logo

Україна

Проект закону про державну аграрну політику визначає 15 пріоритетів розвитку

Проект закону про державну аграрну політику визначає 15 пріоритетів розвитку

Україна 11 жовтня 2018. 09:56 1187

Представники Міністерства аграрної політики, ЄБРР та Світового банку, керівники провідних аграрних асоціацій та аграрних компаній, науковці обговорили пропозиції до концепції державної аграрної політики.

Про це повідомив народний депутат, заступник голови Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Олександр Бакуменко на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що на сьогодні в Україні відсутній базовий документ, який би визначав основні принципи аграрної політики та політики сільського розвитку, попередній закон втратив актуальність. Тому нещодавно у Верховній Раді України група депутатів зареєструвала законопроект «Про основні засади державної аграрної політики та державної політики сільського розвитку» № 9162 від 4 жовтня 2018 р.

«Законопроект направлений, у тому числі, на виконання євроінтеграційних зобов'язань України щодо приведення національного законодавства до законодавства ЄС у сфері сільського господарства та розвитку сільських територій. Представництво Європейського Союзу в Україні підтримує даний законопроект і наголошує на необхідності його якнайшвидшого прийняття», — додав Бакуменко.

На його думку, прийняття цього документу значно розширить можливості України щодо отримання фінансової підтримки, як з боку ЄС, так і низки інших міжнародних організацій (Світового банку, ЄБРР, ФАО, USAID та ін.).

«Проект закону є рамковим і визначає основні принципи та пріоритети державної аграрної політики та сільського розвитку. У проекті визначено 15 пріоритетів державної аграрної політики, зокрема підвищення конкурентоспроможності українського аграрного сектору та його продукції, збільшення експорту сільськогосподарської продукції з більшою доданою вартістю, впровадження нових механізмів підтримки та стимулювання розвитку окремих галузей, забезпечення захисту прав та інтересів землевласників і землекористувачів, підвищення рівня зайнятості сільського населення та ін.», — додав депутат.

Окрім цього, законопроект визначає серед головних завдань держави забезпечення максимальної реалізації різними виробниками своїх можливостей, а саме:

- стимулювання розвитку сімейних фермерських господарств, фермерських господарств, сільськогосподарських кооперативів та аграрних кластерів;

- запровадження ефективної системи державної підтримки для малих виробників сільськогосподарської продукції, включаючи сприяння їх об'єднанню;

- сприяння створенню конкурентних переваг у виробництві нішевої продукції та продукції з високою доданою вартістю;

- забезпечення на державному рівні політики щодо формування конкурентних переваг на міжнародних ринках для виробників сільськогосподарської продукції, а також забезпечення розвитку логістичних потужностей та стабільності оподаткування.

«У проекті вперше запропоновано на законодавчому рівні запровадження Офісу аграрного аташе для представництва та захисту інтересів виробників сільськогосподарської продукції за кордоном, пошуку нових та розширення існуючих ринків. Інститути аграрних аташе запроваджено у більшості країн, які є головними гравцями на світовому ринку (США, Китай, Франція, Німеччина тощо). Україна входить до цього переліку, тому ми повинні використовувати цей інструмент просування і захисту наших інтересів», — зазначив Бакуменко.

Важливо звернути увагу, що на законодавчому рівні закріплюється зобов'язання держави щодо розвитку сільських територій та підвищення рівня життя сільського населення. Визначено пріоритетність підтримки науково-дослідної і освітньої діяльності у агарному секторі, уточнив він.

«Впроваджуються нові механізми планування, реалізації та моніторингу державної політики. Відповідно до проекту закону Кабінет Міністрів України кожні п'ять років розробляє та затверджує План заходів щодо імплементації положень закону», — додав депутат.

План заходів міститиме: завдання і заходи;  індикатори оцінки результативності;  строки виконання;  фінансове забезпечення. Даний механізм створює підґрунтя для практичної реалізації задекларованих цілей і дає можливість оперативно впливати на ситуацію, що швидко змінюється, та невідкладно реагувати на виклики, пояснив Бакуменко.

«Прийняття законопроекту сприятиме створенню єдиного законодавчо закріпленого підходу до формування та реалізації державної аграрної політики та державної політики сільського розвитку, забезпечить її прогнозованість та прозорість на перспективу. Цей рамковий закон є за своєю суттю стратегією, що пропонує план комплексного реформування агропромислового комплексу України та наближення його до стандартів Євросоюзу».

Він також зазначив, що концепція розвитку суб'єктів господарювання сільськогосподарського виробництва стосується таких напрямків:

1. Диференціація інструментів аграрної політики відносно 3-х груп аграрних підприємств:

- державна підтримка (оподаткування, державні дотації, секторальне сприяння): мікропідприємств (сімейних ферм), малих підприємств, середніх та великих вертикально інтегрованих агропромислових формувань;

- місце та роль у розвитку АПК: мікропідприємств (сімейних ферм), малих підприємств, середніх та великих вертикально інтегрованих агропромислових формувань.

2. Критерії диференціації аграрних підприємств (землекористування, обсяги валової продукції, кількість працюючих).

3. Необхідність внесення відповідних змін до чинного законодавства.


Ключові новини аграрного ринку в Telegram

Новини

Показати все

Блоги