logo

Блоги

Рейдерство. Не так страшні слабкі місця, як важливі сильні сторони Джерело фото: Kosovan Legal Group

Рейдерство. Не так страшні слабкі місця, як важливі сильні сторони

Блоги Анатолій Косован 20 березня 2019. 09:00 2973

У попередніх матеріалах розкрито чимало підстав та слабких місць для нападів на агровиробників та різні види їхніх активів. Сьогодні хотілося б дати ще кілька загальних порад для убезпечення компаній від зазіхань сторонніх осіб.

Раніше ми трохи описали, як втручання в діяльність компанії може відбуватися за рахунок намагань колишнього директора поновитися на посаді. Однак, зважаючи на той факт, що директор є фактично особою, що безпосередньо керує компанією та має право на її представництво без довіреності, згідно положень ст. 39 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», в тому числі на укладення правочинів та розпорядження майном, з діяльністю цієї особи пов’язані й інші ризики.

Чинний на даний момент Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», а саме ч. 2 ст. 39 передбачає, що до компетенції виконавчого органу товариства належить вирішення всіх питань, пов’язаних з управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників та наглядової ради товариства (у разі утворення).

До того ж ч. 5 ст. 11 зазначеного закону вимагає зазначення у статуті товариства з обмеженою відповідальністю в т.ч. компетенції органів управління. Також згідно ч. 1 ст. 88 Цивільного кодексу України така сама вимога розповсюджується на статутні документи будь-яких юридичних осіб.

Отже, повноваження директора повинні бути зазначені в статуті юридичної особи та можуть бути обмежені.

Керуючись вищезазначеним, ми рекомендуємо обмежувати повноваження директора за трьома факторами:

 1. За сумою угод, які можуть бути укладені директором без погодження із загальними зборами.
 2. За предметом угод, наприклад: купівлі-продажу нерухомості, кредитні угоди, позики, аграрні розписки, поруки, застави, іпотеки, розірвання та припинення договорів оренди землі, видача векселів тощо
 3. Участь та видача довіреностей для участі у судових засіданнях стосовно тих самих угод і прав на нерухоме майно та інших спорів, предмет яких перевищує певну суму або стосується конкретних прав компанії.

Більше того, ст. 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» передбачає обов’язковість наявності в реєстрі даних про керівника юридичної особи та наявність обмежень щодо представництва ним юридичної особи.

Таким чином, дані про обмеження повноважень директора будуть наявними не тільки в статуті, але й у відкритому реєстрі. Це дасть можливість засновникам компанії контролювати укладення суттєвих угод та вчинення інших дій керівником, не дозволить вчинити дії з перевищенням повноважень, особливо угод із банками, угод, що вимагають нотаріального посвідчення та державної реєстрації. У випадку ж вчинення угод із перевищенням повноважень та без згоди загальних зборів це буде достатньою підставою для визнання договору недійсним.

До того ж, положенням ч. 4 ст. 92 Цивільного кодексу України передбачаються стягнення збитків з керівника у випадку їх нанесення в результаті порушення обов’язків щодо представництва. Слід звернути увагу на той факт, що розгляд таких спорів ч. 1 ст. 20 Господарського процесуального кодексу України віднесено до юрисдикції господарських судів.

Аби уникнути зловживань з боку звільнених керівників, ми також рекомендуємо проводити зміну запису про керівника юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань саме на наступний день після його звільнення. Це не дасть можливості зловживати наявним в Єдиному державному реєстрі записом для вчинення будь-яких юридичних дій після фактичного звільнення.

Запис у реєстрі юридичних осіб є не єдиним місцем, куди необхідно вчасно подавати інформацію про зміну керівника. Не менш важливим є своєчасне повідомлення обслуговуючих банків та оперативна ануляція ключа ЕЦП. В протилежному випадку вже звільнений керівник фактично буде мати можливість скористатися наявними в нього ключами для розпорядження коштами на рахунку компанії.

Продовжуючи мову про особу директора, варто поговорити не тільки про захист від зловживань зазначених осіб, але й про їх захист в інтересах компанії.

Звісно, найкращою ситуацією для бізнесу є надійність, лояльність та навіть відданість керівника компанії. Саме тому можна порадити заздалегідь провести пошук адвокатів, щонайменше досвідчених у кримінальних справах, задля укладення договору про надання правової допомоги. Наявність такого договору дасть можливість значно скоротити дорогоцінний час для вступу захисника у будь-яку справу з метою захисту інтересів керівника, а отже і самої компанії. Укладення таких самих договорів можна порадити і власникам компанії, які зазвичай приймають активну участь у діяльності власного аграрного бізнесу.

Наступною порадою є ретельний вибір контрагентів, особливо при укладенні суттєвих угод за сумою, предметом та строком дії.

На даний момент в Україні існує більше 70 відкритих баз даних. Значна частина з них може бути використана для перевірки контрагентів, їхньої надійності, наявності повноважень керівника, наявності прав на нерухоме майно та їх обмежень, відсутності судових справ, податкових застав і боргів, виконавчих проваджень, справи про банкрутство тощо. До того ж, на даний момент є чимало як електронних сервісів, так і компаній, які надають комплайєнс-послуги.

Саме надійність та чистота ведення бізнесу діловими партнерами забезпечить надійність та своєчасність виконання контрагентом зобов’язань, зменшить можливість зловживання правами за договором та позбавить подальших неприємних питань щодо конкретної транзакції як з боку контролюючих, так і правоохоронних органів.

Ще однією прикрою стороною українських реалій є тиск на бізнес з боку правоохоронних та контролюючих органів. Тому черговою порадою буде чистота ведення бізнесу, уникнення порушень та кримінальних діянь, своєчасне подання коректної звітності та належна сплата податків. На жаль, ні для кого не є секретом наявність та розмір готівкового ринку сільськогосподарських культур, який в тому числі можливий за рахунок заниження врожайності. Такі дії в тому числі можуть стати підставою для порушення кримінальної справи щодо керівництва компанії і відповідно використання її в якості тиску.

Окрім заходів забезпечення кримінального провадження та запобіжних заходів, таких як відсторонення від посади, тимчасове вилучення та арешт майна, утримування під вартою тощо, не варто забувати і про менш радикальні, але не менш дієві заходи державного впливу, як, наприклад, податкові застави.

Так, згідно ст. 89 Податкового кодексу України податкова застава виникає в т.ч. у наступних випадках:

 • у разі несплати у строки, встановлені цим Кодексом, суми грошового зобов’язання, самостійно визначеної платником податків у податковій декларації, з дня, що настає за останнім днем зазначеного строку;
 • у разі несплати у строки, встановлені цим Кодексом, суми грошового зобов’язання, самостійно визначеної контролюючим органом, з дня виникнення податкового боргу.

Право на податкову заставу варте окремого дослідження, але основне, що варто пам’ятати, — що згідно положень п. 89.2 ст. 89 Податкового кодексу України право податкової застави поширюється на будь-яке майно платника податків, яке перебуває в його власності. По своїй суті податкова застава є зупиненням видаткових операцій на рахунках платника податків та забороною відчуження таким платником податків майна.

Таким чином, несумлінне ставлення агровиробника до ведення податкового обліку та звітності, оформлення сумнівних угод без консультування з юристами, а також до своєчасної сплати податків може призвести до блокування активів компанії та зробити неможливим ведення господарської діяльності.

Черговою корисною порадою є підготовка та навчання співробітників. Мається на увазі проведення тренінгів з метою пояснення їхніх прав та прав представників контролюючих і правоохоронних органів. Дана порада також стосується компаній, в яких є юрист або навіть юридичний відділ, адже зазначені особи не завжди бувають в офісі, або про них налякані колеги просто не згадують у критичний момент. Непоодинокими є випадки, коли співробітники компанії, не будучи підготовленими до зустрічі з представниками держави, надають їм документи та інформацію, не перевіряючи ані підстави, ані повноваження, ані їхнє документальне та належне підтвердження, до того ж досить часто надається значно більший обсяг інформації, аніж той, який міг би бути обґрунтовано наданий.

Найкращим запобіжником, особливо стосовно ризиків, пов’язаних із правом оренди землі, буде проведення соціальної активності в населених пунктах, де проживають орендарі. Саме підтримка пайовиків і робота з ними активних представників компанії, досить часто з активних жителів населеного пункту, допомагає уникнути не тільки невдоволень, але й намагань третіх осіб укласти з орендодавцями паралельні договори, отримати довіреності на розірвання договорів та скасування їхньої реєстрації.

Всім відоме прислів’я: «Один у полі не воїн». Саме тому ми також рекомендуємо виробникам вступати до профільних громадських організацій та об’єднань, самим створювати сільськогосподарські кооперативи або приєднуватися до існуючих. Саме участь у таких об’єднаннях дозволить не тільки захистити свої активи, але й свої економічні інтереси, виступити більш сильним контрагентом та отримати інші конкурентні переваги.

Окремо варто зазначити, які ж дії може вчинити компанія, якщо все-таки напад на неї стався.

Такими першочерговими активностями в залежності від ризиків та об’єктів нападу можуть бути:

 1. Звернення до обслуговуючих та професійних в аграрній сфері адвокатів.
 2. Звернення до правоохоронних органів.
 3. Звернення до антирейдерських штабів, які існують майже в усіх областях та функціонують у період збору врожаю.
 4. Звернення за підтримкою до орендодавців.
 5. Звернення до ЗМІ, розміщення інформації в соцмережах з метою привернення уваги правозахисників, суспільства та державних високопосадовців.
 6. Звернення до профільних громадських організацій, спілок, асоціацій, союзів, членів кооперативів тощо.
 7. Звернення до охоронної компанії.

На жаль, викласти повний перелік порад для будь-якої ситуації не є можливим, адже кожен кейс індивідуальний і вимагає персоніфікованого підходу. Однак у цій серії матеріалів щодо захисту агробізнесу наведені основні та найважливіші шляхи та методи забезпечення безпеки активів та бізнесу компанії, які залежать від самого виробника. Більше того, описані дії не є витратними як за часом, так і за фінансовими ресурсами. Проте в будь-якому випадку вони вимагають бажання убезпечити свій бізнес та системно підійти до його захисту. Незважаючи на наведене та на загальновідому істину про те, що легше та дешевше уникнути нападу, аніж від нього відбиватися, цього не завжди достатньо для мотивації на вчинення превентивних дій. Якщо ж нам все-таки вдалося переконати вас подумати про власний захист, то зверніть увагу, що виключно запровадження повного комплексу заходів дасть найбільшу вірогідність того, що ваша компанія залишиться осторонь масиву інформації щодо чергових рейдерських нападів.

Подбайте про свій бізнес заздалегідь!

Анатолій Косован, керуючий партнер Kosovan Legal Group


Думка автора може не збігатися з думкою редакції. Відповідальність за цитати, факти і цифри, наведені в тексті, несе автор.

Ключові новини аграрного ринку в Telegram

Новини

Показати все

Блоги