця» для організації вантажних перевезень та розрахунків за них і затверджена форма та умови договору про організацію перевезень вантажів і проведення розрахунків за перевезення та надані залізничним транспортом послуги (далі — Єдиний Договір)». Всім бажаючим користувачам залізничними послугами пропонувалося звертатися до ЦТЛ для укладання Єдиного Договору.

На сьогодні, якщо ви захочете укласти договір на організацію перевезення встановленої Наказом форми, з вами цей договір «Укрзалізниця» не підпише. Всі інструкції «Укрзалізниці», регіональних філій роблять посилання та роз’яснення, як укласти договір про надання послуг з організації перевезення вантажів залізничним транспортом на 71 сторінку. Формат такого договору був затверджений правлінням АТ «Укрзалізниця», та згідно чинного закону правління права на таке затвердження не має.

Питання, як це порушення законодавства буде врегульоване, наразі відкрите. А поки бажаючі визнати діючий договір про надання послуг з організації перевезення вантажів недійсним мають можливість це зробити.

Алексей Шахов, эксперт по аграрной логистике 

Мультимедиа