logo

Украина

В Украине продолжается конкурс инновационных проектов развития туризма на сельских территориях

В Украине продолжается конкурс инновационных проектов развития туризма на сельских территориях

Украина 19 августа 2020. 12:34 1849

Всеукраинский молодежный конкурс инновационных проектов развития туризма на сельских территориях проводится в рамках провозглашения 2020 года Годом развития туризма в регионах и на сельских территориях и предполагает учет кризисных явлений, связанных с пандемией.

*умови участі в конкурсі подаються мовою оригіналу

Мета конкурсу: залучення молоді до розробки та впровадження проєктів місцевого економічного розвитку, підтримка підприємницької та інноваційної проєктної діяльності та популяризація сільського туризму як дієвої форми соціально-економічного розвитку сільських територій.

Організатори:

  • ГО «Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні»;
  • Кафедра країнознавства та туризму географічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка;
  • Кафедра географії України географічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка;
  • Кафедра туристичного та готельно–ресторанного бізнесу і консалтингу НУБіП України;
  • Кафедра аграрного, земельного та екологічного права ім. академіка В.З. Янчука НУБіП України.

За підтримки:

  • Державного агентства розвитку туризму України;
  • ГС «Національна туристична організація України»;
  • ВАОМС «Всеукраїнська асоціація громад»;
  • Проекту ЄС «Підтримка розвитку системи географічних зазначень в Україні».

Умови і порядок проведення конкурсу

Терміни проведення конкурсу: квітень-листопад 2020 року.

Вимоги до учасників (цільова аудиторія конкурсу): у конкурсі можуть брати участь молоді люди віком 16-35 років — школярі, студенти, аспіранти, представники органів місцевого самоврядування, громадських організацій тощо.

Етапи проведення конкурсу:

13 квітня — 15 жовтня 2020 року — прийом робіт до участі у першому відбірковому етапі конкурсу.

16-31 жовтня 2020 року (орієнтовно) — перший відбірковий етап конкурсу — розгляд поданих проєктів конкурсною комісією, вибір трьох кращих робіт у кожній номінації для участі у другому етапі (фіналі) конкурсу, повідомлення переможців.

1-8 листопада 2020 року (орієнтовно) — фінал конкурсу, публічний захист проєктів-фіналістів, відбір кращих проєктів комісією та нагородження переможців.

Номінації конкурсу:

1. Створення та розвиток об'єктів сільського зеленого туризму.

2. Інноваційні агро- та етнотуристичні послуги і продукти сільського зеленого туризму.

3. Створення туристичних об'єктів та послуг на природоохоронних територіях.

4. Інноваційні туристичні продукти сільських територій на основі Географічних зазначень та стратегія маркетингу сільських територій як еногастрономічних туристичних дестинацій.

5. Правові проблеми забезпечення туристичної діяльності на сільських територіях: план вирішення.

Один учасник може подати не більше ніж одну роботу в кожній із номінацій конкурсу. Проєкт до участі в конкурсі може бути поданий лише від імені одного учасника — автора проєкту.

Вимоги до конкурсних робіт: проєкт повинен бути авторським та актуальним дослідженням, розробленим для потреб конкретної територіальної громади (або декількох громад) за обраною темою та містити конкретний план дій щодо його практичного впровадження з визначеним терміном впровадження, виконавцями та орієнтовним бюджетом на кожну дію плану.

Робота виконується українською мовою. Обсяг роботи має складати до 10 сторінок без урахування додатків (додатки за потреби).

Вимоги до оформлення тексту: шрифт TimesNewRoman, міжрядковий інтервал — 1,15, кегль — 14, поля: верхнє — 2 см, нижнє — 2 см, ліве — 2,5 см, праве — 1,5 см.

Аплікаційну форму (додається) надсилати у форматі PDF, де перша сторінка містить розділ «Особиста та контактна інформація», а розділ «Проєкт» починається з другої сторінки.

До роботи необхідно додати один лист від обраного бенефіціара про підтримку проєкту та План дій з реалізації проєкту (форма додається).

Аплікаційну форму надсилати на електронну адресу: [email protected] до 15 жовтня 2020 року включно. 

Проєктна робота повинна містити наступні розділи:

1. Актуальність проєкту.

2. Опис проєкту (назва та мета проєкту; назва громади (громад) впровадження проєкту; сутність ідеї (проєкту) та її обґрунтування; цільова аудиторія проєкту).

3. Опис процесів (планів) з реалізації проєкту.

4. Очікувані результати реалізації проєкту (у тому числі обґрунтування їх соціальної значущості та суспільної корисності) та індикатори моніторингу.

5. Необхідні ресурси для реалізації проєкту.

Критерії оцінювання конкурсних робіт:

1. Правильність, коректність оформлення та відповідність вимогам конкурсу — 10 балів.

2. Цілісність та довершеність ідеї поданого проєкту — 10 балів.

3. Оригінальність та інноваційність проєкту — 20 балів.

4. Обґрунтований вимірний (економічний, соціальний, екологічний) ефект проєкту та реалістичність його впровадження — 30 балів.

5. Практична значущість проєкту, відповідність потребам конкретної територіальної громади (громад) — 30 балів.

Остаточні критерії оцінювання проєктів можуть дещо відрізнятися в різних номінаціях.

Подарунки:

За результатами другого етапу (фіналу) конкурсу будуть обрані переможці в кожній номінації, автори яких будуть нагороджені цінними призами.

Автори проєктів, які займуть перші місця в номінаціях 1-4, будуть нагороджені 3-х денною поїздкою Дорогою вина і смаку Української Бессарабії*.

Всі переможці будуть нагороджені подарунками та грошовими призами. Призовий фонд конкурсу наразі становить 40 тисяч гривень і постійно поповнюється.

Всі учасники будуть нагороджені сертифікатами за участь у конкурсі.

Додатково Державне агентство розвитку туризму України запропонує підтримку у впровадженні вибраного проєкту, який відповідатиме стратегії Агентства з формування серед українців культури подорожей своєю країною.

Аплікаційна форма для учасників

Додаток до аплікаційної форми «План дій»


Ключевые новости аграрного рынка в Telegram

Новости

Показать все

Блоги