logo

Блоги

Одна з найбільших системних реформ територіальної організації влади отримала новий імпульс Джерело фото: з особистого архіву Миколи Кучера

Одна з найбільших системних реформ територіальної організації влади отримала новий імпульс

Блоги Микола Кучер 15 лютого 2017. 15:06 2046

Перший пленарний тиждень VI сесії Верховної Ради пройшов з результатом для продовження реформи децентралізації в нашій державі та об’єднання і функціонування територіальних громад. Парламентом прийнято в цілому надзвичайно важливі законопроекти на шляху до децентралізації та розвитку територіальних громад.

Тож зупинюся детальніше на цих законопроектах.

№ 4772 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо добровільного приєднання територіальних громад)».

Цей закон визначає чіткий механізм розширення громад за допомогою зміцнення їхнього фінансово-економічного становища. Це важливий крок у бік європейського майбутнього, де в основі благополуччя держави лежать заможні самодостатні громади. У нас же раніше все було навпаки. Центр змушував місцеве самоврядування мало не випрошувати кошти й бідність на місцях породжувала загальну бідність України.

Законопроект спрощує процедуру добровільного об’єднання територіальних громад, надає право громадам за спрощеною процедурою приєднуватися до вже створеної об’єднаної громади. Він сприятиме формуванню справді спроможних громад, відповідно до затверджених Перспективних планів без порушення Методики формування таких громад.

Змінами, зокрема, визначаються параметри, після досягнення яких новостворена територіальна громада може вважатися спроможною. Така громада повинна бути створена навколо центру, визначеного Перспективним планом формування територій громад області, і в ній має проживати не менше половини мешканців від кількості, передбаченої Перспективним планом. Кожна наступна територіальна громада об’єднується з цією громадою за спрощеними процедурами. Також у приєднаних територіальних громадах проводяться вибори депутатів ради об’єднаної громади, у той час як вибори голови об’єднаної громади не проводяться. Таким чином, у раді новоствореної громади будуть представники від усіх територій. 

№ 2489 «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Закон стосується менеджменту, який працюватиме в системі об’єднаних територіальних громад. Якість кадрового ресурсу — це наша вічна біда й головний біль. Тому в процесі децентралізації мусимо зробити так, щоб до влади на місцях прийшли відповідальні перед людьми фахівці, тож документом вводиться конкурсний відбір службовців місцевого самоврядування, а також вимоги, які не дозволять працювати в органах місцевого самоврядування особам, що не пройшли спеціальну перевірку і підпадають під дію Закону «Про очищення влади».

Метою законопроекту є встановлення нових правових та організаційних засад служби в органах місцевого самоврядування як професійної та політично неупередженої діяльності на благо держави і громади, а також для гарантування реалізації громадянами України права рівного доступу до служби в органах місцевого самоврядування.

Законом передбачається створення правових передумов для:

  • підвищення престижності служби в органах місцевого самоврядування;
  • врегулювання статусу службовця органу місцевого самоврядування;
  • рівного доступу до служби в органах місцевого самоврядування виключно на основі заслуг;
  • прозорого прийняття на службу до органів місцевого самоврядування;
  • стимулювання кар’єрного зростання;
  • деполітизації;
  • нової моделі оплати праці, що мінімізує суб`єктивізм керівника;
  • впровадження ефективного механізму запобігання корупції;
  • підвищення рівня соціального та матеріального захисту службовців.

Закон містить ряд новел, головними серед яких є: новий поділ посад в органах місцевого самоврядування на категорії; вимоги до політичної неупередженості службовців; вимоги до рівня професійної компетентності особи, яка претендує на зайняття посади в органах місцевого самоврядування; порядок проведення конкурсу; новели щодо оплати праці, преміювання та заохочення.

№ 4742 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо статусу старости села, селища)».

Цей законопроект розроблено з метою більш чіткого визначення статусу старости шляхом визначення просторових меж його діяльності, кола повноважень, підстав та порядку дострокового припинення повноважень, гарантій діяльності.

Законопроектом передбачається внести зміни до окремих законодавчих актів України, що передбачають:

1) закріплення принципу, згідно з яким посада старости запроваджується в усіх селах, селищах, жителі яких увійшли до складу об’єднаної територіальної громади (крім сіл, селищ, які визначені адміністративним центром об’єднаної громади). При цьому з метою визначення просторових меж діяльності старости пропонується ввести в чинне законодавство України поняття «старостинський округ», межі якого збігаються з межами території юрисдикції рад тих громад, які об’єдналися. Запровадження повсюдності інституту старост у межах об’єднаної територіальної громади є важливою гарантією захисту прав та інтересів жителів всіх сіл та селищ, що перебувають на її території;

2) закріплення повноважень старости в таких основних сферах:

- представлення та захист прав і законних інтересів жителів сіл, селищ в межах старостинського округу;

- сприяння у здійсненні повноважень органів місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади, їх посадових осіб, депутатів місцевої ради в межах старостинського округу;

- моніторинг стану виконання на території старостинського округу рішень органів місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади, розпоряджень їх посадових осіб;

- моніторинг стану довкілля, стану об’єктів соціальної та комунальної інфраструктури, стану правопорядку, а також стану дотримання прав і законних інтересів жителів сіл, селищ відповідного старостинського округу у сфері соціального захисту, культури, освіти, спорту, туризму, житлово-комунального господарства, реалізації їх права на працю, медичну допомогу;

- сприяння організації та діяльності органів самоорганізації населення, громадських організацій, використанню форм прямої демократії для вирішення питань місцевого значення;

3) визначення періодичності та порядку звітування старости про свою роботу;

4) поширення на старосту гарантій діяльності депутатів місцевих рад, передбачених законом про статус депутатів місцевих рад;

5) встановлення підстав та порядку дострокового припинення повноважень старости;

6) поширення на старост положень Закону України «Про запобігання корупції» в частині звільнення сільських, селищних, міських голів від проведення спеціальної перевірки.

№ 4110 «Про внесення змін до деяких законів України щодо набуття повноважень сільських, селищних, міських голів».

Закон передбачає, що набуттю повноважень сільським, селищним, міським головою має передувати його реєстрація відповідною територіальною виборчою комісією.

Документ унормовує питання набуття повноважень сільського, селищного, міського голови та обмежує можливості сумісництва посади голови громади з іншими видами діяльності.

Тож можу відзначити, що одна з найбільш успішних системних реформ територіальної організації влади в країні, нарешті, отримала свій новий законодавчий імпульс і спроможність до вдосконалення та подолання штучних бар'єрів задля підвищення якості і рівня життя мешканців територіальних громад України.

Однак залишається ще один надзвичайно важливий законопроект, необхідний для удосконалення та продовження процесу децентралізації, а саме  — законопроект № 5520, який розблокує процес об’єднання громад, що входять до суміжних районів. Саме з цієї причини  Центральна виборча комісія відмовила в об’єднанні вже 28 громадам.  На жаль, це питання дуже складне, однак водночас і надзвичайно важливе для самої реформи децентралізації.

Микола Кучер, народний депутат України


Думка автора може не збігатися з думкою редакції. Відповідальність за цитати, факти і цифри, наведені в тексті, несе автор.

Ключові новини аграрного ринку в Telegram

Новини

Показати все

Блоги