Основные вехи открытия рынка земли Украины в комиксах

02 июля 2021, 06:14 6080

Для Украины 1 июля 2021 знаковое историческое событие — открытие рынка земли сельскохозяйственного назначения. Открывается новая страница возможностей для Украины, агросектора, территориальных общин и собственников земельных участков.

AgroPortal.ua в партнерстве с ассоциацией «Украинский клуб аграрного бизнеса» подают главные даты и этапы земельной реформы в Украине.

*Текст подається мовою оригіналу

 

18.12.1990 р. Прийняття Верховною Радою УРСР Постанови «Про земельну реформу», відповідно до якої всі землі республіки було оголошено об'єктом земельної реформи.

18.12.1990 р. Земельний кодекс (Верховна Рада УССР), що визначає правовий режим передачі землі громадянам і сільськогосподарським підприємствам, установам та організаціям

30.01.1992 р. Прийняття Закону України «Про форми власності на землю», яким в Україні запроваджувалися три форми власності на землю: приватна, колективна і державна. При цьому юридично визнано, що дані форми власності є рівноправними.

13.03.1992 р. Прийняття Верховною Радою України Постанови «Про прискорення земельної реформи та приватизацію землі», якою розпочато процеси роздержавлення, паювання та приватизації землі в аграрних підприємствах.

26.12.1992 р. Прийняття Декрету Кабінету Міністрів України «Про приватизацію земельних ділянок», яким передбачена безоплатна передача у приватну власність земельних ділянок.

10.11.1994 р. Прийняття Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва», яким передбачалося проведення поділу переданих у колективну власність земель на земельні частки (паї) без виділення їх у натурі (на місцевості).

08.08.1995 р. Указ Президента України «Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям», яким розпочато паювання сільськогосподарських угідь з видачею членам колективних сільськогосподарських підприємств та пенсіонерам з їх числа сертифікатів на право на земельну частку (пай).

06.10.1998 р. Прийняття Закону України «Про оренду землі», яким врегульовано орендні відносини, а також передбачено можливість оренди земельних часток (паїв), що стало вкрай необхідним і важливим в умовах трансформації форм господарювання на селі.

03.12.1999 р. Прийняття Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки», яким передбачався вільний вихід членів КСП із складу цих підприємств зі своїми земельними і майновими паями та створення на їх основі інших суб’єктів господарювання, заснованих на приватній власності.

25.10.2001 р. Прийняття нового Земельного кодексу України, яким регулюються земельні відносини з метою створення необхідних умов для раціонального використання й охорони земель, рівноправного розвитку всіх форм власності на землю і форм господарювання.

20.12.2001 р. Прийнято Закон України «Про Державний бюджет України на 2002 рік», яким встановлений перший мораторій на продаж земель с/г призначення до 01.01.2005 року.

22.05.2003р. Прийняття Закону України «Про землеустрій», який визначає правові та організаційні основи діяльності у сфері землеустрою і спрямований на регулювання відносин, які виникають між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами із забезпечення сталого розвитку землекористування.

05.06.2003 р. Прийняття Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», який визначав організаційні та правові засади виділення власникам земельних часток (паїв) земельних ділянок у натурі (на місцевості) із земель, що належали колективним сільськогосподарським підприємствам, сільськогосподарським кооперативам, сільськогосподарським акціонерним товариствам на праві колективної власності, а також порядок обміну цими земельними ділянками.

06.10.2004 р. Прийнято Закон України «Про внесення змін до Земельного кодексу України», яким мораторій на відчуження с/г земель продовжено до 01.01.2007 року.

З 01.01.2007 р. по 13.07.2007р. було «вікно можливостей» для купівлі землі. Тоді закінчився мораторій, який діяв до 01.07.2007 року, і лише з 13.01.2007 року вступив в дію Закон Україні «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо заборони продажу земель сільськогосподарського призначення до прийняття відповідних законодавчих актів», який встановив мораторій до 01.01.2008 року.

28.12.2007 р. Прийнято Закон України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України», яким мораторій на відчуження землі продовжено до моменту набрання  чинності  законами  України  про державний земельний  кадастр  та  про  ринок земель.

19.01.2010 р. Прийнято Закон України «Про внесення змін до пунктів 14 і 15 розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України  щодо терміну на продаж земельних ділянок», яким мораторій продовжено до 01.01.2012 року.

07.07.2011 р. Прийнято Закон України «Про Державний земельний кадастр», який з 01.01.2012 року запровадив електронний кадастр земельних ділянок, що стало поштовхом для переходу від паперових карт до електронної реєстрації земельних ділянок.

20.12.2011 р. Прийнято Закон України «Про внесення змін до розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України щодо заборони на відчуження та зміну цільового призначення земель сільськогосподарського призначення», яким мораторій продовжено до 01.01.2013 року.

20.11.2012 р. Прийнято Закон України «Про внесення змін до Земельного кодексу України», мораторій продовжено до набрання чинності  законом про обіг земель сільськогосподарського призначення та до 01.01.2016 року.

21. 10.11.2015 р. Прийнято Закон України «Про внесення змін до розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель», мораторій продовжено до 01.01.2017 року.

06.10.2016 р. Прийнято Закон України «Про внесення зміни до розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель», мораторій продовжено до 01.01.2018 року.

07.12.2017 р. Прийнято Закон України «Про внесення зміни до розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України», яким мораторій продовжено до 01.01.2019 року.

10.07.2018 р. Прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», який вирішив питання правової долі земельних ділянок під проектними польовими дорогами та земельних ділянок колективної власності. 

20.12.2018 р. Прийнято Закон України «Про внесення змін до розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель», мораторій продовжено до 01.01.2020 року та до набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення.

31.03.2020 р. Прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення», який відкриває ринок с/г земель для громадян України(до 100 га), громад та держави України з 01.07.2021 року. А з 01.01.2024 року продаж земель до 10 тис. га для українських компаній та громадян України.

13.04.2020 р. Прийнято Закон України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних», який передбачає функціонування Національного порталу геопросторових даних, у якому громадяни знайдуть всі відомості про земельні ділянки, будівлі, дороги, адреси та інше.

27.05.2020 р. Прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель», який запроваджує комплексні плани розвитку територій, відміняє види цільового використання земель та запроваджує функціональні зони.

28.04.2021 р. Прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», який назвали «Земельною Конституцією», запроваджує передачу земель громадам, дерегуляцію в землевпорядкуванні, чітку процедуру реалізації переважного права на купівлю землі. 

18.05.2021 р. Прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони», який запроваджує продаж та оренду земель на електронних земельних торгах через систему Прозорро.