logo

Спецпроекты

Аграрный лайфхак // Внекорневая подкормка на посевах кукурузы

Аграрный лайфхак // Внекорневая подкормка на посевах кукурузы

Спецпроекты 18 июня 2020. 06:27 2524

Кукуруза, вследствие особенностей роста и развития, нуждается в особых требованиях к обеспечению питательными веществами. На начальном периоде (до образования первого надземного междоузлия) кукуруза растет очень медленно, кроме того, ощущается стрессовое воздействие гербицидного внесения на молодые растения.

*текст подається мовою оригіналу 

Споживання поживних речовин молодою ще слаборозвиненою кореневою системою невисоке, внесене під оранку основне добриво ще недоступне, а отримати в повному обсязі поживні речовини з добрив, які вносились при посіві, молода рослина кукурудзи не в змозі. Нестача елементів живлення у період від появи сходів до 7-9 листка є досить критичною, оскільки саме в цей період формуєтся стебло, коренева система та генеративні органи, які формують майбутній урожай. Проведення ефективного листового підживлення в цей період — життєво важливий для кукурудзи захід.

Інтенсивний ріст та споживання поживних речовин рослиною починається від фази 7-9 листків, досягнувши максимуму до моменту викидання волоті. В цей період кукурудза може засвоювати поживні речовини з глибоких шарів ґрунту до 1,2-1,5 м, використовуючи добрива, які були внесені восени.

Виходячи із зазначених етапів розвитку кукурудзи та з урахуванням вимог живлення компанія LNZ Group має ексклюзивно розроблене органо-мінеральне добриво Стример МММ.

Стример МММ забезпечує рослини основними поживними речовинами, необхідними для оптимального росту та розвитку. До складу мікродобрива входять макро- та мікроелементи в хелатних та інших легкодоступних формах, які сприймаються рослинами як частина власної структури.

Хелатуючим агентом виступає етідронова кислота, яка регулює рух води в клітинах та зменшує утворення в них нерозчинних сполук.

Етідронова кислота — органічна сполука, до складу якої входить легкодоступний фосфор. Це виключає утворення неводорозчинних фосфатів металів. В основному проводять одноразове підживлення у фазу 3–5 листків. Від наявності елементів живлення, особливо фосфору, залежить кількість качанів на рослині та зерен на них.

*Ознаки дефіциту фосфору
*Ознаки дефіциту фосфору

Склад Стример МММ, норма 1-2 л/га 

NH2

≥ 40 г /л

NH4

≥ 28 г /л

NO3

≥ 70 г /л

P2O5

22 г /л

K2O

44 г /л

SO3

36 г /л

Fe

6,3 г /л

Zn

8 г /л

Mn

5,8 г /л

B

6 г /л

Co

0,04 г /л

Mo

0,12 г /л

Стример МММ має потужний фізіологічний вплив на рослину, який:

  • компенсує нестачу поживних речовин з ґрунту в період несприятливих умов росту, коли потреби рослин перевищують поглинальну здатність кореневої системи;
  • стимулює засвоєння рослинами поживних речовин із ґрунту;.
  • підвищує стійкість рослин до хвороб та стресових умов на 30%;
  • сприяє підвищенню врожайності культури та покращує якість продукції.

У фазу 7–8 листків кукурудза дуже добре реагує на листкове підживлення мікроелементами (магнієм, цинком, марганцем, залізом), і саме у цей період за рахунок їх застосування покращується озерненість качана та якість продукції.

Виніс елементів живлення з ґрунту зерновою кукурудзою

*Джерело: INRA Bordeaux
*Джерело: INRA Bordeaux

Цинк (Zn). Інтенсивність поглинання цинку рослинами з ґрунту залежить від його кислотності — на нейтральних і лужних ґрунтах вона незначна. У таких ґрунтах, а також при рясному підживленні фосфором цинк сильно зв'язується у верхніх горизонтах, в результаті чого може відбуватися цинкове голодування, особливо у культур із глибоким розташуванням коренів (кукурудза), куди цинк не потрапляє.

Зменшення при цьому кількості засвоюваного цинку в ґрунті пояснюється утворенням важкорозчинних фосфатів цього елемента.

Дефіцит цинку знижує поглинання амонійного азоту. При нестачі цинку в рослинах знижується накопичення цукрів, збільшується кількість органічних кислот, порушується синтез білка, при цьому зростає вміст небілкових форм азоту — амідів і нітратів.

*Ознаки дефіциту цинку
*Ознаки дефіциту цинку

Стример ZN — препарат, який ефективно ліквідує дефіцит цинку в рослинах. Добриво містить високу концентрацію іонів цинку, що забезпечує зменшення його доз внесення, а отже і витрати на гектар.

Склад Стример ZN, норма 1-2 л/га

Zn

120 г /л

S

144 г /л

N

28 г /л

Стример ZN має потужний фізіологічний вплив на рослину, який:

  • посилює розвиток репродуктивних органів;
  • сприяє інтенсивному проростанню пилку, покращує якість запилення квіток;
  • підвищує активність ферментів, активізує білковий і фосфорний обмін;
  • викликає інтенсивне засвоєння рослиною вологи з ґрунту;

Отже, застосування листкових  підживлень високоякісними мікроелементними добривами від LNZ забезпечує значне підвищення урожайності як кукурудзи, так і інших культур, навіть у малосприятливих умовах.

AgroPortal.ua за матеріалами агрономічної служби LNZ Group


Ключевые новости аграрного рынка в Telegram

Новости

Показать все

Блоги