logo

Блоги

DueDiligence трудових відносин у агрокомпаніях України Джерело фото: ALEXANDROV&PARTNERS

DueDiligence трудових відносин у агрокомпаніях України

Блоги Дмитро Александров 14 грудня 2016. 08:06 2157

Інвестори виявляють все більший інтерес до аграрної галузі України. Бажання інвестувати в агробізнес є зрозумілим, адже це єдина галузь української економіки, яка стрімко розвивається та зростає в умовах загальної кризи.

Крім того, враховуючи зношеність техніки та відсутність сталої практики застосування інноваційних технологій в агробізнесі, участь західних інвесторів може стати дійсно поштовхом для економічного розвитку нашої країни.

Слід також зазначити, що і українські інвестори не відстають від своїх іноземних колег та виявляють зацікавленість у цій сфері економіки.

Вирішуючи питання щодо того, інвестувати чи ні, інвестор оцінює можливість примноження вкладених коштів та мінімізації  ризиків їх втрати.

Практика ALEXANDROV&PARTNERS показує, що прийняттю рішення щодо інвестування в агрокомпанію передує детальна аналітична робота як самого інвестора, так і його бізнес-консультантів, спрямована на вивчення об’єкта інвестицій.

Так, провести комплексний аудит агрокомпанії — означає здійснити правову та фінансову перевірку справ підприємства, тобто DueDiligence (далі — DueD).  

DueD на сьогоднішній день є найбільш оптимальним методом збору та систематизації інформації про об’єкт придбання, яка буде достовірною, об’єктивною та повною.

Повний правовий аудит агрокомпанії — тривалий, багатоетапний та комплексний процес, що потребує аналізу низки напрямків діяльності об’єкту інвестицій, одним із яких є DueD трудових відносин у середині підприємства.

Метою даного «блоку» є перевірка всіх документів на підприємстві, що стосуються трудових відносин, а саме:

- документів про прийняття, звільнення та переведення працівників;

- відомостей про нарахування та виплату заробітних плат;

- табелів обліку робочого часу;

- наказів, розпоряджень, контрактів;

- трудових договорів;

- трудових книжок;

- листів тимчасової непрацездатності тощо.

Наприклад, при проведенні аналізу трудових книжок особливу увагу потрібно звертати на правильність оформлення сезонних працівників, аналізувати, чи вказано в наказах (розпорядженнях), що такі працівники прийняті саме на сезонну роботу. Досліджуючи документацію, слід перевіряти законність звільнення працівників з метою мінімізації ризиків виникнення трудових спорів.

При проведенні DueD трудових відносин також необхідно встановити, чи немає затримок у виплаті заробітних плат; у якому розмірі виплачується заробітна плата; чи використовується праця робітників, які не оформлені відповідно до законодавства України. Крім того, слід врахувати і кількість працівників, що задіяні у виробничому процесі, оскільки, якщо кількість фактично оформлених працівників недостатня це може нести в собі інвестиційні ризики.

Також командою ALEXANDROV&PARTNERS обов’язково аналізується система оплати праці, що використовується в агрокомпанії, яка є об’єктом інвестицій, проводиться перевірка наявності трудових спорів у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Сільське господарство є однією із галузей економіки України, де ризик економічних втрат через недобросовісну поведінку працівників є найбільш високим. За різними оцінками, розмір таких втрат складає від 5% до 12%.

DueD трудових відносин дозволяє виявити проблемні моменти та в разі прийняття інвестором рішення про купівлю компанії належним чином оптимізувати виробництво і зменшити рівень недобросовісної поведінки працівників.

ALEXANDROV&PARTNERS вважає, що наявність низки документів, а саме: правил внутрішнього розпорядку, службових обов'язків всіх працівників підприємства, положення щодо боротьби із шахрайством, методології проведення перевірок та розслідування — обов’язково сприятиме підвищенню доходів підприємства.

Наявність чи відсутність у посадових інструкціях та трудових контрактах пунктів, спрямованих на попередження неефективного використання паливно-мастильних, посівних матеріалів та засобів захисту рослин, також мають велике значення для підвищення рентабельності виробництва.

Фактична відсутність вказаних локальних актів може вказувати на необхідність інвестору самостійно проводити їх розробку та впровадження.

Основу будь-якого підприємства складають зовсім не матеріальні чи виробничі, а трудові ресурси. При належній роботі всіх працівників агрокомпанії, коли кожен знає свої посадові обов’язки, що прописані в посадовій інструкції, правила внутрішнього розпорядку та методи боротьби із шахрайськими діями, можна стверджувати, що інвестиції принесуть користь всім учасникам цього складного, багатоетапного та захоплюючого процесу.

Дмитро Александров, керуючий партнер ALEXANDROV&PARTNERS


Думка автора може не збігатися з думкою редакції. Відповідальність за цитати, факти і цифри, наведені в тексті, несе автор.

Ключові новини аграрного ринку в Telegram

Новини

Показати все

Блоги