Со второго семестра 2020-2021 учебного года студенты проекта «Совершенствование магистерской программы по агрономии на юге Украины» будут проходить практику в одном из 12 аграрных предприятий юга Украины. Вместе с подготовленными менторами-практиками студенты окунутся в реальную производственную практику аграрного бизнеса, станут участниками реальных бизнес-кейсов, овладеют современными профессиональными навыками и компетенциями в области агрономии и познакомятся с агротехнологиями в условиях орошаемого земледелия.

* Текст подається мовою спілкування

Це і є особливість проєкту, який впроваджується асоціацією «Український клуб аграрного бізнесу», Херсонським державним аграрно-економічним університетом та групою компаній «Агроф'южн» за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку.

Цей проєкт — оновлена та вдосконалена магістерська програма на базі ХДАУ, перший рік імплементації якої припав на 2020-2021 навчальний рік. Її особливість полягає в урізноманітненні процесу навчання майбутніх магістрів з агрономії, нововведення до якого робились за допомоги європейських фахівців з дуальної освіти агрономічного напрямку. Також були враховані побажання та вимоги представників аграрних компаній півдня України щодо кваліфікації та навичок майбутніх випускників та суттєво розширена програми практики та стажування. Підсумком цієї роботи стала нова магістерська програма з агрономії, що відповідає сучасним вимогам та здатна забезпечити підготовку фахівців високого рівня сучасних стандартів аграрного ринку України.

Окремою частиною проєкту є «teaching the teachers» — серія тренінгів та семінарів для викладачів та методистів університету. Ця програма підвищення кваліфікації  покликана допомогти викладачам адаптуватись до нової програми та посилити свій потенціал. Вже відбулось кілька лекцій та семінарів, які отримали схвальні відгуки від усіх учасників, у другому семестрі темп буде навіть пришвидшено.

Стейкхолдери проєкту розповіли про очікування від нього, хід реалізації та вплив ініціативи на розвиток аграрної галузі України.


Чим проєкт «Удосконалення магістерської програми з агрономії на півдні України» важливий і яким Ви бачите його вплив на ситуацію з агроосвітою в Україні?

Анатолій Циркун, керівник робочої групи проєкту «Удосконалення магістерської програми з агрономії на півдні України», «Український клуб аграрного бізнесу»:

 

Впевнений, що наш спільний проєкт може змінити ситуацію в країні одразу на декількох рівнях.

По-перше, на рівні бізнесу: ми підготуємо студентів, які одразу отримають доступ до сучасних технологій та практик, а згодом потраплять на роботу до передових аграрних компаній, маючи новітні знання та реальний досвід розв'язання практичних завдань. Наші партнери від бізнесу вже чекають на них, хоча студенти лише закінчують перший семестр. Ментори вже обрані, студенти погоджують з ними теми магістерських робіт та вже обмінюються запитаннями та досвідом. Таким чином ми продемонструємо бізнесу, що випускники можуть бути одразу готовими до роботи та не потребувати додаткового довготривалого навчання.

По-друге, на рівні регіону: переважна більшість студентів планує працювати в компаніях або представництвах компаній у південному регіоні. Це дозволить лише за кілька років додати «нову кров» у місцевий бізнес.

По-третє, дуже важливим є освітній рівень. Оновлення магістерської програми та підвищення кваліфікації викладачів дозволить вплинути на загальний рівень освіту в регіоні, а магістри-випускники, впевнений, не лише стануть наочним прикладом сучасного навчання, але й швидко зароблять авторитет, щоб стати гостьовими лекторами ХДАУ та надихати вже нових студентів на навчання та долучення до проєкту. Це підвищить цінність університету та залучить нових абітурієнтів.


Чому для ЄБРР важливо ініціювати та підтримувати проєкти на кшталт «Удосконалення магістерської програми з агрономії на півдні України»?

Аліна Білан, керівник проєктів Технічної Співпраці в АПК, ЄБРР:

 

У 2016 році Європейський Банк Реконструкції та Розвитку провів глибинне дослідження пріоритетних напрямків розвитку аграрного сектору України. Дослідження показало, що однією з ключових проблем сектору є низький рівень освіти та недостатній рівень кваліфікації кадрів.

Загальновизнаним є факт, що високий рівень освіти в країні є основною умовою для забезпечення високого темпу розвитку економіки та покращення рівня життя. Показник високої якості освіти є не менш важливим за сприятливий інвестиційний та підприємницький клімат в країні. Адже навіть за наявності сприятливих інвестиційних умов та доступу до сучасних технологій, без професійних та мотивованих спеціалістів розвиток сектору та економіки країни в цілому неможливий. 

Про необхідність покращення освіти постійно сигналізують оператори аграрного бізнесу. Компаніям важко залучати кваліфікований персонал для роботи в аграрному секторі. Питання підвищення кваліфікації кадрів самотужки намагаються розв'язувати більш ніж половина роботодавців України. Саме задля підвищення конкурентоздатності системи аграрної освіти, покращення доступу до економічних можливостей молоді та сільського населення, а також підтримки зусиль приватного сектору, ЄБРР долучається до проєктів освітнього та інклюзивного напрямку.

Які ще освітні програми розвиває та підтримує ЄБРР в Україні?

Сферою діяльності Європейського Банку Реконструкції та Розвитку в освітньому напрямку на теренах України є підтримка центрів практичної підготовки молодих спеціалістів, оновлення навчальних програм в аграрних закладах освіти, підвищення кваліфікації академічного складу університетів, запровадження елементів дуальної освіти, залучення до освітнього процесу провідних міжнародних та українських експертів-практиків.

Об'єднуючи зусилля із клієнтами та партнерами Банку, провідними українськими асоціаціями та закладами освіти, ЄБРР розробляє, запроваджує та здійснює моніторинг освітніх ініціатив, що мають на меті стимулювання державного та приватного партнерства, зміцнення потенціалу навчальних закладів, підвищення рівня кваліфікації та запровадження умов для рівного доступу до знань та працевлаштування для спеціалістів аграрного сектору. 

Нещодавно ЄБРР успішно завершив проєкт з підвищення кваліфікації фахівців малого та середнього бізнесу в рамках програми EU4Business. Основним доробком цього проєкту стали сучасні знання та навички від провідних провайдерів знань України та ЄС, які здобули представники малого та середнього бізнесу України. Ці знання допоможуть їм ефективно розвивати свій бізнес та виходити на високоприбуткові ринки ЄС та всього світу.

Пандемія COVID-19 внесла свої корективи у розвиток сектору освіти. Окрім негативного впливу, пандемія спровокувала стрімке зростання он-лайн освіти та всіх супутніх секторів. Перехід навчання у віртуальний простір вимагає від всіх учасників освітнього процесу оволодіння новими технологіями, вміннями та навичками. ЄБРР не залишаться осторонь цих сучасних тенденцій та активно підтримує та розвиває програми цифрової передачі знань в аграрному секторі.


Розкажіть, будь ласка, більш детально про політику ЄБРР, передбачену програмою технічної співпраці Гендерної та Економічної Інклюзивності?

Маргарита Кальдероне, провідний економіст з питань гендерної та економічної інклюзивності, ЄБРР:

 

Європейський Банк Реконструкції та Розвитку переконаний, що сприяння захисту рівних прав та можливостей є невід»ємною частиною переходу до інклюзивної ринкової економіки.

Інклюзивна ринкова економіка гарантує, що будь-хто, незалежно від статі, місця народження, соціально-економічного становища, віку чи інших обставин, матиме повний та рівноправний доступ до ринку праці, фінансування, підприємництва і, таким чином, братиме повноправну участь в економічному житті суспільства.  З цією метою у травні 2017 року Банк розробив та прийняв до виконання Стратегію економічної інклюзивності та започаткував програму технічної співпраці Гендерної та Економічної Інклюзивності, направлену на сприяння захисту рівних економічних прав, та заохочення приватного сектору до впровадження інклюзивного підходу з метою розширення доступу до зайнятості, знань та навичок для соціально вразливих груп населення — молоді, жінок та людей з менш розвинених та віддалених регіонів країни.

Підхід ЄБРР до економічної інклюзивності підкреслює важливість встановлення міцних партнерських відносин між клієнтами Банку (роботодавцями) та місцевими освітніми закладами для запровадження високоякісних навчальних програм і, таким чином, створення ефективних шляхів до робочих місць. Поряд із цим, Банк допомагає вирішувати оперативні виклики, з якими стикаються роботодавці в процесі набору, утримання та підвищення кваліфікації людського капіталу, водночас створюючи ефективні шляхи до навчання та робочих місць для молоді. Ця модель була успішно застосована Банком до проєктів у різних галузях економіки, включаючи агробізнес, який є важливий напрямком діяльності ЄБРР в Україні.

Які можливості надає Банк в рамках цієї програми?

В Україні агробізнес відчуває гострий дефіцит кваліфікованих кадрів. Програма є в першу чергу цікавою для роботодавців, які не задоволені результатами освіти та рівнем кваліфікації кадрів, та зацікавлені у запровадженні  освітніх ініціатив, спрямованих на подолання розриву між сучасними вимогами бізнесу до знань та навичок та наявним станом освіти.

Такі ініціативи включають можливості з розробки та оновлення навчальних планів, програм стажування та практики, пілотних програм дуальної освіти, встановлення партнерських відносин з навчальними закладами для забезпечення тіснішого зв'язку між теоретичною та практичною частинами навчання, управління знаннями, поширення та передачі вмінь та навичок.


Ініціатива щодо вдосконалення магістерських програм з агрономії виходила не тільки з університету, а й від провідних агровиробників південного регіону України, зокрема, групи компаній «Агроф'южн». На вашу думку, співпраця бізнесу і освіти: чому це необхідно?

Наталя Прижигалінська, HR-директор, група компаній «Агроф'южн»:

 

Світ дуже швидко змінюється, а разом з ним змінюється і бізнес-середовище. Аграрна галузь не стала винятком і нині стрімко прогресує в технологічному та інноваційному аспектах.

Як наслідок, змінилися вимоги до вмінь і навичок працівників, їхньої освіти та професіонального досвіду. Ми відчуваємо на собі, що кваліфікація випускників, кількість молодих фахівців у певних галузях, якість отриманих ними знань і навичок не задовольняють наших потреб.

Проєкт «Удосконалення магістерської програми з агрономії на півдні України» дає нам можливість встановити рівні ефективні партнерські відносини в питаннях замовлення та підготовки кадрів нового покоління.

Настав час бізнесу стати реальним замовником змін в стандартах підготовки майбутніх фахівців.

Які Ваші очікування від проєкту?

Програма «Удосконалення магістерської програми з агрономії на півдні України» — це унікальний формат, який вже змінює освіту. Я маю великі сподівання, що в результаті участі в даному проєкті виграють і студенти, які швидко зможуть отримати практичні навички, і бізнес, який за витрачені час і кошти отримає підготовленого спеціаліста.

В даному проєкті важливо зосередити увагу також на перепідготовці викладачів, тобто застосувати модель «teach the teachers». Така модель дозволить поширити отримані знання на значно більшу кількість студентів. Саме викладачі відіграватимуть ключову роль в системних змінах стандартів освіти. Впроваджуючи механізм виробничого стажування та підвищення кваліфікації в умовах реального бізнесу, ми зможемо підвищити професійні навики викладачів. 

Ринок праці нарешті буде поповнюватись аграрними кадрами нового покоління — універсальними польовими командирами з широким профілем знань, які знають і розуміють рослинництво, зрошення, інженерію, економіку та принципи роботи в команді.


AgroPortal.ua за матеріалами освітньої програми «Агрокебети»

 

Мультимедиа